Գրականություն

Տնային Աշխատանք

Աշուն օր

Սևուկ ամպեր վար եկան
Օրան, օրան,
Սարի վրա շար եկան։
Ծագեց առավոտ
Պաղեց, սառավ օդ։

Գոռաց երկինք, բուք արավ,
Հևաց, հևաց.
Ծերուկ երկիր սուգ արավ։
Ճաքեց հեռուն ամպ,
Երկիր դողաց-բա՛մբ։

Բողբոջ արև շող կապեց,
Դողաց, սողաց,
Արյուն-ամպից քող կապեց։
Վառեց լեռան լանջ,
Լեռան ցավատանջ։

Տեղաց անձրև մաղ տալով,
Մարմանդ-մարմանդ,
Հոգնած տերև շաղ տալով։
Երկիր քուն դրավ:
Եվ թռչուն թռավ

Հուզված առուն փախ տվավ
Սողուն-սողուն
Ձորում մշուշ կախ տվավ:
Քամին ելավ վեր
Արավ տար ու բեր:

Մոխիր ամպեր ժիր եկան
Դալուկ-դալուկ
Սարի վրա ցիր եկան:
Հալեց աշուն օր
Կյանքիս սևավոր:

Առաջադրանքներ
1. Գրի՛ր մգեցված բառերի հականիշները: Վար-վեր, առավոտ-երեկո,ծերուկ-պատանի,սուգ-խինդ,կապել-արձակել,վառել-մարել,հոգնած-աշխույժ
2. Ի՞նչ տրամադրություն է արտահայտում բանաստեղծությունը, գրավոր շարադրի՛ր:ուրախ և թախծկոտ
3. Դուրս գրի՛ր գործողություն պարունակող արտահայտություններ, փորձի՛ր ներկայացնել գործողությունները մեկ բառով: ծագել, գալ պաղել,գոռալ,անել,հևալ,ճաքել,դողալ,կապել,դողալ,սողալ,վառել,ռալ,քնել,թռչել,հուզվել,փախչել,տանել,բերել։
4. Ծանոթացի՛ր ,,անձնավորում,, ոճական հնարքին: Արդյոք այս բանաստեղծության մեջ բնությունն անձնավորվա՞ծ է: Հիմնավորի՛ր պատասխանդ: Այո այն անձնավորված է քանի, որ կա մարդու աշխատանք և հատկանիշներ

Հանրահաշիվ

57

10a-10գործ

15a(2)b-15գործ

127b(3)c(4)-127գործ

a-1գործ

ce-1գործ

(-8)e(4)k(3)-8գործ

(-16)k(2)p-16գործ

20p(2)x(5)=20գործ

-x(3)y(2)=1գործ

1/2ac-1/2գործ

59

(-2)b3=-6b

4a8-32a

(-2)bb(2)4-(-8)b(3)

3a(2)a(3)8-24a(5)

px(2)-1p(3)x(6)-(-1)p(4)x(8)

16x(4)y(3)3x(2)y-48x(6)y(4)

(-3)b(3)c(2)b(4)(-4)-12b(7)c(2)

3e(2)k(3)(-4)ek(2)-(-12)e(2)k(5)

Հայոց լեզու

1.  Ուշադրությո՛ւն դարձրու տրված բառերի կազմությանն ու ուղղագրությանը և օրինաչափությունը բացատրի՛ր:
Ա. Ոսկեվառ, գինեվաճառ, գերեվարել, ոսկեվազ, հոգեվարք, կարեվեր  (ծանր, կարի վերք ստացած, խոցված):
Ա խմբում գրվում է եվ։
Բ. Ոսկևորել, գոտևորել, ուղևոր, ուղևորվել, սերկևիլ, հևիհև:
Բ խմբում գրվում է և։
2. Կետերի փոխարինի՛ր եվ հնչյունակապակցությունն արտահայտող մեկ կամ երկու տառով:
Երթևեկել, Եվա, նաև, անձրևաբեր, առևտուր, ոսկեվարս, գերեվաճառ, դափնեվարդ,
արևելաեվրոպական, սևագրել, եվրոպական, հևասպառ, ուղեվճար, ուղևոր:
3. Ա և Բ խմբերի բառերի գրությունը համեմատի՛ր: Ինչո՞ւ են Բ խմբի բառերը ն-ով գրվում:     
Ա. Ամբիոն, ամբարտավան, ամբար, ամբողջ, զամբյուղ, ըմբիշ, ամպ,    ամփոփ, ամփոփում, 
համբերել, ճամպրուկ, ճամփա, փամփուշտ:
Բ. Անբուժելի, անբարյացկամ, անպարտ, անպայման,անպատրաստ, անփոխարինելի, անփույթ:
Որովհետև Բ խմբում բոլոր բառերը ժխտված են։
4. Տրված բառերը տեղադրի՛ր կետերի փոխարեն՝ համապատասխանեցնելով նախադասություններին:
Նախօրոք, շնորհք, մեհյան, ներողություն, խոչընդոտող, նրբանկատ:

Այնքան շատ են խողընդոտողներն ու խանգարողները, որ էլ ոչինչ չեմ ուզում անել:
Դե՛, ցո՛ւյց տուր շնորհքդ, թող տեսնեն, թե ինչեր ես անում:
Նախօրօք ամեն ինչ պատրաստել էր, որ հետո իրար չխառնվեր:
Ներողություն խնդրեց ու հանգիստ դուրս եկավ. կարծես ոչինչ չէր եղել:
Հեթանոսական մեհյան տեղում է կառուցվել այս տաճարը:
Շատ նրբանկատ մարդ է. երբեք ընկերներիս մոտ ինձ դիտողություն չի անում:

English

1. We don’t know for sure if dreams mean something or not-False
2. We forget more dreams than we remember-True
3. Dreams speak to us in words and pictures-True
4. You can’t learn much from dreams because the things they show are random-True
5. It’s a good idea to use a computer to write your dream diary-False
6. Every detail of a dream might explain something about how you’re feeling about your life-True

Քիմիա

Գրեք  բոլոր  սարքավորումների  անունները և նրանց կիրառումը:                              

Картинки по запросу Քիմիական ամանեղեն
Картинки по запросу Քիմիական ամանեղեն

Ամրակալ`

Քիմիական ամանեղեն`

Картинки по запросу Քիմիական սպիրտայրոց

Սպիրտայրոցի կառուցվածքը, նախապատրաստումը գործածության, վառելն ու հանգցնելը, բոցի  կառուցվածքը  և  նյութերի  տաքացումը  սպիրտայրոցի  վրա¦: Սպիրտայրոցի կառուցվածքը`1.-Հեղուկաման (ապակյա կամ մետաղյա անոթ)2. սկավառակով խողովակ3. բամբակե պատրույգ4. թասակՀեղուկամանի մեջ ձագարով լցվում է էթիլ (գինու) սպիրտ` ամանի ծավալի 2/3-ից ոչավելի, սկավառակով խողովակի մեջ մտցվում է բամբակե պատրույգ այնպես, որ ծայրը խողովակից դուրս մնա 5-6 մմ: Երբ սպիրտայրոցը չի օգտագործվում, այն փակում են թասակով: Վառում են սպիրտայրոցը այրվող լուցկով: Չի կարելի այն վառել մեկ այլ սպիրտայրոցով. դա կարող է հրդեհի պատճառ դառնալ: Սպիրտայրոցի բոցը չի կարելի հանգցնել փչելով. դա վտանգավոր է. պարզապես պետք է ծածկել թասակով:Սպիրտայրոցի բոցի առավելագույն ջերմաստիճանը 360C է: Մի քանի անգամ վառե՛ք և հանգցրե՛ք սպիրտայրոցը՝ պահպանելով կանոնները:Հիշե՛քՉի կարելի սպիրտայրոցը վառել մեկ այլ սպիրտայրոցով. դա կարող է հրդեհիպատճառ դառնալ: Չի կարելի սպիրտայրոցի բոցը հանգցնել փչելով. դա վտանգավոր է.պարզապես պետք է ծածկել թասակովԲոցի կառուցվածքը

Картинки по запросу քիմիական նյութերից հոտ քաշելը

Բոցի ներքին մասը (1) մյուսների համեմատ մութ է և առավել սառը: Այդ մասումածխաջրածիններ են: Բոցի պայծառ և լուսավոր միջին մասը (2) կազմված է վառե- լանյութի շիկացած մասնիկներից: Ներքին մասի համեմատ ջերմաստիճանն այդ գո- տում ավելի բարձր է, սակայն առավել բարձր ջերմաստիճան ունի բոցի վերևի մասը (3): Այդ մասում հիմնականում ածխածնի (IV) օքսիդ է:Համոզվելու համար, որ բոցի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ գոտիների ջերմաստիճանները տարբերեն, կատարենք հետևյալ փորձը. լուցկու հատիկը բոցի մեջ տեղավորենք այնպես, որ հատի բոլոր երեք գոտիները: Կտեսնենք, որ լուցկին արագ կածխանա այն մասերում, որոնք ընկել են 2-րդ և 3-րդ գոտիներում : Նշանակում է՝ բոցի ջերմաստիճանն այդ մասերում ավելի բարձր է:

Գրականություն

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ Կոմիտասի հոդվածը 

Մեկնաբանի՛ր մտքերը.

 • Միտքդ մարզէ ազնիւ գիտութիւններով եւ մաքուր գեղարուեստով: 
 • Միտքդ մարզիր ազնիվ գիտություններով և մաքուր գեղարվեստով:Հասկացա որ ժամանակը չպիտի ծախսեմ անպիտան զբաղմունքների վրա:
 • Կարդա՛ բնութեան գիրքը, որ կարելի չէ ո՛չ մէկ բանով գրել, ո՛չ մէկ ձայնով արձանագրել, ո՛չ մէկ գոյնով նկարել եւ ո՛չ մէկ գործքով դրոշմել…:
 • Բնության ստեղծածը հրաշք է և ոչ ոք չի կարող այն կրկնօրինակել

Հանրահաշիվ

16a³b×2a⁸b²=32a¹¹b³

Վարժ 58

ա) 1½a=½գործ. 1աստիճ.

բ)b=1գործ. 1աստիճ.

գ)-c=-1գործ. 1աստիճ.

դ)4ab=4գործ. 2աստիճ.

ե)-2a=2գործ. 1աստիճ.

զ)20b²=20գործ. 2աստիճ.

է)10a²bc=10գործ. 4աստիճ

ը)7b=7գործ. 1աստիճ.

թ)5a²bc=5գործ. 4աստիճ.

ժ)3a²bc=3գործ. 4աստիճ.

ի)-6,41a=6,41աստիճ. 1գործ.

լ) 8,3ab=8,3գործ. 2աստիճ.

խ)24b=24գործ. 1աստիճ.

ծ)³/²⁵b(5)=3/25գործ. 1աստիճ.

կ)15p(2)=15գործ. 2աստիճ.

հ)2¼ b(2)-2= ¼գործ 2աստիճ.

Հանրահաշիվ

Վարժություն 67-71

ա)2x+3x=5x
բ)3m+5m=8m
գ)a+4a+a=6a
դ)3b+b+b=5b
ե)2a+4a+6a=12a
զ)4ab+ab+12ab=17ab
է)17a²+13a²+11a²=41a²
ը)15a²b+14a²b+7a²b=26a²b
թ)43ce²+(-17)ce²+11ce²=37ce²
ժ)25b²c²+(-27)b²c²+7b²c²=5b²c²

ա)7x-2x=5x
բ)a-3a=(-2)a
գ)10a-18a=(-8)a
դ)(-4b)-2b=(-6)b
ե)3bc-17bc=(-14)bc
զ)mk-2mk=(-mk)
է)28a²-17a²=11a²
ը)4b²c-12b²c=(-8)b²c
թ)17a²b²-9a²b²=8a²b²
ժ)24b²c³-(-17)b²c³=41b²c³

ա)a²bc+2abca+(-3bca²)=0
բ)(-aba²)+7a²ba+a³b=7a²b
գ)7a²+(-3a²)+(-4a²)=0

ա)3abc-7abc=(-4abc)
բ)9a³b²-9a³b²=0
գ)5a-6a=(-1a)
դ)7a-a=6a

ա)18a²b-4a²b+6a²b=20a²b
բ)6a⁸b²+7a⁸b²+(-2)a⁸b²=11a⁸b²
գ)4b³c⁴+8b³c⁴-14b³c⁴=0
դ)0c²e⁵+4c²e⁵-16c²e⁵=(-12c²e⁵)
ե)2,1a²e-1,6a²e+1,5a²e=9,7a²e
զ)6,46a⁴k+4,36ax²-12,8ax²=(-1,98a⁴kx²
է)5,18a²p³+3,22a²p³-2,4a²p³=6a²p³
ը)7,14ax²+4,36ax²-12,8ax²=(-1,3ax²)

Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի

Խնդիրներ

 1. Վանդակում փասիաններ և ճագարներ կան։ Նրանք բոլորը միասին ունեն 35 գլուխ և 94 ոտք։ Վանդակում քանի՞ փասիան կա:Լուծում 23 փասիան
 2. 12×4+23×2=94(ոտք)
 3. 12+23=35(փասիան և ճագար )

<<Կիու-Չանգ>> (Թվաբանության ինը բաժինները) գրքից, Չինաստան, Ք․ա․ 17-րդ դար

Հայոց լեզու

1. Գրի՛ր թե առաջադրված ո՞ր պահանջին է համապատասխանում տրված բառերից 
յուրաքանչյուրը:
Որակ, ոզնի, երանգ, եղևնի, տերև, ճանապարհ, կաթսա, արոտ:
ա) Սկսվեն և ավարտվեն ձայնեղ բաղաձայնով:
բ)  Սկսվեն ձայնեղ բաղաձայնով և ավարտվեն խուլով:
որակ — վօրակ
գ) Սկսվեն և ավարտվեն խուլ բաղաձայնով:
ճանապարհ — ճանապար
դ) Սկսվեն խուլ բաղաձայնով և ավարտվեն ձայնեղով:
տերև — տերեվ
2.Տրված բառերը վանկատի’ր և բոլոր հնարավոր ձևերով տողադարձի՛ր:
Գրավչություն — գ-րավ-չութ-յուն, գ-րավչություն, գրավ-չություն, գրավչութ-յուն։
ժողովրդական — ժո-ղո-վր-դա-կան, ժողով-րդական, ժողովր-դական
ճերմակաթև — ճեր-մա-կա-թև, ճեր-մակաթև, ճերմակաթ-և
թևատարած — թև-ա-տա-րած,
ուղևորություն — ուղ-և-որ-ութ-յուն, ուղևորութ-յուն
ավյուն — ավ-յուն, ավ-յուն
3.  Տրված բառերը վանկատի՛ր:
Անիրական — ան-իր-ակ-ան
անապահով — ան-ապ-ահ-ով
չորքոտանի — չորք-ոտ-ան-ի
հեռագրել — հեռ-ա-գրել
հետապնդում — հետ-ա-պն-դում
տձևություն — տ-ձև-ութ-յուն
հարավարևմտյան- հա-րավ-ար-և-մտ-յան
4.  Փորձի՛ր բացատրել, թե ինչպե՞ս է կատարվել տրված բառերի տողադարձը:
Ան- օգուտ, ան- արվեստ, երկ-ոտանի, հյուսիս- արևելյան, նախ-օրոք, մանր-ատամ, բևեռ-աղվես:
գծից հետո բոլոր տողադարձներում ձայնավոր է։

Русский язык

Тепло домашнего очага

22-25 сентября

1.Ответьте на вопросы.

О каком доме говорят, что это тёплый домашний очаг?Там где есть любовь и солидарность.
Любите ли вы рассказывать дома о своих делах, об учёбе?Иногда рассказываю, иногда нет
Расскажите о ваших семейных традициях.Мы вечером ужинаем вместе
Что вы знаете о ваших дедушках, бабушках? Расскажите. Я расскажу о своей дедушке (отец мамы) Он погиб во время Карабахской войны. Ему было 27лет.Он был офицером.Его похоронен в Ераблуре.

2. Прочитайте текст.

Куда бежит ребёнок, если он испугался, если чему-то обрадовался?
Куда спешат взрослые после работы? Домой, конечно, домой!
Дом – это не просто квартира с удобной кухней и коврами.
Дом – это то место, где тебя любят и понимают. И как хорошо, если в доме часто говорят волшебные слова “спасибо”, “пожалуйста”, “давай я тебе помогу”.
Особенно тепло и уютно в доме, где все помнят и знают, что любят
дедушка и бабушка, мама и папа, где есть свои семейные праздники и традиции, где все уважают друг друга.

3. Напишите сочинение на тему : “Тепло домашнего очага.”

Если человек ищет тепла, покоя, простоты, которая радует глаз, то все это он может получить от собственного дома, если по-настоящему его любить.

4. Прочитайте пословицы и поговорки и объясните их .

 1. Не прячь свои неудачи от родителей. надо делится с родителями
 2. В хорошей семье хорошие дети растут. Ребёнок зеркало своей семьи
 3. В дружной семье и в холод тепло. С тёплой атмосферой в сердце становится теплее.
 4. Вся семья вместе – так и душа на месте. Есть семья, нету проблем
 5. Где любовь и совет – там и горя нет. В дружной семье и самые сложные проблемы решаются
 6. В своём доме и стены помогают. Когда в семье все отлично и дом тебе кажется добрым.

6. Составьте предложения

Отец, любить спорить, друзья, политика.

Отец любит спорить с друзями о политике


Студент, разговаривать, кондуктор, автобус

Студент разговаривает с кондуктором в автобусе


Алина Сергеевна, работать, школа, дети, учитель.

Алина Сергеевна работает в школе учителям детей.


Сестра, мечтать познакомиться, певица Вера Брежнева.

Сестра мечтает познокомится с певицей Верой Брежневой


Он, сын, интересоваться, музыка.

Он и сын интересовались музыкой


Я, ездить, Новосибирск, мама, папа

Мама, папа и я ездим в Новосибирск

Կենսաբանություն

ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ

Բակտերիաներ  մեծ մասամբ միաբջիջ միկրոօրգանիզմների թագավարություն։ Բակտերիաներն ունեն կենդանի օրգանիզմներին բնորոշ հատկությունները՝ աճում են, զարգանում, նյութափոխանակություն են կատարում, բազմանում և այլն։ Ներկայումս բնութագրված են մոտ տասը հազար բակտերիա, սակայն իրականում գոյություն ունի միլիոնից ավելի տարբեր տեսակի բակտերիաներ։ Բակտերիաները կյանքի նախնական ձևերն են։ Դրանք շատ փոքր են և տեսանելի են միայն մանրադիտակով։ Մի կաթիլ ջրում հանգիստ կարող են ապրել 40 միլիոն բակտերիաններ։ 1 գրամ հողում կարող է լինել 300 հազարից մինչև 90 միլիոն բակտերիա։

Գրականություն

Նախորդ առաջադրանքների քննարկում 

Կոմիտասը ՝ Երևանում. արձան, փողոց, այլ… հետազոտական աշխատանք : 

Բնութագրումներ.

Կոմիտաս- մարդ, բարի, արդար, հայրենասեր

Կոմիտաս-բանաստեղծ, խելացի,սրամիտ,

Կոմիտաս- երաժիշտ, բացառիկ լսողությամբ, լավ երգիչ

Գրականություն

Կարդա՛. Հետաքրքիր դրվագներ Կոմիտասի կյանքից : 
1. Քո կարծիքով ինչպիսի մարդ էր Կոմիտասը, բնութագրի՛ր:
Կոմիտասը շատ բարի և շատ խելացի մարդ էր:
2.  Բառարանի օգնությամբ բացատրիր գիրուկ, կեղծանուն, հոդվածագիր, կարճահասակ, անհիշաչար, անհաճո բառերը: 
գիրուկ-չափավոր գիրություն ունեցող
կեղծանուն-մականուն
հոդվածագիր-հոդված գրող
կարճահասակ-կարճ հասակ ունեցող
անհիշաչար-ներողամիտ
անհաճո-տհաճ

Հանրահաշիվ

Վարժություն 57
ա)10a=10
բ)15,a²b=15
գ)127b³c⁴=127
դ)a=1
ե)ce=1
զ)(-8)e⁴k⁷=(-8)
է)(-16)k²p=(-16)
ը)20p²x⁵
թ)-x³y²=1
ժ)½ac=½

Վարժություն 59
ա)(-2)b3=(-6)b
բ)4a8=32a
գ)(-2)bb²4=(-8)b³
դ)3a²a³8=24a⁵
ե)px²(-1)p³x⁶=(-1)p⁴x⁸
զ)16x⁴y³3x²y=48x⁶y⁴
է)(-3)b³c²b⁴(-4)=12b⁷c²
ը)3e²k³(-4)ek²=(-12)e³k⁵

Հանրահաշիվ

Վարժություն 42
ա) B×B×B×B=B⁴
բ) A×A×A×A×A=A⁵
գ) C×C×C×C×C×C×C=C⁷
դ) K×K×K×K×K×K×K×K×K=K⁹


Վարժություն 46
ա)11pk²×4p³x=44p⁴k²x
բ)15x²y³×8x⁴y=120x⁶y⁴
գ)3a ×(-6)a²b=(-18)a³b
դ)(-4)b² ×(-7)bc²=28b³c²
ե)(-5)c³k ×5ck²= (-25)c⁴k³
զ)(-7)k²p³×(-9)kp³=63k³p⁶
է)(-5)p²x²×8p²x⁵=(-40)p⁴x⁷
ը)25x²y ×(-6)x²y²=(-150)x⁴y³

English

What are your dreams trying to tell you?

Can you remember a time when you woke up from a fantastic or strange dream? Maybe you were afraid and turned on the light or the dream was so good you wanted to sleep longer. But do you think your dreams are telling you something?

Can you see the future in dreams?

For hundreds of years, people thought dreams were messages from gods or spirits. Today, too, many people can remember a time when they saw a place or person in their dream and then, later, the dream happened in real life. Maybe that’s not surprising because we dream a lot but we probably only remember the times when something happens in a dream and then happens for real. Most people have four to six dreams every night after the age of ten. That’s as many as 2,000 dreams per year. So, an 80-year-old person has probably had 140,000 dreams. Maybe we forget 95–99 per cent of our dreams, but that’s still thousands of dreams that might ‘come true’.

Are dreams recycled thoughts?

Around the 18th and 19th centuries, there were two popular ideas about dreams. One said that the things we see in our dreams are things we keep in our subconscious because we don’t want or need to think about them when we’re awake. The opposite idea said that while we’re sleeping, the brain organises memories and thoughts from the day. Dreams are just random thoughts from our day but we try to make a story from them when we wake up.

Are dreams messages from our brains?

But perhaps both ideas are a little bit right. Maybe dreams are made from the thoughts we have during the day, but we see them as symbols. For example, a dream of flying might be a symbol for an exciting new job. When we’re awake, we think in words most of the time. But when we’re sleeping, the part of our brain that helps us with language sleeps, and the part that makes us happy or sad or angry is awake and busy. So, maybe our thoughts come to us in dreams as feelings and symbols instead of words. If you can understand these symbols, you have a window into your subconscious. If you want to understand the messages, you have to match them to what’s happening in your life.

How can you understand the messages?

One way to help you do this is to keep a dream diary. As soon as you wake up, write down everything you remember about your dreams. Use pen and paper, not your phone or computer because the light might wake you up and you’ll forget faster. Sometimes your eyes will be half-closed and your writing will be difficult to read.

Now you can match your dreams to your daily life. Think about the people and place where the dream happened, as they might mean something too. Also, how you were feeling in the dream is important. If you were afraid instead of happy in the flying dream, maybe it means you are worried about the new job. Are you ready to find out what your subconscious is trying to tell you?

Քիմիա

Առաջադրանքներ
1․ Որո՞նք են բնական Գիտությունները։ Թվարկե՛լ դրանք։
Քիմիա, Ֆիզիկա, Կենսաբանություն և այլն։
2․ Ի՞նչ է ուսումնասիրում քիմիա գիտությունը։
Քիմիա գիտությունն ուսումնասիրում է նյութերի հատկությունները, փոխարկումները, բաղադրությունները և կառուցվածքը։
3․ Ի՞նչ են ուսումնասիրում կենսաբանություն և ֆիզիկա գիտությունները։
Կենսաբանությունն ուսումնասիրում է կենդանական և բնական աշխարհը։
Ֆիզիկան ուսումնասիրում է բոլոր այն երևույթները և գործողություններն, որոնք կատարվում են մեր կայնքում։
4․ Թվարկե՛լ մեզ ծանոթ մի քանի նյութեր, որոնք նավթից են անջատվում։
Բենզին, Կերոսին, Դիզելային վառելիք, Մազութ և այլն։

Հայոց Լեզու

Տրված բառերի մեջ մտնող հնչյունները գրի՛ր:

Օրինակ`

հարևան- հ, ա, ր, է, վ, ա, ն:

Յուրաքանչյուր, արհամարհել, ակնդետ, լուսնկա, ուղևորվել, երկաթյա, Սեբաստիա, հիացմունք:

Յ,ու,ր,ա,ք,ա,ն,չ,յ,ու,ր ա,ր,հ,ա,մ,ա,ր,է,լ ա,կ,ը,ն,դ,է,տ լ,ու,ս,ը,ն,կ,ա ու,ղ,է,վ,վ,օ,ր,վ,է,լ ե,ր,կ,ա,թ,յ,ա ս,ե,բ,ա,ս,տ,ի,ա հ,ի,ա,ց,մ,ու,ն,ք,

2. Ծանոթացի՛ր հնչյունների տեսակներին: Կարդա՛ տեքստը՝  հղում 

3. Գրի՛ր տրված պայմաններին բավարարող հինգական բառ:

ա) Սկսվեն ձայնավորով և ավարտվեն խուլ բաղաձայնով:

Աշխարհ

բ) Սկսվեն ձայնավորով և ավարտվեն ձայնեղ բաղաձայնով:

Էջ

գ) Սկսվեն ձայնեղ բաղաձայնով և ավարտվեն ձայնավորով:

Ժաննա

դ) Սկսվեն խուլ բաղաձայնով և ավարտվեն ձայնավորով:

Շուշի

ե) Սկսվեն և ավարտվեն ձայնավորով:

Ավտոմեքենա

Հանրահաշիվ

17.09.2020

Խնդիր 8
ա)300գ համաձուլվածք-40%անագ
200գ համաձուլվածք_30%անագ
Խառնուրդ_? %անագ
Լուծում
1)300×0,4=120գ(անագ)
2)200×0,3=60գ(անագ)
3)300+200=500գ(համաձուլվածք)
4)120+60=180
5)180×100/500=36%
Պատ.՝36%

բ)300գ համաձուլվածք-30%անագ
200գ համաձուլվածք_40%անագ
Խառնուրդ_? %անագ
Լուծում
1)300×0,3=90գ(անագ)
2)200×0,4=80գ(անագ)
3)300+200=500գ(համաձուլվածք)
4)90+80=170
5)170×100/500=34%
Պատ.՝34%

Խնդիր 9
ա)Աշխատավարձ_200000դրամ
Բարձրացր._30%_ով
Նոր աշխատ.բարձր._20%_ով
Աշխատավարձ_?դրամ
Լուծում
1)200000×0,3=60000դր
2)200000+60000=260000֏
3)260000×0,2=52000֏
4)260000+52000=312000֏
Պատ.՝312000֏

բ)Ապրանք_3000֏
Իջեցրին_20%_ով
Նորգին իջեցրին_10%_ով
Վերջնական գին_?֏
Լուծում
1)3000×0,2=600֏
2)3000-600=2400 ֏
3)2400×0,1=240֏
2400-240=2160֏
Պատ.՝2160֏

Գրականություն

Կարդալ Վ. Սարոյանի ,,Դաշնամուրը,, պատմվածքը 

 • Բենի նման մարդը պետք է որ կարողանար դաշնամուր նվագել: Ինչո՞ւ: Նա շատ էր սիրում դաշնամուր և նրա մեջ էր երաժշտությունը:
 • Ինչո՞ւ էր աղջիկը կարծում, որ Բենը կունենա դաշնամուր: Դու ի՞նչ ես կարծում: Բենը ձգտում էր,և եթե մի բան շատ ես ցանկանում,լինում է:
 • Քո կարծիքով ինչի՞ մասին է պատմվածքը: Մարդու երազանքների,նպատակների:
 • Ինչպիսինն էր տղան և ի՞նչ բացահայտեց Էմին տղայի մեջ:Ձգտող,նուրբ:
 • Առանձնացրո՛ւ այն հատվածները որտեղ երևում է տղայի վերաբերմունքը դաշնամուրի, երաժշտության հանդեպ:Բենի ձեռքերը գուրգուրանքով ձգվեցին դեպի սև ու սպիտակ ստեղները:Ստեղնաշարին նայելիս ժպտում էր:
 • Իսկ դու փորձե՞լ ես երբևէ որև երաժշտական գործիք նվագել, պատմի՛ր այդ մասին:Այո,ես 6տարեկանից նվագում եմ կիթառ:Հիմա էլ սովորում եմ շեփոր:Երաժշտությունն իմ ապրելակերպն է:

Կենսաբանություն

Մեղվաբուծությունը հայտնի էր դեռևս նախնադարում։ Զարգացել է մի քանի փուլով․ վայրի մեղվաբուծություն (մեղրը և մոմը մարդիկ հայթայթում էին վայրի մեղուների բներից), փչակափեթակային մեղվաբուծություն ( պահմեղուներինում էին փչակներում, չքանդվող փեթակներում), կոճղափեթակային մեղվաբուծություն (մեղուներին պահում էին կոճղերում), շրջանակավոր մեղվաբուծություն (մեղուներին բուծում են հանվող շրջանակներով հավաքվող փեթակներում)։ Ռուս մեղվաբույծ Պ․ Ի․ Պրոկոպովիչի շրջանակավոր հավաքովի փեթակի (1814) և չեխ Ֆ.Գրուշկայի մեղրաքամ մեքենայի (1865) գյուտերից հետո շրջանակավոր փեթակային մեղվաբուծությունը շատ երկրներում դարձավ գյուղատնտեսության բարձրապրանքային ճյուղերից մեկը։

Քիմիա

Աշխատելու ընդհանուր կանոնները.

 1. Ուշադիր լսեք ուսուցչին և կատարեք նրա ցուցումները
 2. Քիմիայի կաբինետում պիտի աշխատել արտահագուստով, ձեռնոցներով և ակնոցներով: Արգելվում է սնունդ ընդունել
 3. Աշխատանքային սեղանը պիտի մաքուր պահել, չպիտի լինեն ավելորդ առարկաներ, որոնք տվյալ աշխատանքին չեն վերաբերվում
 4. Աշխատանքը ավարտելուց հետո մաքրեք և կարգի բերեք աշխատանքային սեղանը
 5. Խստիվ արգելվում է կատարել փորձեր, որը չի վերաբերվում տվյալ աշխատանքին, ձեռքերով վերցնել նյութերը, փորձել նյութերի համը:
  Քիմիական նյութերի հետ վարվելու կանոնները.Փորձեր կատարելու համար դուք օգտագործելու եք տարբեր նյութեր, որոնք գտնվում են փակ տարաներում, իսկ հեղուկ նյութերը փակ անոթներում:
 6. Փորձեր կատարելու համար վերցրեք նյութերի փոքր բաժիններ: Պինդ նյութերից սովորաբար պահանջվում է թեյի գդալի ¼ չափ, իսկ հեղուկներից` 1-2 մլ:
 7. Նյութերից վերցնելու ժամանակ ամանների խցանները սեղանի վրա դրեք շրջված, այսինքն այն մասով, որը չի մտնում ամանի մեջ:
 8. Մի թողեք նյութերով ամանների բերանը բաց, նյութից նմուշ վերցնելուց հետո ամանի բերանը փակեք և դրեք տեղը
 9. Չօգտագործված նյութերը չի կարելի հետ լցնել մաքուր նյութի վրա, այլ լցրեք այդ նպատակների համար հատուկ նախատեսված անոթի մեջ:
 10. Օգտվեք միայն այն նյութերից, որոնց վրա գրված են անունները և որոնք դրված են ձեր սեղանի վրա:
 11. Պինդ նյութերը ամանից վերցրեք միայն չոր գդալիկով կամ փորձանոթով: Մինչև նյութերը փորձանոթի մեջ յցնելը` ստուգեք կոտրված չէ արդյո՞ք փորձանոթի հատակը կամ ճաքած չէ՞ արդյոք:
 12. Փորձեր կատարելիս միշտ օգտագործեք մաքուր լաբորատոր ամանեղեն:
  Նախազգուշացումներ. 1.Աշխատելիս նյութերը չթափեք ձեռքերին և հագուստին, հատկապես հիմքերը և թթուները:
  2.Փորձանոթում լուծույթը տաքացնելիս կամ եռացնելիս անհրաժեշտ է օգտվել բռնիչից: Փորձանոթի բերանը չի կարելի պահել ոչ իր և ոչ էլ լաբորատորիայում ներկաների կողմը:
  3.Մի թեքվեք դեմքով դեպի փորձանոթի բերանը, որտեղ եռում է լուծույթը, այն կարող է ցայտել ձեր դեմքին:
  4.Նյութերի հոտը որոշելու նպատակով չի կարելի անոթը մոտեցնել դեմքին, այլ ձեռքի ափով շարժում կատարեք անոթի բերանից դեպի քիթը:
  5.Թթուները ջրով նոսրացնելիս (հատկապես խիտ ծծմբական թթուն) հիշեք հետևյալ կանոնը, պետք է թթուն բարակ շիթով դանդաղ լցնել սառը ջրի մեջ խառնելով:
  Առաջին օգնություն. 1. Առաջին օգնությունը ցույց տալ միայն ուսուցչի կամ լաբորանտի մասնակցությամբ:
 13. Մաշկի կամ հագուստի վրա թթու թափելիս` այդ տեղը լվացեք ջրի շիթով 2–3 րոպե այնուհետև մշակեք 2–3 %-անոց
  նատրիումի հիդրոկարբոնատի (խմելու սոդայի) կամ ամոնիակի լուծույթով:
 14. Մաշկի կամ հագուստի վրա ալկալու թափվելիս անմիջապես այդ տեղը լվացեք մեծ քանակով ջրով, հետո բորաթթվի կամ քացախաթթվի 1–2%-անոց լուծույթով, վերջում թրջոց դրեք կալիումի պերմանգանատի 1–2%-անոց լուծույթով: