Աշխարհն Առանց Չինաստանի

Առանց Չինաստանի, սխալ կլինի ասելը, որ աշխարհը չէր լինի, բայց նաև շատ գյուտեր ավելի ուշ կհայտնաբերվեին և միգուցե նաև հայտնաբերվեր 2021 թվականից հետո:Չինաստանը ամբողջ աշխարհում շատ պետքական և ակտուալ երկիր է։ Այնտեղ կա ամեն ինչ մարդու գոյատևելու համար, կարելի է ասել նրանք հեշտացրել են կյանքը։Չինացիները նաև շատ աշխատասեր են, այդ պատճառով նրանք զարգացած են և շատ պահանջված, ճիշտ է այդ աշխատասիրության և զարգացածության մեջ քանակնել է դեր խաղում։

Չինաստանի գրեթե բոլոր արտադրանքները ավելի մատչելի են, քան ուրիշ ցանկացած վայրում: Նույն բջջային հեռախոսը, համարյա թե աշխարհի բոլոր երկրներում այն կա, սակայն Չինաստանի արտադրությունն ավելի մատչելի է։ Չինաստանը շատ մեծ դեր ունի ամբողջ աշխարհում, քանի որ նրանց մոտ ապրանքը ոչ միայն մատչելի է, այլ նաև որակով:

Չինաստանի բացակայությունը իրոք շատ կազդեր այսօրվա աշխարհի վրա, սակայն վաղ թե ուշ մի ուրիշ երկիր կփոխարիներ նրան, քանի որ Չինաստանից բացի կան նաև ուրիշ գերզարգացած պետություններ:

Հայոց լեզու

Տնային աշխատանք

•Ամփոփելով 2021-ը

•Ակնկալիքներ 2022-ից

•Ամանորի հրաշքի սպասումով

•Գալդ բարի

•Նո՛ր տարի  

•Այլ


Ակնկալիքներ 2022-ից

Ակնկալիքներս իհարկե այդքան էլ մեծ չեն, բայց կցանկանամ որ երջանկությամբ և հետաքրքրությամբ լի տարի լինի գրեթե բոլորիս համար:Գիտելիքները անպակաս լինեն և կարևորը դժբախտությունները քչանան, որպեսզի ամեն տարի տոնին ավելի ուրախությամբ մարդիկ մոտենան:Խաղաղություն իհարկե չի լինի, քանի որ անգամ մարդիկ իրենց իսկ երկրում իրար են վնասում և ատում, խաղաղության համար մարդկանց պետք է հանգստություն, իսկ հանգստության համար, պետք է չլարվել, իսկ չլարվելու համար ամեն ինչին պետք է լուրջ, արդար և կարևորը ինքդ քեզ չխաբելով վերաբերվել:Եթե աշխարհում բոլորը այս սխեման պահեին ապա պրոբլեմները կքչանաին, և այս սխեմային հետևելով կտևեր խաղաղություն:

Գրականություն

Դասարանական աշխատանք

Գրավոր ներկայացնել ստեղծագործության ասելիքը, գաղափարը։ 

Ստեղծագործության գաղափարը այն էր, որ իմաստ չկա տարբերություն դնել կրոնական ռասսաների միջև և ընդհանրապես մարդկանց մեջ:Կարող է լավ գործը երջանիկ դարձնել մարդուն։ 

Այս կարող է, քանի որ եթե լավ գործ անես ինքդ ել քեզ երջանիկ կզգաս, որ կարողացել ես գոնե միքիչ օգնել մարդուն:

Գրականություն

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ Վիլյամ Սարոյանի ,,Բան ունեմ ասելու,, ստեղծագործությունը: 

Գրի՛ր էսսե ,,Բան ունեմ ասելու,, վերնագրով՝ ներկայացնելով և մեկնաբանելով ստեղծագործության մեջ արտահայտված գաղափարը:

Ստեղծագործության իմաստն այն է, որ պետք է գնահատես այն ինչ ունես, և չնկնես շատի հետևից:Պետք է գնահատես քո հարազատների արած աշխատանքը, եթե անգամ դու ավելի քիչ ես մյուսից ուտում, դու պետք է գնահատես այն, որ քո ծնողները և ընկերները քո կողքին են:

Հայոց լեզու

Սիրանուշը սև, խոշոր աչքերով, սպիտակ մորթով, առատ մազերով մի աղջիկ էր. խոսում էր, ծիծաղում և ուրիշներին ուրախացնում: 
Սիրանուշը-գոյական, եզակի, հատուկ, անձնանիշ, որոշյալ, ի արտաքին հոլովում, ուղղական հոլով։
Սև-ածական, որակական, դրական, ի արտաքին հոլովում, ուղղական հոլով։
Խոշոր-ածական, որակական, դրական, ի արտաքին հոլովում, ուղղական հոլով։
Աչքերով-գոյական, հոգնակի, հասարակ, իրանիշ, անորոշ, ի արտաքին հոլովում, գործիական հոլով։
Սպիտակ-ածական, որակական, դրական, ի արտաքին հոլովում, ուղղական հոլով։
Մորթով-գոյական, եզակի, հասարակ, իրանիշ, անորոշ, ի արտաքին հոլովում, գորշիական հոլով։
Առատ-ածական, քանակական, դրական, ի արտաքին հոլովում, ուղղական հոլով։
մազերով-գոյական, հոգնակի, հասարակ, իրանիշ, անորոշ, ի արտաքին հոլովում, գործիական հոլով։
Աղջիկ-գոյական, եզակի, հասարակ, անձնանիշ, անորոշ, ա արտաքին հոլովում, ուղղական հոլով։
Էր-օժանդակ բայ, սահմանական եղանակ, եզակի, 3 դեմք, վաղակատար անցյալ, չեզոք։
Խոսում-բայ, դիմավոր, անորոշ
Էր-օժանդակ բայ, սահմանական եղանակ, եզակի, 3 դեմք, վաղակատար անցյալ, չեզոք։
Ծիծաղում-բայ, անդեմ, անորոշ
և-շախկապ
Ուրիշներին-գոյական, եզակի, հասարակ, անձնանիշ, անորոշ, ի արտաքին հոլովում, տրական հոլով։
Ուրախացնում-բայ, անդեմ, անորոշ

Բնակատեղի որոնող այդ տասնմեկ սասունցիները որոշեցին ապրել Արագածի վրա:
Բնակատեղի-գոյական, եզակի, հասարակ, իրանիշ, անորոշ, ի արտաքին հոլովում
Որոնող-բայ, անդեմ, անորոշ
Տասնմեկ-թվական
Սասունցիները-գոյական, հոգնակի, հասարակ, անձնանիշ, որոշյալ, ի արտաքին հոլովում, ուղղական հոլով։
Որոշեցին-բայ, անդեմ, որոշյալ
Ապրել-բայ, անդեմ, անորոշ
Արագածի-գոյական, եզակի, հատուկ, իրանիշ, անորոշ, ի արտաքին հոլովում

Դասարանական աշխատանք

Ձևաբանորեն վերլուծի՛ր նախադասությունները:

Նրա համար ամենից մեծ հաճույքը այգին ու արտերը ջրելն էր:

Նրա-դերանուն, անձնական դերանուն, եզակի, սեռական հոլով, 3 դեմք, եզակի

Համար-կապ, իսկական, հետադրություն

Ամենից մեծ-ածական, որակական, բացատռական, ի արտաքին հոլովում

Հաճույք-գոյական, իրանիշ, հասարակ, ուղղական հոլով, ի արտաքին հոլովում, եզակի, որոշյալ

Այգին-գոյական, եզակի, հասարակ, թանձրացական, իրանիշ, հայցական հոլով, ու արտաքին հոլովում, որոշյալ

Ու-շախկապ

Արտերը-գոյական, հոգնակի, հասարակ, թանձրացական, իրանիշ, հայցական հոլով, ի արտաքին հոլովում, որոշյալ

Ջրելն-բայ, անդեմ, որոշյալ

Էր-օժանդակ բայ, սահմանական եղանակ, եզակի, 3 դեմք, վաղակատար անցյալ, չեզոք

Ձին լայն մարմնով ճեղքում էր լեռնային օդի սառն ալիքները:

Ֆիզիկա

Հավասարաչափ փոփոխական շարժումներ և դրանց դասակարգումըԱյն շարժումը, որի ժամանակ գոնե երկու հավասար ժամանակամիջոցներում մարմինն անցնում է անհավասար ճանապարհներ, կոչվում է անհավասարաչափ կամ փոփոխական շարժում:

Հավասարաչափ արագացող շարժում, արագացում

Այն շարժումը, որի ընթացքում մարմնի արագությունը կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում աճում է միևնույն չափով, կոչվում է հավասարաչափ արագացող շարժում:Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է կամայական ժամանակամիջոցում արագության կրած փոփոխության և այդ ժամանակամիջոցի հարաբերությանը, կոչվում է հավասարաչափ արագացող շարժման արագացում:   

Շարադրություն (Անհատական նախագիծ)

Երբ եկավ ձմեռը

Ձմեռը տարվա շատ լավ ժամանակաշրջանն է: Փողոցում ամեն ինչ սպիտակ ու սպիտակ է, կարծես հրաշքի ակնկալիքով բնությունը սառեց: Հրաշքը Ամանորի տոնն է: Հյուրերը եկել էին մեր տուն ՝ դիմավորելու Նոր տարին: Դա զվարճալի էր! Ժամացույցը 12-ին հարվածելուց հետո ես ու ընկերներս գնացինք նշելու:

Ձմեռը եկավ: Ցուրտ եղավ: Փափուկ, փափուկ ձյունը ծածկեց սպիտակ վերմակը: Գետերն ու հոսքերը սառած են:Բոլոր թռչունները թռան հեռավոր տաք երկրներ: Համստերները, սկյուռիկները և նույնիսկ արջերը պառկում էին քնելու մինչև գարուն: Բայց պայծառ ցլամարտերը մեզ ուրախացնում են ձմռանը և ձյունը անընդհատ ընկնում ու ընկնում էր: Նա լուռ ընկղմվում էր դեռ տաք գետնի վրա: Դանդաղ պտտվելով ծածկում էր զմրուխտ կանաչ անլուրջ խոտը, որն այնքան անմտորեն էր նայում ուշ աշնանը:

Հայ Ֆիդայիններ

ֆիդայիները կամ հայդուկները Արևմտյան Հայաստանում ժողովրդական վրիժառուներն էին։Ֆիդայինները հանուն իրենց Հայրենիք Արևմտյան Հայաստանի ազատագրության համար ընտրել էին պարտիզանական ընդվզումը։Հայ ֆիդայինները լինում էին, թե անհատական, թե խմբերով։Առաջին հայ ֆիդայական խմբերը հանդես են եկել 1880-ակաների կեսերին։Սկզբնական նրանց ղեկավար էլ էին Մարգար Վարժապետը, Արաբոնը, Աչգբաշյանն և այլն։
Հայ ֆիդայինների համար նրանց բարձը քարն էր, իսկ վերմակը հողն։Նրանք իրավունք չունեին ընտանիք կազմելու և ինչ-որ հարազատ ունենալու, որպեսզի կորցնելու բան չունենաին, նրանց միակ կորցնելու բանը նրանց պատիվն էր և անունը։

English

Classwork

1) Look at the clouds! It will definitely rain soon.
2) Unfortunately, there might be a holiday next month, but I’m not sure.
3) I definitely will go to the party. I hate parties.
4) I’m not sure, but I might watch the football game on Sunday; I am too busy.
5) I might not pass the exam. I don’t feel very confident.
6) People might develop telepathy in the future. It’s impossible.
7) A: Where’s John?
B: I’m not sure. He might be in his office.
8) A: Are you going to travel anywhere on your vacation?
B: I might go. It all depends on airline prices.
9) Yesterday, I saw Ted looking at diamond rings in a jewellery store. I think, he might propose marriage to Stella.
10) I’ve gained so much weight lately. I’m sure my suit will fit me.

Հայոց լեզու

 1. Ի՞նչ ընդհանրությամբ են խմբավորվել տրված բայերը:

Ա. Կիրառել, խմել, հնարել, բացատրել, գրավել, հասնել, լցնել, թռչել, սառչել:
խոնարհում։

Բ. Գնալ, գգալ, խոյանալ, ընթանալ, վախենալ, կամենալ, տզզալ, շրխկալ:
խոնարհում։

2. Տրված արմատներից բայեր կազմի՛ր և ընդգծի՛ր արմատի և ել կամ ալ վերջավորության միջև եղած մասը:

Օրինակ`

տես — տեսնել, բարձր — բարձրանալ:

Ա. Ընկեր, թանձր, խոր:
ընկերանալ, թանձրանալ, խորհանալ

Բ. Վախ, կամ, մոտ:
վախենալ, կամենալ, մոտենալ

Գ. Հաս, անց, հագ:
հասնել, անցնել, հագնել

Դ-. Թիռ, սառ, կիպ:
թռնել, սառել, կպնել

3. Տրված բայերը պատճառական դարձնող ածանցները թվի՛ր:
Մեծացնել, հեռացնել, գգացնել, վախեցնել, հիշեցնել, թռցնել, տեսցնել:

4. Տրված բայնրի անցյալ ժամանակը կազմի՛ր և պարզի՛ր, թե ինչպե՛ս է փոխվում ընդգծված բայածանցներից յուրաքանչյուրը:
հագենալ — հագեցել է – են-ը դառնում է եց:
Հեռանալ, մոտենալ, դալկանալ, ամրանալ, գտնել, տեսնել, թռն ել, փախչել, հասցնել, մեծացնել:
Հեռացել է — ան-ը դառնում է ցե
Մոտեցել է — ան-ը դառնում է ցե
Դալկացել է — ան-ը դառնում է ցե
Ամրացել է — ան-ը դառնում է ցե
Գտել է — ն-ն զեղջվել է
Տեսել է — ն-ն զեղջվել է
Թռել է — ն-ն զեղջվել է
Փախել է — չ-ն զեղջվել է
Հասցրել է — ն-ն դարձել է ր
Մեծացրել է — ն-ն դարձել է ր

5. Տրված բայերի անցյալ ժամանակը կազմելու միջոցով պարզի՛ր, թե ընդգծվածները ո՛ր բառերի մեջ են արմատի մասեր և որտեղ` բայ կազմող ածանցներ (կարող են փոփոխվել կամ դուրս գալ):

կպչել- կպել է, հաչել — հաչել է  (կպչել բառի մեջ չ-ն ածանց է):
Հանել, վանել, բարձրանալ, մանկանալ, հենել, վախենալ) մեռնել, բռնել, թռչել, խաչել, հառաչել:
Հանել է, վանել է, բարձրացել է, մանկացել է, հենվել է, վախեցել է, մեռել է, բռնել է, թռչել է, խաչել է, հառաչել է։

Աշխարհագրություն

Քարտեզի վրա նշել Չինաստանի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները:

Բնութագրեք Չինաստանի աշխարհագրական դիրքը:

Չինաստանի աշխարհագրական դիրքը ունի և լավ և վատ կողմեր։ Լավ կողմը այն է, որի ունի ջրային ավազաններ, որոնցով կարողանում է տնտեսական մեծ կապեր հաստատել այլ երկրների հետ։ Լավ կողմ է նաև, որ չունի ոչ մի թշնամի իր տարածաշրջանում։ Վատ կողը այն է, որ շատ հեռու է գտնվում Եվրոպայից և նույնիսկ Ռուսաստանի շատ քաղաքներից։Ի՞նչ դեր ունի Չինաստանը հվ-արմ Ասիայում և ամբողջ աշխարհում

Չինաստանը մեծ դեր ունի ամբողջ աշխարհի համար։ Չինաստանում է առաջին անգամ ստեղծվել թուղթը, բաժակները, հագուստը և այլ, որոնք դարձել են մեր առօրյայի անբաժանելի մասը։ Նաև Չինաստանի բնակչությունն է մեծ ազդեցություն թողնում աշխարհի տնտեսական զարգացման վրա։ Չինաստանի բնակչությունը այնքան շատ է, որ Չինաստանը հազիվ բավականացնում է իր ռեսուրսները իր երկրներին և շատ քիչ բաներ է արտահանում։ Դա լավ է նաև այլ երկրների համար, որովհետև եթե Չինաստանը չկարողանա բավականացնել իր պաշարները, կգնի այլ երկրներից։ Արտահանում է մեծ քանակով ածուխՈրո՞նք են Չինաստանի զարգացման նախադրյալները:

Չինաստանի զարգացման նախադրյալներն են, աշխատուժի մեծ քանակը, ջրային ավազանները, ՋրԷԿ-ները, ռեսուրսները և կլիման։Որո՞նք են Չինաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղերը:

Չինաստանի արդյունաբերությունը և սպասարկման ոլորտը զարգացած են համարյա հավաս չափով։ Չինաստանում զարգացած է մեքենաշինությունը, բուսաբուծությունը, մետաղաձուլությունը, այգեգործությունը, անասնապահությունը, ձկնորսությունը, նավթի, ածխի և վոլֆրամի հանույթը։

Գրականություն

Տնային աշխատանք
Կարդա՛ ,,Ամբողջ ամառը մեկ օրում,, պատմվածքը:

1. Ո՞րն է արև չլինելու փոխաբերական իմաստը: Դա ինչպե՞ս է արտահայտվում այդ երկրի բնակիչների վրա:
Երեխաները երբեք արև չէին տեսել և դժվար էլ տեսնեին, քանի որ նրանք ապրում էին միշտ մռայլ և անձրևոտ տարածքում:

2. Բնութագրեք Մարգոյին: Ո՞րն է այս կերպարի անհրաժեշտությունը պատմվածքում:
Մարգոն միակ երեխան էր, որ տեսել էր լույս, քանի որ նա ծնվել էր ուրիշ տեղ, և այնուհետև եկել այդ մոլորակ, իսկ մնացածը ծնված օրվանից այդտեղ էին եդել և արև չէին տեսել:

3. Ո՞րն է պատմվածքի գաղափարը՝ հեղինակի ասելիքը:
Պատմվածքի գաղափարը այն է, որ մարդիկ կան ովքեր իվիճակի չէն անկեղծ սիրել ինչ-որ մեկի:Նրանք նաև չունեին մարդկային ջերմություն և միգուցե այդ պատճառով նրանք շատ կոպիտ էին:

Հայոց լեզու

Գրի՛ր տրված բառերի բայական հատկանիշները- խաղալ, քայլում ենք, պատերազմել, քննարկվող, երգելու էի, ընկնելիս, շշնջացող, տարածած, ընդհատում էիր, մասնակցել ենք, մտածելու էին, սովորեին, պիտի խաղաս:

Եղանակ ժամանակաձև դեմք թիվ

Խաղալ֊անորոշ դերբայ

Քայլում ենք֊անկատար ներկա, սահմանական եղանակ, առաջի դեմք հոգնակի թիվ

Պատերազմել֊անորոշ դերբայ

Քննարկվող֊ենթակայական, ենթակայական եղանակ, եզակի

Երգելու էի֊ժխտական, առաջի դեմք եզակի, սահմանական կախյալ եղանակ

Ընկնելիս֊համակատար անկախ

Շշնջացող֊ենթակայական

Կազմիր նախադասություններ՝ տրված ներգործական սեռի բայեր հետ գործածելով ուղիղ խնդիր լրացում՝ գրկել, թրջել, կերակրել

2.Ներգործական սեռի բայերից կարելի է կազմել կրավորական սեռ, կազմի՛ր տրված բայերի կրավորականը՝ գրել, պատմել, իմանալ, երգել:

Նոյեմբեր ամսվա հաշվետվություն

Տնային աշխատանք

Ներկայացնել նոյեմբեր ամսվա աշխատանքը՝ տեղադրելով հղումներ

·         Ստեղծագործական աշխատանքներ, շարադրություններ,

https://ghazaryan.home.blog/2021/11/23/2137/https://ghazaryan.home.blog/2021/11/09/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%b8%d6%81-%d5%ac%d5%a5%d5%a6%d5%b8%d6%82-98/

https://ghazaryan.home.blog/2021/11/23/2137/https://ghazaryan.home.blog/2021/11/02/%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-54/·         Անհատական նախագծի արդյունքները,

https://ghazaryan.home.blog/2021/11/14/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%b8%d6%81-%d5%ac%d5%a5%d5%a6%d5%b8%d6%82-99/·         Հեռավար ուսուցման շաբաթվա նախագծերի հղումները

https://ghazaryan.home.blog/2021/11/04/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%b8%d6%81-%d5%ac%d5%a5%d5%a6%d5%b8%d6%82-96/·         ,,Պարտուսի գերին,, պատմվածքի վերլուծությունը,

https://ghazaryan.home.blog/2021/11/10/%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-56/·         ,,Մթնաձոր,, ստեղծագործության առաջադրանքների հղումը,

https://ghazaryan.home.blog/2021/11/30/2168/·         ,,Սիրելու տարիք,, պատմվածքի վերլուծությունը,

https://ghazaryan.home.blog/2021/11/23/2137/https://ghazaryan.home.blog/2021/11/17/%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-57/·         ,,Ինչ-որ կարևոր բան տեղի կունենա գյուղում,, պատմվածքի առաջադրանքների հղումը,

https://ghazaryan.home.blog/2021/11/23/2137/·         ,,Եթե ,, բանստեղծության առաջադրանքների հղումը,

https://ghazaryan.home.blog/2021/11/17/%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-58/·         ,,Գիշերային հանդիպում,, պատմվածքի առաջադրանքի հղումը,

https://ghazaryan.home.blog/2021/11/24/%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-61/·         Արևմտահայերեն ընթերցանության ձայնագրության կամ տեսագրության հղումը,

·         Այլ լրացուցիչ առաջադրանքներ կամ նախագծեր, որ իրականացրել եք կամ կատարել,նաև ձեր նախաձեռնությամբ,

·         Առաջարկներ:

Երկրաչափություն

Խնդիրներ՝

1․ 11.1 մ և 3.6 մ կողմերով ուղղանկյան ձև ունեցող սենյակի հատակը պետք է պատել ուղղանկյուն սալիկներով: Սալիկի երկարությունը 30 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 10 սմ:
30սմ=0,3մ
10սմ=0,1մ
S1=0,1×0,3=0,03մ2
S2=11,1×3,6=39,96մ2
S2=39,96:0,03=1332մ2

Քանի՞ սալիկ կպահանջվի սենյակի հատակը պատելու համար:

2․ Գտիր ուղղանկյան a և b կողմերը, եթե դրանց հարաբերությունը 2:5 է, իսկ ուղղանկյան մակերեսը 1210 մ2 է: 
10×2=1210
x2=1210:10=121
x*x=121
x=11
2x=2*11=22
5x=5*11=55

3․ Որքա՞ն են ուղղանկյան կողմերը, եթե նրա պարագիծը 22 սմ է, իսկ մակերեսը՝ 30 սմ²:

Դասագրքից՝ 298, 299, 301, 303, 305, 306

ա) 1,2*1,2=1,44սմ2
բ) 3/4*3/4=9/16դմ2
գ) 10/3*10/3=100/9մ2

ա) 16:4=4սմ
բ) 25:5=5դմ
գ) 2,25:1,5=1,5մ

ա) օրինակ՝ S=9*9=81
9*3=27
27*27=729
729:81=9
կմեծանա 9 անգամ
բ) օրինակ՝ S=10*10=100
10:2=5
5*5=25
100:25=4
կփոքրանա 4 անգամ

ա) S=a*b=8,5*3,2=27,2սմ2
բ) S=a*b=2/3*1,2=0,8սմ2
գ) b=S:a=684:32=21,375սմ
դ) a=S:b=1215:0,45=2700

Օրինակ՝
m=12սմ
S=96սմ2
n-?
__________________
n=96:12=8սմ
P=(12+8)*2=40սմ

English

Grammar 1

a

1.saw

2.was looking

3.started

4.was crossing

5.heard

6.was coming

7.stopped

8.didn’t hit

b

 1. easier, easiest
 2. more exiting, the most exiting
 3. worse, worst

c

 1. happily
 2. fluently
 3. badly
 4. easily
 5. well

Vocablury 2

a

1.slow

2.expensive

3.ugly

4.messy

5.noisy

6.difficult

b

 1. get, old
 2. got a surprise
 3. got home
 4. gets good ideas
 5. get the answer

Դասարանական աշխատանքՍան Ստեֆանոյի և Բեռլինի պայմանագիր


Հայկական հարցը Արևմտյան Հայաստանի Օսմանյան կայսրության տիրապետությունից ազատագրվելու, միացյալ պետություն ստեղծելու հայ ժողովրդի մղված ազգային-ազատագրական պայքարի անվանումն է, որը որպես Արևելյան հարցի բաղկացած մաս Հայկական հարց անունով հայտնվում է միջազգային դիվանագիտության կետում 1877-1878-ի ռուս-թուրքական պատերազմից հետո։
1878 թվականին փետրվարի 19-ին կնքված Սան-Ստեֆանոյի պայմանագրում արծարծվեց նաև XIX դարի երկրորդ կեսի հայ հասարակական-քաղաքական կյանքի հիմնական բովանդակությունը կազմող Հայկական հարցը։ Պայմանագիրը ստորագրվել է Ռուսաստանի կողմից Իգնատևի ու  Նելիդովի, Թուրքիայի կողմից՝ Սավֆետ փաշայի ու Սահադուլլահ բեյի կողմից:

Գրականություն

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ ,,Զաբուղոն,, նովելը: 

Ի՞նչ է նովելը:
Նովել, պատմողական պրոզայիկ ժանր, համեմատաբար սեղմ ծավալի արձակ ստեղծագործություն, որն ունի դեպքերի ընթացք և կերպարներ
Զաբուղոն՝ որպես առեղծվածային կերպար, բնութագրել, ներկայացնել: 
Նա գող էր, որը մի աղքատ գյուղացի էր, նա միշտ գողություն էր անում և չէր բռնվում:

Ինչո՞ւ Զաբուղոն որոշեց վերադառնալ բանտ:
Վերադարձավ, քանի որ նրան ազատությունը կործանում էր, նաև նա տուն չուներ և բանտը նրա վրեժը թուլացնում էր: