English

There was once a little Kid whose growing horns made him think he was a grown-up Billy Goat and able to take care of himself. So one evening when the flock started home from the pasture and his mother called, the Kid paid no heed and kept right on nibbling the tender grass. A little later when he lifted his head, the flock was gone.

Ժամանակին կար մի փոքրիկ երեխա, որի աճող եղջյուրները ստիպեցին նրան մտածել, որ նա մեծահասակ Բիլի այծ է և կարողանում էր ինքն իրեն հոգ տանել: Այսպիսով, մի երեկո, երբ նախիրը գնում էր արոտավայրից տուն և նրա մայրը զանգում էր, Երեխային ուշադրություն չդարձրեց և շարունակեց խորտակել քնքուշ խոտը: Մի փոքր անց, երբ գլուխը բարձրացրեց, նախիրն անհետացավ:

Հաշվետվություն

Հեռահար բոլոր դասերին մասնակցել եմ և առաջադրանքները կատարել եմ

Մարտ

https://ghazaryan.home.blog/2020/03/
HTTPS://MIDDLE.MSKH.AM/%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%B8%D5%B2%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%A2%D5%AC%D5%B8%D5%A3%D5%B6%D5%A5%D6%80
ԱՊՐԻԼ

HTTPS://GHAZARYAN.HOME.BLOG/2020/04/
HTTPS://MIDDLE.MSKH.AM/%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%B8%D5%B2%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%A2%D5%AC%D5%B8%D5%A3%D5%B6%D5%A5%D6%80
ՄԱՅԻՍ

HTTPS://GHAZARYAN.HOME.BLOG/2020/05/
HTTPS://MIDDLE.MSKH.AM/%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%B8%D5%B2%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%A2%D5%AC%D5%B8%D5%A3%D5%B6%D5%A5%D6%80

English

Yes, I can

Grammar
a.
1. watches
2. goes
3. plays
4. eat
5. asks
6. read
b.
1. She is always late.
2. We usually eat chicken on Mondays.
3. I always go shopping at the weekend.
4. I am usually tired in the morning.
5. The teacher often smiles at us.
6. I hardly ever eat fruit.
c.
1. answer
2. come again
3. don’t watch
4. write
5. don’t it
Vocabulary
a.
1. Thursday
2. Sunday
3. Monday
4. Wednesday
5. Tuesday
6. Saturday
7. Friday
b.
1. 12 o’clock
2. 7 o’clock
3. 11:30
4. 6:20
5. 11:45
c.
1. confused
2. angry
3. excited
4. bored
5. unhappy

English

Ex.1
John wants to relax and water and sea can help him. Sailing in the sea gives him best memories and emotions. He always comes back totally rested and he is always ready to drive his bus and to carry people from one place to another.
Ex.2
1-F
2-F
3-F
4-F
Ex.3
1-C
2-D
3-F
4-E
5-B
6-A
Ex.4
1-C
2-E
3-D
4-A
5-B
Ex.5
1. She’s writing
2. He’s having
3. He’s playing
4. I’m having
5. I’m buying
Ex.6
1. Is he go to school? No, he isn’t. He’s coming home.
2. Are they eating ice creams? No, they aren’t. They’re drinking milkshakes.
3. Is she reading a book? No, she isn’t. She’s listening CD.
4. Is your father working today? No, he isn’t. He’s having a day off.

Բնագիտություն

Կենսաբանակն նկարագիր
Արմատն առանցքային է, բարակ, ճյուղավորված։ Ցողունը ուղղաձիգ է կամ վեր սլացող, բարակ, ճյուղավոր։ Տերևները դասավորված են հերթադիր, նստած, երկակի կամ եռակի փետրավոր, կտրտված բարակ, նեղ հատվածներով։ Երիցուկն ունի մինչև 60 սմ բարձրություն։ Ծաղկային զամբյուղիկները խոշոր չեն, նստած են ցողունի գագաթներին և երկար ծաղկակիրների ճյուղերին։ Ծաղկազամբյուղի եզրային ծաղիկները վարսանդավոր են (իգական), լեզվակավոր, սպիտակ գույնի։ Ծաղկազամբյուղի ներքին ծաղիկները ոսկեդեղնավուն են, երկսեռ, ձագարա-խողովակաձև։ Ծաղկակիրը երկարակոնաձև է, ներսում դատարկ, մերկ, ծաղկման վերջում երկարում է։

Երիցուկի պտուղը կորացած, հիմքում սեղմված, եռկողանի, գորշ կանաչավուն գույնի սերմիկ է։ Բույսի բոլոր օրգաններն ունեն ուժեղ բուրումնավետ հոտ։ Պտուղները սկսում են հասունանալ հուլիս ամսին։ Բազմանում է սերմերով։
Մշակույթում
Հին ժամանակներից մինչ մեր օրերն ամպագույն երիցուկը (լատ.՝ Chamomilla recutita) համարվել է հավատի, հույսի, սիրո խորհրդանիշ։
Քիմիական կազմ
Բույսը պարունակում է սալիցիլաթթու, ասկորբինաթթու, դառնահամ նյութեր, ֆիտոստերին, դաբաղանյութեր, խոլին, եթերայուղ (մինչև 0,85%), որի կազմում կան մոտ 40 տարբեր տարրեր, այդ թվում խամազուլեն, բիսաբոլոլ և նրա օքսիդները, էն-ին-բիցիկլո եթերներ և այլն։ Ինչպես նաև՝ ստեարինային թթուների գլիցերիդներ, ֆլավոնային գլիկոզիդ, ումբելլիֆերոն, դիօքսիկումարին, շաքար, մոմ, յուղեր՝ լինոլեային, պալմիտինային, օլեինային։

Русский язык

Матрешка – это уникальная игрушка, символ России, известный во всем мире. Может показаться, что история матрешки насчитывает несколько веков, но это не так.
Первая игрушка появилась чуть более ста лет назад, и ее создателем был не народ, а конкретный человек – русский художник Сергей Малютин. Во время путешествия по Японии он увидел забавную игрушку – божество счастья и долголетия Фукуруму – внутри которого находилось несколько таких же фигур. Малютину очень понравилась идея, и по приезду в Россию он создал отечественный аналог – расписную русскую красавицу в сарафане и платочке. Игрушка состояла из восьми фигур.
Изображение девочки чередовалось с изображением мальчика, отличаясь друг от друга. Последняя игрушка изображала  младенца. Малютин назвал свое произведение Матреной – распространенным женским именем в России. Матрешка быстро стала популярным сувениром, олицетворявшим собой материнство, плодородие, благополучие.
Матрёшка, с самого начала своего происхождения символизирует тепло и уют в доме.  Существует такое поверье – если внутрь этой деревянной куклы положить записку с желанием, то оно обязательно сбудется.
Задание

Составьте предложения, используя данные слова.

1. Друзья – предложить – мы – бегать – стадион. 2. Машина – повернуть – сторона. 3. Папа – провожать – дочка – домой. 4. Мальчик – обижать –
младшая сестра. 5. Мы – согласиться – пойти – парк. 6. Ребенок – громко – плакать.
7. Вы – хотеть – проводить – мы – домой.
1.Друзья предложили мне бегать на стадион.2.Машина повернула на сторону.
3.Папа провожала дочку домой.4.Мальчик обижал младшую сестру.5.Мы согласились пойти в парк.6.Ребенок громко плакал.

Русский язык

1.Знакомы ли вы с деревянной игрушкой – матрёшкой?
Да

2.Есть ли у вас дома эта игрушка?
Да есть

3.Как вы думаете, есть ли польза от данной игрушки?
Да,для детей это интересно

4.Может ли ребенок, используя матрёшку, научиться считать ?
Думаю,что да.

Задание.

Найдите интересные факты о матрёшках. Запишите в блоге.
Матрёшка — русская деревянная игрушка в виде расписной куклы, внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего размера. Число вложенных кукол — обычно три и более. Обычно имеют форму яйца с плоским донцем и состоят из двух разъёмных частей, верхней и нижней. На традиционных матрёшках изображена женщина в красном сарафане и платке. В наше время темы для росписи разнообразны: сказочные персонажи, девушки, а также семьи. Стали нередки и матрёшки пародийного характера с изображением политических деятелей. Сравнительно недавно стала набирать популярность матрёшка с изображением портрета — портретная матрёшка.

Вставьте в предложения пропущенные глаголы.
1. Этот автобус всегда поворачевается налево около банка. 2. Старшие братья часто ругают младших. 3. Родители разрешили нам погулять в парке. 4. Папа часто проважает маму на работу. 5. Не надо обижать старых людей. 6. Мальчик шѐл прямо, потом повернулся направо. 7. После занятий в университете мой брат встречает свою подругу. 8. Мы друзьями пошли играть в футбол.

Բնագիտություն

1. Ինչո՞վ է պայմանավորված օրգանիզմի ամբողջականությունը։
Ամբողջական օրգանիզմը կազմված է՝ օրգաններից, որոնք կատարում են ամբողջական գործառույթ։
2. Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե կենդանին չստանա բավարար քանակությամբ
սննդանյութ։
Եթե կենդանին չստանա բավարար քանակությամբ սննդանյութ, օրգանիզմի աճը կդանդաղի և կխանգարվի բջիջների վերականգնումը։
3. Ցողունի վնասվածքն ի՞նչ հետեւանք կարող է ունենալ բույսի կյանքում։
Ցողունի ցանկացած վնասվածքից ցողունը չի ստանա հանքային նյութեր, բայց արմատների շնորհիվ կշարունակի իր աճը։
4.Ի՞նչ կլինի, եթե կենդանի օրգանիզմները դադարեն սնվել: Պատասխանը հիմնավորե՛ք
Կթուլանան,եթե երկար շարունակվի կմահանա օրգանիզմը։

Մայրենիի Հաշվետվություն

Առաջադրանքներ․

Առաջադրանքները կատարել 5 օրվա ընթացքում, բոլոր առաջադրանները գրել մեկ հրապարակման մեջ(առանձին-առանձին չգրել), նշել «Մայրենիի հաշվետվություն» բաժինը։

 1. Դրեք այն նախագծերի  հղումները, որոնց մասնակցել եք մայրենիից` սեպտեմբերից սկսած՝ նշելով նախագծերի անվանումները (դնել ոչ թե իմ բլոգի հղումը, այլ ձեր կատարած աշխատանքը տվյալ նախագծի շուր )։https://ghazaryan.home.blog/2020/05/
 2. https://ghazaryan.home.blog/2020/04/
 3. https://ghazaryan.home.blog/2020/03/
 4. https://ghazaryan.home.blog/2020/02/
 5. https://ghazaryan.home.blog/2020/01/
 6. https://ghazaryan.home.blog/2019/12/
 7. https://ghazaryan.home.blog/2019/09/
 8. Դրեք 2019-2020 ուսումնական տարում մայրենիից պատրաստած ձեր կարծիքով ամենահաջողված նյութի հղումը։ https://ghazaryan.home.blog/2020/04/25/մայրենի-20-04-2020/
 9. Ձեր մասնակցած նախագծերից ո՞րն եք ամենից շատ հավանել, դրեք այդ նախագծի մասնակցության ձեր նյութը կամ նյութերի փաթեթը։ https://ghazaryan.home.blog/2020/05/01/մայրենի-36/
 10. Դրեք մայրենիի այնպիսի մի նյութ, որտեղ կա ձայնագրություն և որտեղ կա տեսագրություն։https://ghazaryan.home.blog/2020/05/01/մայրենի-36/
 11. Դնել մայրենիի բաժնի հղումը  և նշել կատարված առաջադրանքների թիվը։ https://ghazaryan.home.blog/category/մայրենի/ մոտավորապես 40
 12. Ի՞նչ ես սովորել մայրենիից այս տարվա ընթացքում։ Ի՞նչ կուզեի սովորել։Սովորել եմ բարբառով բառեր: կուզենայի սովորել քերականություն և թարգմանություն
 13. Որ ստեղծագործությունը կամ ստեղծագործություններն ես հավանել բոլորից ավելի շատ։ Իմ ընկեր Նեսոն
 14. Ստեղծագործական աշխատանք «Իմ դպրոցն համակարգչի միջից» (ներկայացնել պատում առցանց դպրոցի մասին, 10 նախադասությունից պակաս չլինի, կցել Paint-ով նկարված նկար)։Իմ դպրոցը: Ես որախ եմ ու հպարտ,որ սովորում եմ այս կրթահամալիրում:Առցանց դպրոցն ունի իր առավելություններն ու թերությունները:Տան պայմաններում ավելի ազատ ու հարմարավետ է:Առցանց ուսուցումը նորույթ է ինչի շնորհիվ աճել է մոտիվացիան:Աճել է ծնողների ներգրավվածությունը կրթության մեջ:Կատարելով առաջադրանքը մենք կարող ենք ավարտել ավելի շուտ և գնալ հանգստանալու:Թերությունները:Տեխնիկական խնդիրները,որը մեզանից չէ կախված:Սահմանափակվում է մարդկային շփումը:Չենք կարողանում ընկերներով շփվել,իսկ առցանց շփումն ինձ համար լավագույնը չէ:Ամենակարևորն այն է,որ դասապրոցեսը չի տուժել:Կոնկրետ ես այս ընթացքում սկսել եմ ավելի լավ սովորել:Ճիշտ է կենդանի շփմանը ոչինչ չի փոխարինի,սակայն առցանց դպրոցի միջոցով բաց չենք թողնում մեր դասերը:

Մայրենի 04.05.2020

Առաջադրանքներ․

1.Անծանոթ բառերը դուրս գրեք, բացատրեք բառարանի օգնությամբ։ Կարող եք օգտվել հետևյալ բառարանից։

2.Ըստ քեզ՝ ինչե՞րն են  չար բաները։ Նրանք ինչո՞ւ պետք է հեռու մնան մեր աշխարհից։

3.Ըստ քեզ՝ ինչե՞րն են կյանքի համն ու հոտը։ Ի՞նչը կարող է խաթարել այն։

4.Ինչպե՞ս ես հասկանում  «Գացեք ըսեք չար բաներուն որ չըլլան
Որ չըլլա թե պատահին» տողերը։ Ո՞րտեղ են չար բաները։

5.Բանաստեղծությունը ձայնագրիր, տեղադրիր բլոգումդ, հրավիրիր ծնողներիդ համատեղ ընթերցման։
1.չըլլան_չլինեն
Պզտիկ_փոքրիկ
Խաթարել_խանգարել
Ըսեք_ասեք
Կրցեր_կարողացել
Պարտկել_թաքցնել,պահել
2.Հիվանդությունը,անժամանակ մահը,աղետները(երկրաշարժ,ցունամի…):Պետք է հեռու մնան աշխարհից,որ մարդկությունը չտուժի:
3.Կյանքի համն ու հոտը:Մենք ենք մեր ծնողների համար:Խաթարող բաներ շատ կան,բայց պետք է ուժեղ լինել:
4.Գնացեք ասեք չար բաներին,որ չլինեն:Որ չլինի թե պատահել են:Ամեն ուր են չար բաները

Русский язык

3. Задание

 • Есть ли у вас в семейном альбоме фотографии людей  с Карабахской войны, или Отечественной войны?
 •   Если есть, то расскажите об их судьбе. Попросите родителей помочь вам в этом вопросе. Спросите их, знают ли они о своих родственниках, побывавших на войне. Может, они рассказывали им что-нибудь о войне.
 •  Соберите материал (в виде видео или фотоальбома) и поместите в своем блоге.

У меня дед(мамен отец ) погиб во время Арцахской войны.Он был военным, жил в России и приехал в Армению, когда началась война.Он погиб в возрасте 28 лет 29 сентября 1993 года.Тогда моей маме была 5 лет.

Моя мама рассказывает,что он был очень хорошим человеком.Он всегда помогал людям.

Арам Камоевич Гукасян 21.06.1965_Берд(Тавуш).

Он похоронен в Ераблур.

Он герой не только для меня и для всех армян.

Меня назвали честь его.

Русский язык

Назовите великих армянских воинов. Найдите их фотографии, поместите в своем блоге и дайте о них краткую информацию. Вы можете также найти интересные факты об их жизни и подвигах или видеоролики и поместить в своем блоге.

Национальный герой Армении и герой Арцаха Монте «Аво» Мелконян родился 25 ноября 1957 года в небольшом калифорнийском городе Висейлия в семье Чарльза и Забел Мелконянов.

В период Арцахской войны Монте был известен как самый опытный, бесстрашный и требовательный командир, авторитет и популярность которого выходили далеко за пределы Армении и Арцаха. В Мартунинском районе семьи называли своих новорожденных сыновей Монте или Аво. На вопрос армянского журналиста: «Почему армяне со всего мира приехали воевать за Арцах?», — Монте ответил: «Вполне нормально, когда армянин приезжает и защищает свою Родину, это обязанность каждого армянского мужчины. Странно только одно — почему приехало так мало армян? Вот что странно».

Монте Мелконян погиб 12 июня 1993 года в селе Марзилу в ходе спецоперации. Его гибель стала национальной трагедией, миллионы армян по всему миру не могли поверить в то, что Аво уже нет.

Андраник Озанян


Род занятий:

Революционер, генерал-майор

Воины:

Армянские федаиГайдукиГнчакДашнакцутюнАрмянская рота (Болгария)Русская императорская армияАрмянский корпус (Российская империя)Западноармянская дивизия

Годы жизни:

25 февраля 1865 — 31 августа 1927 гг.

Место рождения:

Турция

 Турция (Османская империя), вилайет Сивас, Шебинкарахисар

Родина:

Армения

 Армения

Место действия:

США

Западная Армения
Европа
Ближний Восток
 США

Оружие:

Винтовка МосинаLuger P08Шашка драгунская офицерская образца 1881/1909 годовБебут образца 1907 года

Враги:

Турецкая жандармерияОсманская армияХамидие

Андраник Торосович Озанян

 — один из лидеров армянского национально-освободительного движения конца XIX — начала XX веков, национальный герой армянского народа. Также известен как Полководец Андраник (Зоравар Андраник), Генерал Андраник (в Российской империи) и Андраник-паша (в Османской империи). 23 января 1918 года получил звание генерал-майора Русской армии.

ДРО (Канаян Драстамат Мартиросович, 1(13).5.1883, Игдир – 8.3. 1956, Бостон, в 2000 году останки были перенесены в Апаран и были захоронены возле мемориала, посвященному Баш-Апаранскому сражению), военный и политический деятель , член АРФД. Учился в русской гимназии в Ереване, затем в военном училище Пятигорска (1904). В августе 1905 года в Баку организовал нападение (по заданию партии) на губернатора Накашидзе, обвинявшегося в организации армяно-татарского столкновения. В 1908 году перебрался в Западную Армению, руководил переброской оружия для гайдукских групп. Во время Первой мировой войны (1914-1918) был командующим  2-м Армянским добровольческим отрядом, в конце 1917 был назначен военным комиссаром в Саригамише. 

Геворк Чауш

Родился в 1870г. в с. Мктинк, что в провинции Бсанк.

Учился в школе монастыря св. Карапета (Муш).

Отец его был знаменитый охотник. Сына своего он отдал в монастырь Аракелоц, хотел из него монаха сделать.

В конце 1880-х гг, отучившись четыре года, Геворк уходит из монастыря и идет на заработки в Алеппо для приобретения оружия.

Через несколько недель, по возвращению в Сасун, он вступает в состав одной из первых гайдуцких групп — в отряд Арабо, а после смерти последнего переходит в отряд Ахпюра Сероба.

В одном из сражений он убил самого влиятельного чауша султана, за что и получил кличку “Геворк Чауш”.

В последующие годы сотрудничал с М. Таматяном и Мецн Мурадом (А. Пояджян).

Ֆրանսերեն

Bonjour, je m’appelle Aram Ghazaryan, j’ai 11 ans, j’en aurai bientôt 12, je suis né en Belgique, j’aime peindre et je peins des animateurs.
Je peux jouer de la guitare, je peux faire de belles vidéos.J’adore lire, je lis “The White Fang”.Pendant mon temps libre, je joue à des jeux ordinateur avec mes amis.

J’ai choisi le français parce que j’aime ça.
Mon père et ma mère connaissent un peu le français et peuvent m’aider:
Il n’y a ni avantages ni inconvénients.

Merci

English

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:

What item did Martha pick up on sale in the fruits and vegetables section?

1 Two bags of salad

2 Six apples

3 Four mushrooms

●4 Three bananas

Question 2:

Which item did Martha buy 5 pounds of in the meat and dairy section?

1 Five pounds of fish

2 Five pounds of cheese

3 Five pounds of milk

●4 Five pounds of meat

Question 3:

How much bread did Martha get while she was shopping at the grocery store?

1 Two loaves of bread

2 One loaf of bread

3 Three loaves of bread

●4 Four loaves of bread

Question 4:

What item did Martha have to go back for at the end of her shopping trip?

1 a block of cheese

2 a bag of cherries

●3 one container of salt

4 one dozen eggs

English

Martha is at the grocery store, getting ready for a house party. She has a list of what she needs with her as she goes along. The first section she comes has produce. Martha sees apples, bananas, cherries, grapes, and strawberries. She checks her list:
Մարթան մթերային խանութում է, պատրաստվում է տնային երեկույթի: Նա ունի ցանկ, թե ինչ է իրեն անհրաժեշտ իր հետ միասին: Նրա առաջին բաժինը բերում է արտադրանքին: Մարթան տեսնում է խնձոր, բանան, կեռաս, խաղող և ելակ: Նա ստուգում է իր ցուցակը.
6 խնձոր – 6 apples
1 պայուսակ կեռաս– 1 bag of cherries
1 պայուսակ խաղող– 1 bag of grapes
2 տուփ ելակ– 2 cartons of strawberries
Martha gets her items and looks the bananas. They are on sale for much cheaper than they are normally. She picks 3 bananas. Next are vegetables. She sees potatoes, carrots, tomatoes, onions, mushrooms, and salad in bags. She checks her list:
Մարթան հանում է իրերը և նայում բանաններին: Նրանք վաճառում են սովորականից շատ ավելի էժան: Նա հավաքում է 3 բանան: Հաջորդը բանջարեղենն է: Նա տեսնում է տոպրակների մեջ կարտոֆիլ, գազար, լոլիկ, սոխ, սնկով և աղցան: Նա ստուգում է իր ցուցակը.
5 տոպրակ կարտոֆիլ– 5 pounds of potatoes
6 հատ գազար– 6 carrots
4 հատ լոլիկ– 4 tomatoes
2 հատ սոխ– 2 onions
4 հատ սունկ– 4 mushrooms
As she is putting her items into her cart, Martha checks the many bags of salad and chooses 2 of them. She pushes her cart ahead. The next section is meat and dairy. She sees meat, fish, cheese, eggs, and milk. She checks her list:
Երբ նա իր իրերը զամբյուղի մեջ է դնում, Մարթան ստուգում է աղցանի շատ փաթեթներ և ընտրում դրանցից 2-ը: Նա առաջ է քաշում իր զամբյուղը: Հաջորդ բաժինը մսամթերք և կաթնամթերք է: Նա տեսնում է միս, ձուկ, պանիր, ձու և կաթ: Նա ստուգում է իր ցուցակը.
2 ձուկ– 2 fish (salmon)
1 տոփ պանիր– 1 block of cheese (cheddar)
1 տասնյակ ձու– 1 dozen eggs
2 գալոն կաթ– 2 gallons of milk

She looks at the meat that is on sale and chooses a 5-pound roll of hamburger. She gets the rest of the items in that section. She still needs rice, bread, salt, sugar, and flour. She gets:

– 2 bags of rice
– 4 loaves of bread
– a 2-pound bag of sugar
– a 2-pound bag of flour

Martha then realizes that she has forgotten something. She runs back and gets 1 container of salt and then rushes to the checkout. She puts her groceries into her car and leaves.


Նա նայում է վաճառվող միսին և վերցնում 5 ֆունտ համբուրգերային ռոլ: Նա ստանում է այս բաժնում մնացած իրերը: Նրան դեռ պետք է բրինձ, հաց, աղ, շաքար և ալյուր: Նա ստացել է. — 2 տոպրակ բրինձ — 4 հաց հաց — 2 ֆունտ շաքարի պայուսակ — 2 ֆունտ տոպրակ ալյուր Մարթան այնուհետև գիտակցում է, որ ինչ-որ բան մոռացել է: Նա վազում է ետ և ստանում 1 տարան աղ, այնուհետև շտապում դեպի դրամարկղ: Նա իր մթերքները դնում է մեքենայի մեջ և հեռանում:

Русский язык

Нам доверена Память

4֊9 мая

 1. Запишите ответы на следующие вопросы.

2.  Посмотрите видеоролики, посвященные истории Великой отечественной войны Освобождения Шуши.

Освобождение Шуши

День Победы

3. Задание

 • Есть ли у вас в семейном альбоме фотографии людей  с Карабахской войны, или Отечественной войны?
 •   Если есть, то расскажите об их судьбе. Попросите родителей помочь вам в этом вопросе. Спросите их, знают ли они о своих родственниках, побывавших на войне. Может, они рассказывали им что-нибудь о войне.
 •  Соберите материал (в виде видео или фотоальбома) и поместите в своем блоге.

Մայրենի

Առաջադրանքներ․

1․ Ի՞նչ իմաստով է գործածվում «ծուռ» բառը «Սասա ծռեր» էպոսում։  Այդ բառով դարձվածքներ, ասացվածքներ փորձիր գտնել-գրել (չմոռանաս համանունների մասին)։
1.Էպոսը համահավաք տարբերակով կոչվում է «Սասնա ծռեր»։ «Ծուռ» բառն այս պարագայում ունի իմաստային մի քանի նշանակություններ՝ դիվահար, խենթավուն, խելահեղ քաջ և այլն։ Տվյալ հատկանիշներից յուրաքանչյուրն էպոսի հերոսների համար բնորոշ է այս կամ այն պարագայում։ «Սասնա ծռեր» էպոսը կառուցվածքային առումով կազմված է վիպական չորս մասերից կամ ճյուղերից, որոնցից յուրաքանչյուրը կոչվել է տվյալ ճյուղի գլխավոր հերոսի անունով՝ «Սանասար և Բաղդասար», «Մեծ Մհեր», «Սասունցի Դավիթ», «Փոքր Մհեր»:
Միտքը ծուռ_հետին միտք ունեցող, նենգավոր,գայթակղեցնոլու տրամադիր
ծուռ աչքով նայել -1. Խեթ՝ խոժոռ նայել մեկին՝ մի բանի:
2. Անբարյացակամորեն վերաբերվել մեկին՝ մի բանի:
3. Կասկածամտություն ցուցաբերել մեկի՝ մի բանի նկատմամբ:
4. Ցանկական հայացքով նայել մեկին, վատ մտքով նայել մեկին:
ծուռ գալ -Խորթ՝ օտարոտի թվալ, իր 
ծուռ ընթացք բռնել — Նույնն է՝
Ծուռ ճանապարհի վրա կանգնել:
ծուռ ճանապարհ — Անազնիվ՝ ոչ շիտակ միջոց՝ վերաբերմունք՝ վարքագիծ:

ծուռ հայելի -1. Պատկերները բեկբեկված՝ ծուռումուռ անդրադարձնող հայելի:
Ասացվածքներ
Հարսը պարել չի կարող,ասոմ է՝ գետինը ծուռ է:
Արագ եմ քայլում, ասում են՝ ծուռ է, կամաց եմ քայլում, ասում են՝ կույր է։
Ուղտին ասացին՝վիզդ ծուռ է, ասաց՝ ո՞ր տեղս է ուղիդ, որ վիզս ուղիղ լինի։
Հայելին մեղավոր չէ, որ դեմքդ ծուռ է։

2․ Մհերը ինչպե՞ս հաղթեց թշնամու զորքին։ Դուրս գրիր այդ հատվածները։

Մհեր զարթնավ, աչքեր տրորեց,
Ձենով Հովանն էլ էն կողմեն էլավ,
Էկան առջև պատուհան, իրիշկեցին.
Տեսան՝ անտառի ծառներին թիվ կա,
Էն յոթ թագավորի զորքին թիվ չկա։
Վանահերն էլ էնոնց մեջ։—
Մհեր ասաց.— Ես գնացի,
Դուք էլ իմ ետևեն էկեք։
Գնաց, հեծավ իր ձին, քշեց…
Քեռին ու հրողբերն էլ էլան՝
Իրենց ձիանք թամքեցին, քշեցին։
Մհերն ընկավ զորքի մեջ,

Աջո՛ւ էզար, ձախո՛ւ էզար,
Էնպես ջարդեց, քշեց,
Ինչպես քամին մժիկի էրամ։

Քեռին ու Հովան էդ որ տեսան՝
Իրենց եռանդն էլ էկավ.
Մեկ-մեկ բարդի քոքհան արին,
Առան իրենց ձեռ, ընկան մեջ զորքին։
Մհեր որ տեսավ, հարցուց.
— Էդ ի՞նչ կանեք, ծառո՞վ կը կռվիք։
Ասին.— Բան չենք անի, տղա՛,
Տեսանք, որ դու կալի մեջ հաշան կ’անես,
Օրանը ցրիվ կը տաս,
Մենք էլ ափները վրա կը բերենք։

Զորքի քոք որ առան, պրծան,
Վանահոր հետ էկան վանք։
Մհեր մեկ ձեռքով վերուց վանքի գերան,
Մեկէլով բռնեց վանահոր մազեր,
Գլուխ դրեց գերանի տակ,
Գերան թողեց վեր գլխուն, ասաց.
— Էս վանքի անուն ըստուց ետ՝
Մատղավանք չը պիտի ըլնի,
Մատնավանք պիտի ըլնի,
Քանի որ վանահեր մատնություն արեց։
Ու էլան իրեքով էկան դեհ Սասուն։


3․Ձայնագրիր քեզ դուր եկած հատվածը։