Հայոց լեզու

Յուրաքանչյուր բառի իմաստն արտահայտի՛ր բառակապակցությամբ. գտի՛ր երկու խմբի բառերի նմանությունն ու տարբերությունը:

Ա. Դասագիրք-դասերի համար գիրք, հեռագիր-ռադիո և էլեկտրական կապի միջոց, արոտավայր-խոտավետ տեղ, լրագիր-Մեծ թերթերի ձևով պարբերական հրատարակություն, ծառաբուն-ծառի բուն, մրգաջուր-մրգից քամված հյութ, մրջնաբույն-մրջյունների բույն, ծաղկեփունջ-քաղած ու կապած ծաղիկների փունջ, միջնապատ-երկու տների միջին՝ պատ:

Բ. Վիպագիր-վեպ գրող, մեծատուն-հարուստ, զինակիր-զենք ունեցող, ժամացույց-ժամ ցույցվտվող սարք, կողմնացույց-աշխարհի կողմեր ցույց տվող սարք, երգահան- երգեր ստեղծագործող, քարահատ-քարահատներ, պատմագիր-պատմություն գրող, քանդակագործ-քանդակագործական պատկերներ պատրաստող արվեստագետ:

Նման են նրանով, որ՝ բոլոր բառերը եզակի թիվ էին:

2. Երկու խմբի գոյականների հոգնակին կազմի´ր և օրինաչափությունը բացահայտի´ր:
Օրինակ` Դասագիրք- դասագրքեր, վիպագիր- վիպագրեր:
Ա. Դասագիրք-դասագրքեր, հեռագիր-հեռագրեր, արոտավայր-արոտավայրեր, լրագիր-լրագրեր, ծառաբուն-ծառաբներ, մրգաջուր-մրգաջրեր, մրջնաբույն-մրջնաբներ, ծաղկեփունջ-ծաղկեփնջեր, միջնապատ-միջնապատեր:

Բ. Վիպագիր-վիպագիրներ, մեծատուն-մեծատներ, զինակիր-զիրնակիրներ, ժամացույց-ժամացույցներ, կողմնացույց-կողմնացույցներ, երգահան-երգահաններ, քարահատ-քարահատներ, պատմագիր-պատմագրեր, քանդկագործ-քանդակագործներ:

3. Փակագծում տրված բառերը դարձրո´ւ հոգնակի և գրի´ր կետերի փոխարեն:
Ամերիկացի վիճակագրերը (վիճակագիր) պարզել են, որ օրվա ընթացքում ամենաշատը քայլում են անասնապահներն (անասնապահ) ու հողագործները (հողագործ): Երկրորդ տեղում գյուղական նամակատարներն (նամակատար) են: Հաջորդը մատուցողներն (մատուցող) ու բուժքույրերն (բուժքույր) են: Նրանցից զգալիորեն քիչ են քայլում ոստիկանները (ոստիկան), հետախույզներն (հետախույզ) ու պահակները (պահակ): Ամենից քիչ քայլում են նահանգապետերն (նահանգապետ) ու նախարարները (նախարար):

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s