Հայոց լեզու

Ա․ քառապատիկ, զրո, վաթսունմեկերորդ, եռակի, տասներկու-տասներկու, յոթական, ութնյակ, չորսբոլորը, երկու հինգերորդ, միավոր,

Բ․ թվային, տրիլիոն, հազարերորդ, երկակի, հինգ-հինգ, մեկմեկու, երեսունհինգական, երեք յոթերորդ, չորրորդական, տասնավոր,

Գ․ վաթսուն, քանակություն, տասնմեկերորդ, մենավոր, ամբողջություն, հիսունական, հարյուր-հարյուր, թվանշան, չորս քառորդ, մեծաքանակ։

2.       Ընդգծե՛ք երեք քանակական թվական․

Ա․ երրորդություն, թվական, հարյուր մեկ, քառասուն, եռապատիկ, միլիոն,

Բ․ քանակական, հինգ հարյուր, յոթնապատիկ, իննսունութտասը, կոտորակային,

Գ․ բազմաթիվ, տասնինը, քառյակ, յոթանասուն, երկու, եռանիստ։

3.       Ընդգծե՛ք երեք դասական թվական․

Ա․ քսանմեկերորդ, մեկ չորրորդ, երսեուներկուերորդ, հազարավոր, հարյուրերորդ, երկուստեք,

Բ․ հնգյակ, մեկհարյուրերորդտասնչորսերորդերրորդական, չորրորդ, քսանութերորդ,

Գ․ առաջին, երեք քառորդտասնիններոդ, երկրորդականություն, կրկնակի, հիսունմեկերորոդ։

4.       Ընդգծեք երեք բաշխական թվական․

Ա․ մեկ-մեկ, բազմակի, երկուական, ինը տասներորդ, հինգական, իններորդ,

Բ․ մեկումեջ, հինգ-հինգ, քսանական, չորս հինգերորդ, յոթական, երիցս,

Գ․ երկրորդական, տասնհինգ-տասնհինգ, յոթ ութերորդ, մեկական, բաշխական, տասական։

5.       Ընդգծե՛ք երեք կոտորակային թվական․

Ա․ մասնական, երկու երրորդ, տասներորդական, մեկ երկրորդ, զրո ամբողջ հինգ տասնորդական, սակավաթիվ,

Գ․ մեկ երրորդ, հարյուրապատիկ, երկու ամբողջ վեց տասնորդական, ամբողջական, երկու յոթերորդ, հնգանիստ,

Գ․ երկրորդային, մեկ քառորդ, քառածալ, հինգ վեցերորդ, կոտորակ երեք ամբողջ տասնյոթ հարյուրերորդական։

6.       Ընդգծե՛ք երեք պարզ թվական․

Ա․ բազում, միլիոն, երեքական, քսան, քանակ, ութ,

Բ․ միլիարդ, վեցերորդ, ամբողջ, 

Գ․ թիվ, տրիլիոն, միակ, յոթ, տասնվեց, չորս,

Դ․ հարյուր, եռյակ, վեց, քսաներորդ, երկու, տասնհինգ,

Ե․ միայն, հինգ, ութական, տասը, յոթերորդ, հազար։ 

Կենսաբանություն

Վիտամին A, քիմիական կառուցվածքով նման նյութերի խումբ, որի մեջ մտնում են՝ ռետինոլ (վիտամին A1, ակսերոֆտոլ) և այլ ռետինոիդներ, միանման քիմիական ակտիվությամբ օժտված՝ դեհիդրոռետինոլ (վիտամին A2), ռետինալ (ռետինեն, վիտամին A1-ի ալդեհիդ) և ռետինոյաթթու։ Պրովիտամին A-ին են պատկանում կարոտինոիդները, որոնք վիտամին A-ի նյութափոխանակային նախորդներն են․ նրանց մեջ ավելի կարևորը բետա-կարոտինն է։ Ռետինոիդները պարունակվում են կենդանական ծագման մթերքներում, իսկ կարոտինոիդները՝ բուսական։ Բոլոր այս նյութերը լավ լուծվում են ոչ բևեռային օրգանական լուծիչներում (օրինակ՝ յուղի մեջ) և վատ լուծվում են ջրում։ Վիտամին A-ն պահեստավորվում է լյարդում, կարող է կուտակվել հյուսվածքներում։ Չարաշահման դեպքում ցուցաբերում է տոքսիկություն։

Վիտամինը հայտնաբերվել է 1913 թվականին։ 1931 թվականին նկարագրվել է նրա կառուցվածքը, իսկ 1937 թվականին հաջողվեց նրան բյուրեղացնել։

Վիտամին A-ն իրականացնում է բազմաթիվ կենսաքիմիական կարևոր ֆունկցիաներ մարդու և կենդանիների օրգանիզմում։ Ռետինալը համարվում է հիմնական տեսողական գունանյութի (պիգմենտի)՝ ռոդօպսինի բաղադրիչ։ Ռետինոյաթթվի ձևով վիտամինը խթանում է աճը և զարգացումը։ Ռետինոլը համարվում է բջջաթաղանթի կառուցվածքային բաղադրիչ, ապահովում է օրգանիզմի հակաօքսիդանտային պաշտպանությունը։

Վիտամին A-ի անբավարարությունից զարգանում են էպիթելի տարբեր ախտահարումներ, տեսողության վատթարացում, խանգարվում է եղջերաթաղանթի խոնավացումը։ Այդ թվում նկատվում է իմունային ֆունկցիայի իջեցում և աճի դանդաղում։

Հայոց լեզու

 1. Նախադասության մեջ շարադասության սխալ կա. ուղղի՛ր:

Արահետը որոշակիորեն ձգվեց բլուրն ի վեր, ու հասկացա, որ հասել ենք բլրի ստորոտին:
Դանակով կտրում էր ծակծկող փշերն ու լիանաները ու ճամփա էր բացում ետևից եկողների համար:
Նա անաղմուկ ոտքերը դնում էր փափուկ խոտի վրա, բայց աղմկոտ էր շնչում:
Շատ հեշտ էր բարձրանում, կարծես, հարթ ճանապարհով էր քայլում:
Բույնը շատ լավ քողարկում էին խոտերում:

 Ա խմբի նախադասությունների կետադրական տարբերությունը գտի՛ր և դրա պատճառը բացատրի՛ր: Բ խմբի նախադասություններն ի՛նքդ կետադրիր:

Ա. Հողմը մռնչաց, գալարվեց և խառնեց ծովի ալիքները:

Հողմը մռնչաց, գալարվեց և ծովի ալիքները լեռնացան:

Դեմքը խաղաղ էր ու ողողվել էր մի զարմանալի լույսով:

Դեմքը խաղաղ էր, ու աչքերում մի զարմանալի լույս էր ցոլում:

Մայորն անձամբ ցույց կտա կղզին կամ իր թիկնապահին կուղարկի ինձ ուղեկցելու:

Մայորն անձամբ ցույց կտա կղզին, կամ նրա թիկնապահը կուղեկցի ինձ:

Բ. Արևը ժպտաց և արթնացրեց ծաղիկներին:

Արևը ժպտաց, և ծաղիկներն արթնացան:

Նա խոսում էր բարձր, խրոխտ ձայնով ու իր խոսքին տալիս էր տիրական շեշտ:

Նա խոսում էր բարձր, խրոխտ ձայնով, ու դա նրա խոսքին տալիս էր տիրական շեշտ:

Նա մեզ թող սպասի ավտոմեքենաների կանգառում կամ էլ Ջերալդի հետ            միանգամից գնա հրավերքի սրահը:

Նա մեզ թող սպասի ավտոմեքենաների կանգառում կամ ինքն ու Ջերալդը միանգամից  գնան հրավերքի սրահը:

4. Առանձնացրո՛ւ վա հոլովման ենթարկվող երեք բառ։

Ա․ Աշունայսօրկեսգիշեր, երեկո, ուրբաթ, տարի։

Բ․ տուն, ամիսօրերեկ, րոպե։

Անհատական նախագիծ

Օգնություն

Մի օր որոշեցին մրցույթ անցկացնել՝ որպեսզի գտնեն ամենասիրող ու հոգատար երեխային։ Հաղթողը չորս տարեկան տղան էր, ում հարևանը՝ տարեց մի տղամարդ, վերջերս կորցրել էր կնոջը։ Երբ տղան տեսավ, որ ծերունին լաց է լինում, նա բակում մոտեցավ նրա մոտ , ծնկի իջավ և պարզապես նստեց այնտեղ։ Երբ մայրը ավելի ուշ հարցրեց, թե ինչ է ասել տղամարդուն, տղան պատասխանեց, որ Ոչինչ: Նա պարզապես օգնել էր նրան լաց լինել:

https://bolsunov.com/istorii-legendy-pritchi/

Աշխարհաիրություն

1.Քարտեզի վրա նշել Հարավարևելյան Ասիայի երկրները ու դրնաց ափերը ողողող ջրային ավազանները:

2.Որոնք են Հարավարևելյան Ասիայի երկրների զարգացման նախադրյալները:

Հարավարևելյան Ասիայի երկրների զարգացման նախադրյալներն են ռեսուրսները, բնակլիմայական պայմանները, հողերը, աշխատուժը, գաղութ լինելը, գործընկեր երկրները և աշխարհագրական դիրքը։3.Ինչ դեր ունի Հարավարևելյան Ասիան համաշխարհային տնտեսության մեջ:

Հարավարևելյան Ասիան կարևոր դեր ունի համաշխարհային տնտեսության մեջ։ Սինգապուրը ամենազարգացած երկրներից մեկն է և այդ առումով օգնում է մնացածին։ Հարավարևելյան Ասիայի երկրները արտահանում են թեյ, բրինձ, ծովամթերք, բնական կաուչուկ և այլն։ Այս երկրները ունեն նաև պատմամշակույթային արժեքներ և եղել են Բրիտանիայի գաղութը։  

Հայոց լեզու

Տնային աշխատանք

Ուղիղ խնդիրով նախադասությունները շրջել՝ դարձնելով ներգործող խնդիր ունեցող նախադասություններ:

Աղջիկը խոհանոցում համեղ ընթրիք էր պատրաստում:

Երկրաշարժը քանդել է նրա խարխուլ կացարանը:

Անհրաժեշտ դեղը բուժեց ծանր հիվանդին:

Ամպերը ծածկեցին երկինքը:

Նահապետը ներս հրավիրեց հարևաններին:

Ծերունի Մովսեսը օրհնանքի խոսքեր ասաց:

Նուբարը սուփրա փռեց, սեղանին մի կուլա գինի դրեց:

Ներգործող խնդիրով նախադասությունները շրջել՝ դարձնելով ուղիղ խնդիր ունեցող նախադասություններ:

Մառախուղի թանձր քուլաները հալածվում էին քամուց:

Արագ հինգ դիմում լրացվեց Սիմոնի կողմից:

Ամրոցի աշտարակներն ամեն գիշեր լուսավորվում էին նրա կողմից:

Պարսպի ներսը ծածկված էր բերրի պտղածառերով, խաղողի որթերով և ծաղկող թփերով:

Բարձրահասակ բարդին թեթև օրորվում էր գիշերային մեղմ քամուց:

Հայոց լեզու

Դասարանական աշխատանք

1.       Փակագծերում տրված տարբերակներից ընտրե՛ք ճիշտը։

Ես ձեզ բազմիցս զգուշացրել եմ։

Ռուսերեն այնքան գիտի, որ հազվադեպ է օգտվում բառարանից։

Կարծում եմ՝ պետք է միաժամանակ սպասել մինչև կճշտվեն որոշ հանգամանքներ։

Ես ձեր կարծիքը ամբողջովին ընդունում եմ և պատրաստեմ պաշտպանելու այն։

Տնօերենը խստիվ կերպով արգելել է դասերի հաշվին այլ գործով զբաղվելը։

Բոլորը /հոտնկաց ծափահարում էին պատանի ջութակահարին։

Մրցույթի արդյունքները առայժմ չեն հրապարակվել, բայց ես չեմ կասկածում իմ հաղթանակին։

Մեր փողոցի նոր գետնանցումը արդեն գործում է։

2.       Ընդգծե՛ք չափի երեք մակբայ։

●Հիմնականում●, դանդաղ, ●ամբողջովին●, գյուղից գյուղ, վաղօրոք, ●եռակի●։

3.       Ընդգծե՛ք ձևի երեք մակբայ։

●Դանդաղ●, փոքրիշատե, հավետ, ●հանկարծ●, ●ուշիուշով●, ամենուրեք։

4.       Ընդգծե՛ք ժամանակի երեք մակբայ։

Ավելի, ●ուշ●, ●ապա●, ձեռաց, ●այլևս●, գյուղեգյուղ։

5.       Ընդգծե՛ք մակբայները։

Այդ ●հանկարծակի● հանդիպումը մեզ շատ շփոթեցրեց։

Կարճ ●ժամանակում● երիտասարդի կյանքում անսպասելիորեն տեղի ունեցավ փոփոխություն։

Սպարապետի ●ազնվորեն● հպարտ հայացքը վկայում էր նրա մեծ հոգու մասին։ 

Գրականություն

Համո Սահյան 《Ոչինչ չի փոխվի》

Իմ մահով ոչինչ չի փոխվի կյանքում,
Ու չի պակասի աշխարհում ոչինչ,-
Մի լույս կմարի հինգերորդ հարկում,
Կմթնեն մի պահ աչքերը քո ջինջ։

Բայց հավքերն էլի հարավ կչվեն,
Մանուկներն էլի կխաղան բակում,
Կանաչներն էլի ցողով կթրջվեն,
Ծաղիկներն էլի կշնչեն մարգում։

Կվառվի լույսը հինգերորդ հարկում,
Կժպտան նորից աչքերը քո ջինջ,
Իմ մահով ոչինչ չի փոխվի կյանքում,
Եվ չի պակասի աշխարհում ոչինչ։

Մարսողական համակարգի կառուցվածքը

 Մարսողական համակարգը կազմված է մարսողական խողովակի օրգաններից և մարսողական գեղձերից:

Մարսողական օրգաններն են բերանի խոռոչը, ըմպանը, կերակրափողը, ստամոքսը, 12-մատնյա աղին, բարակ, հաստ աղիները, ուղիղ աղին և հետանցքը:

Մարսողական գեղձերն են թքագեղձերը, լյարդը, ենթաստամոքսային գեղձը, նաև ստամոքսի ու աղիների լորձաթաղանթում գտնվող հսկայական քանակությամբ մանր գեղձերը:

մարս-w500.jpg

Մարսողական խողովակի պատերն արտաքինից պատված են շարակցական հյուսվածքային թաղանթով, միջին շերտը հարթ մկանային կազմություն ունի: Այդ մկանաթելերի կծկման շնորհիվ աղիների պարունակությունը տեղաշարժվում է, և, ի վերջո, չմարսված նյութերը հեռացվում են օրգանիզմից: Մարսողական խողովակի պատերի ներքին շերտը լորձաթաղանթն է, որը կազմված է գեղձային էպիթելից:

марс.png

Հայոց լեզու

Դասարանական աշխատանք

Անջատման խնդիր

Այն առարկան, որից անջատվում, ծագում կամ սկսվում է գործողությունը, կոչվում է անջատման անուղղակի խնդիր։

Անջատման անուղղակի խնդիր են պահանջում հեռանալ, անաջատվել, բաժանվել, թաքնվել, թաքցնել, խուսափել, փախչել, պոկել, փախցնել, հեռացնել, զրկել, ձանձրանալ, հրաժարվել, զզվել և այլ բայեր։

Դրվում է բացառական հոլովով և պատասխանում է ումի՞ց, ինչի՞ց, ինչերի՞ց հարցերին։

1.       Գտի՛ր և ընդգծի՛ր միասնության խնդիրները։

Արսենը քեզնից երբեք չի կարող բաժանվել։

Մարդիկ փախչում էին ստից և կեղծիքից։

Նա վաղուց էր ձանձրացել իր ընկերներից։

Թաքցրեց իր անհանգստությունը ծնողներից։

Ոչ մի կերպ չէր կարողանում ազատվել այդ ծանր մղձավանջից։

2.       Համեմատել երեք նախադասությունները։

Ես նրան չեմ զրկի այդ հաճույքից։

Ես վիրավորվեցի նրա խոսքերից։

Ես լալիս էի վիրավորանքից։

Միասնության խնդիր

Այն առարկան, որի հետ, որի ընկերակցությամբ կատարվում է գործողությունը, կոչվում է միասնության խնդիր։

Արտահայտվում է սեռական հոլովի և հետ կապի կապակցությամբ, պատասխանում է ո՞ւմ հետ, ինչի՞ հետ հարցերին։

Արտահայտվում է նաև գործիական հոլով , հանդերձ կապային կապակցությամբ։

3.       Գտի՛ր միասնության խնդիրները, ընդգծիր։

Մինչ ուշ երեկո եղբայրներով աշխատեցին դաշտում։

Նա միշտ որսի էր գնում շան հետ։

Ընտանյոք հանդերձ քննարկեցին այդ հարցը։

Արմենի հետ մասնակցեցինք նրա մեծարման երեկոյին։

Նուբարն ամեն առավոտ մոր հետ բարձրանում էր սարը։

Կնոջ հետ գնում էր նրանց այգին՝ խնամելու։

Վերաբերության խնդիր

Այն առարկան, որի վերաբերմամբ կամ շուրջը կատարվում է գործողությունը, կոչվում է վերաբերության անուղղակի խնդիր։

Դրվում է․

Ա․ Բացառական հոլով

Բ․ Սեռական հոլովով և մասին, շուրջը, վերաբերմամբ կամ վերաբերյալ, նկատմամբ, առթիվ, հանդեպ կապերի կապակցությամբ։

4.       Գտի՛ր վերաբերության խնդիրները, ընդգծի՛ր։

Ես նրա մասին վատ կարծիք երբեք չեմ ունեցել։

Նրա շուրջը զանազան պատմություններ էին պտտվում։

Քո վերաբերյալ իմ ձեռքի տակ եղածն արդեն իսկ բավական է գործը սկսելու համար։

Ավարտական զանգի մասին բոլորը մոռացել էին։

Անհանգստացած պատմում էին այդ օրվա անցուդարձից։ 

Հայոց լեզու. անհատական նախագիծ

Մի տատիկ  ասել է տղամարդուն, որ իր հարևանը մաքուր ձեռքերով չէ, որ, ասում են, կարող է կացին գողանալ։ Տղամարդը եկավ տուն։ Եվ — անմիջապես սկսեց կացին փնտրել:Չկար կացինը  ամբողջ գոմը փնտրեցի — ոչ մի տեղ կացինը չկար: Դուրս է գալիս փողոց:Տեսնում է, որ հարևանն է գալիս : Բայց նա պարզապես չի քայլում. նա քայլում է ինչպես մեկը, ով կացին է գողացել, և նայում է կասկածանքով, ինչպես մեկը, ով գողացել է կացինը, և նա ժպտում է, ինչպես մեկը ով գողացել է կացինը : Հարևանը նույնիսկ  բարևեց այնպես, ինչպես գողացած կացինը։ «Ի՜նչ անազնիվ հարևան ունեմ ես»։ որոշեց տղամարդը .
Նա պահեց իր կատաղությունը և վերադարձավ տուն։ Տեսեք, կացինը գոմի տակ է։ Նրա կացին! Երևի երեխաներից մեկը վերցրել է կացինը ,և իր տեղը չի դրել։Ուրախացավ տղամարդը: Գոհ-գոհ դուրս է գալիս դարպասից։ Եվ տեսնում է, որ հարևանը կացին գողացողի պես չի քայլում, նա կասկածանքով է նայում, բայց թչ թե կացին գողացողի պես և չի ժպտում, ինչպես կացինը գողացածի պես։

Лучшие притчи, легенды, истории

Easter

We celebrate Easter with a lot of dishes, for example, rice pilaf with raisins, fish, various salads և juices.

We celebrate Easter either in our house or in our grandmother’s house.

We paint the eggs of different colors, but in reality they were originally only painted red.

Many movies about Easter, about Jesus, etc. are shown on TV:

Աշխարհագրություն

1.Քարտեզի վրա նշել Հնդկաստանի հարևանպետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները:

2.Բնութագրեք Հնդկաստանի աշխարհագրական դիրքը:

Հնդկաստանը թերակղզի է, որն ընկղմված է Հնդկական օվկիանոսի մեջ, արևելքից և արևմուտքից դրա ափերը ողողում են Արաբական և Բենգալյան ծովերը։ Հնդկաստանը աշխահրում մեծությամբ 7-րդ երկրին է, դրա տարածքը կազմում է 3.2 մլն կմ2։ Հնդկաստանի հյուսիսային մասում դեռևս միջազգայնորեն ճանաչված չեն Քաշմիր ու Ջամու նահանգները, որոնք նկատմամբ հավակնություններ ունեն Հնդկաստանի հարևաններ Չինաստանն ու Պակիստանը։ Հնդկաստանը դաշնային հանրապետություն է, կազմված է 28 նահանգներից և 7 միութենական տարածքներից։ Հնդկաստանը հյուսիսից սահմանափագված է Հիմալայան և Կարակորամ լեռնաշղթանեով։Ի՞նչ դեր ունի Հնդկաստանը հվ Ասիայում և ամբողջ աշխարհում

3.Ի՞նչ դեր ունի Հնդկաստանը հվ Ասիայում և ամբողջ աշխարհում

Հնդկաստանը ներկայացնում է աշխարհի ամենահին քաղաքակրթություններից մեկը։ Հին ժամանակներում եվրոպացիները Հնդկաստանը գտնելու համար ձեռնարկում էին նավարկություններ և սխալմամբ հասնում ուրիշ տեղեր ու հայտնաբերում նոր մայրցամաքներ։ Հնդկաստանը ամենաբազմազգ և բազմալեզու պետություն է։ Եկրում պաշտոնապես գրանցված է մոտ 300 հազար էթնոս, 114 լեզու և 216 բարբառ։ Հնդկաստանում համատարած աղքատության ու չքավորության հետ մեկտեղ առկա է զարգացած բարձր տեխնոլոգիանների ոլորտը, արագ աճող տնտեսությունը։

4.Որո՞նք են Հնդկաստանի զարգացման նախադրյալները:

Մի շարք հանքատեսակներով Հնդկաստանն աշխարհի առաջատարներից է։ Ինչպիսիք են քրոմիտը, տիտանը, պղինձը, երկաթի հանքաքարը, մանգանը և բոքսիտը։ Հյուսիսում կան քարածխի մեծ պաշարներ։ Արաբական ծովի ափին հայտնաբերել են նավթ ու բնական գազ։ Հնդկաստանի մեծ հարստությունն են բազմազան հողերը։Որո՞նք են Հնդկաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղերը:

5.Որո՞նք են Հնդկաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղերը:

Հնդկաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղերից մեկը արդյունաբերությունն է: Արդյունաբերության առաջատար ճյուղերից են՝ քիմիական ու թեթև արդյունաբերությունը, մեքենայաշինությունը և սև մետաղաձուլությունը, նաև Հնդկաստանը արտահանում է ոսկի:
Նաև տնտեսության առաջատար ճյուղերից են` գյուղատնտեսություն, ծառայություններ:

Գերմաներեն

Deutschland

Du (Du hast, du hast, du hast, du hast)
Hast viel geweint (Geweint, geweint, geweint, geweint)
Im Geist getrennt (Getrennt, getrennt, getrennt, getrennt)
Im Herz vereint (Vereint, vereint, vereint, vereint)
Wir (Wir sind, wir sind, wir sind, wir sind)
Sind schon sehr lang zusammen (Ihr seid, ihr seid, ihr seid, ihr seid)
Dein Atem kalt (So kalt, so kalt, so kalt, so kalt)
Das Herz in Flammen (So heiß, so heiß, so heiß, so heiß)
Du (Du kannst, du kannst, du kannst, du kannst)
Ich (Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß)
Wir (Wir sind, wir sind, wir sind, wir sind)
Ihr (Ihr bleibt, ihr bleibt, ihr bleibt, ihr bleibt)

(Deutschland!) Mein Herz in Flammen
Will dich lieben und verdammen
(Deutschland!) Dein Atem kalt
So jung und doch so alt
(Deutschland!)

Ich (Du hast, du hast, du hast, du hast)
Ich will dich nie verlassen (Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß)
Man kann dich lieben (Du liebst, du liebst, du liebst, du liebst)
Und will dich hassen (Du hast, du hast, du hast, du hast)
Überheblich, überlegen
Übernehmen, übergeben
Überraschen, überfallen
Deutschland, Deutschland über allen

(Deutschland!) Mein Herz in Flammen
Will dich lieben und verdammen
(Deutschland!) Dein Atem kalt
So jung und doch so alt
(Deutschland!) Deine Liebe ist Fluch und Segen
(Deutschland!) Meine Liebe kann ich dir nicht geben
(Deutschland!)

(Deutschland) mein Herz in Flammen
Will dich lieben und verdammen
(Deutschland) dein Atem kalt So jung, und doch so alt
(Deutschland) deine Liebe Ist Fluch und Segen
(Deutschland) meine Liebe Kann ich dir nicht geben
(Deutschland!)

Գերմանիա

Գերմանիա Դուք (ունեք, ունեք, ունեք, ունեք)
Շատ լացել էք (Լաց, լաց, լաց, լաց)
Հոգով բաժանված (առանձնացված, առանձնացված, առանձնացված, առանձնացված)
Միավորված սրտով (Միասնական, միասնական, միասնական, միասնական) Մենք (Մենք կանք, մենք կանք, մենք կանք, մենք ենք)
Երկար ժամանակ միասին ենք (դուք, կաս, կաս, կաս)
Ձեր շունչը սառն է(Այնքան սառը, այնքան սառը, այնքան սառը, այնքան սառը) Սիրտը կրակի վրա է (Այնքան տաք, այնքան տաք, այնքան տաք, այնքան տաք) Դուք (կարող եք, կարող եք, կարող եք, կարող եք)
Ես (գիտեմ, գիտեմ, գիտեմ, գիտեմ)
Մենք (Մենք կանք, մենք կանք, մենք կանք, մենք ենք)
Դուք (դուք կմնաք, կմնաք, կմնաք, կմնասք
(Գերմանիա!) Սիրտս վառվում է ուզում եմ սիրել և անիծել քեզ
(Գերմանիա!) Ձեր շունչը սառն է
Այնքան երիտասարդ և դեռ այնքան ծեր
(Գերմանիա!) Ես (դու ունես, ունես, ունես, ունես) Ես երբեք չեմ ուզում լքել քեզ (գիտեմ, գիտեմ, գիտեմ, գիտեմ) Ձեզ կարող են սիրել
(Դուք սիրում եք, սիրում եք, սիրում եք, սիրում եք)
Եվ ուզում եմ ատել քեզ
(Դուք ստացաք, ստացաք, ստացաք, ստացաք) Մեծամիտ, գերազանցիկ Վերցրեք, հանձնեք Անակնկալ, անակնկալ Գերմանիա, Գերմանիա՝ ամենից առաջ (Գերմանիա!) Սիրտս վառվում է ուզում եմ սիրել և անիծել քեզ (Գերմանիա!) Ձեր շունչը սառը Այնքան երիտասարդ և դեռ այնքան ծեր (Գերմանիա!) Ձեր սերը օրհնություն է և անեծք (Գերմանիա!) Ես չեմ կարող քեզ տալ իմ սերը (Գերմանիա!) (Գերմանիա) սիրտս վառվում է ուզում եմ սիրել և անիծել քեզ (Գերմանիա) քո շունչը սառը Այնքան երիտասարդ, բայց այնքան ծեր (Գերմանիա) ձեր սերը օրհնություն է և անեծք (Գերմանիա) իմ սերը, ես չեմ կարող քեզ տալ (Գերմանիա!)

Գրականություն

1.Ընտրե՛ք այն միտքը, որը ,ձեր կարծիքով, արտահայտում է ստեղծագործության գաղափարը:

Հիմնավորե՛ք Ձեր ընտրությունը.

իշխանությունները հոգ էին տանում ժողովրդի մասին,

իշխանությունները լուծել էին աղքատության խնդիրը,

●այս պետությունը հիմնված էր խաբեության վրա●

իշխանությունը գտել էր երջանիկ լինելու գաղտնիքը:

2. Ի՞նչո՞ւ է ստեղծագործությունը կոչվում ,,Փոքրիկ դրախտ,, :

Ստեղծագործությունը կոչվում է ,,Փոքրիկ դրախտ,, քանի որ իրական դրախտից շատ հեռու էր:

3.Ցույց տվե՛ք ստեղծագործության գաղափարի կապը վերնագրի հետ:

4. Ո՞րն է հեղինակի ասելիքը, ձեր կարծիքը ասելիքի վերաբերյալ:

Հայոց լեզու

Տնային աշխատանք

1. Բ խմբի նախադասություններն Ա խմբի նախադասություններին ավելացրո ´ւ և կետադրի՛ր (մի մասը` ստորակետերով, մի մասը` փակագծերով):

Ա. Արամը տանն սպասում էր:
Ընկերը այլայլված քայլում էր անկյունից անկյուն:  
Տղայի այդ արարքի մասին ինձ պատմել էր նրա մայրը:
Մարինեն գեղեցիկ ու պայծառ աչքեր ուներ:
Վերջապես գործընկերս եկավ, և մենք միասին դուրս գնացինք:
Աղջիկն անսպասելիորեն ժպտաց ու պարզեց ձեռքը:
Բ. Ա՜յ քեզ զարմանալի պատմություն:
Ես հենց նրան էլ սպասում էի:
Վախից գլուխը կորցրել էր:
Նրա հետ երեկ էի պայմանավորվել:
Նա զարմանալի պայծառ ժպիտ ուներ:
Նրա անունը, պարզվեց, Մարինե է:
Վերջապես գործընկերս եկավ՝ ես հենց նրան էլ սպասում էի, և մենք միասին դուրս գնացինք։
Նրա անունը, պարզվեց, Մարինե է, Մարինեն գեղեցիկ ու պայծառ աչքեր ուներ։

2. Նախադասությունները տարբեր ձևերով կետադրի՛ր այնպես, որ իմաստը փոխվի:

Մանեն կարդում էր բոլորովին հանգիստ, նրա ձայնը հնչում էր հարթ ու հավասար:
Այգուց դուրս եկած միջահասակ մարդուն՝ Վարդանին նորից հանդիպեցինք ձորում:
Աճում էին Հակոբի խնձորենիները, որդիները՝ Արամն ու Արեգը:
Երկաթուղու վարչության կառավարիչը՝ ճաղատ գլխով ու շատ երկար բեղերով մի մարդ և մյուս հյուրերը երգում էին:
Այդ կնոջից՝ Սառայի մորից հետո, աներս նորից ամուսնացել է:

Հայոց լեզու

Դասարանական աշխատանք

Տրված նախադասություններում ընդգծել ներգործող խնդիրները․

Ես անչափ հուզվել էի ծնողներիս անակնկալ այցից։

Երիտասարդ համազգեստը կարվել էր Թիֆլիսիսց հրավիրված դերձակի կողմից։

Երկինքը միանգամից ծածկվեց ամպերով։

Փողոցները փակվել էին մեքենաներով։

Նամակը բարձրաձայն կարդացվեց պապի կողմից։


2.       Նախադասությունները դարձրո՛ւ ներգործող անուղղակի խնդրով։

 

Սիմոնը արագ հինգ դիմում լրացրեց։

Հինգ դիմում լրացվեց Սիմոնի կողմից։

Քամին հալածում էր մառախուղի թանձր քուլաները։

Մառախուղի թանձր քուլանները հալածվում էին Քամու կողմից։

Զինվորները բերում էին Զոհրակին։ 

Զոհրակը բերվեց զինվորների կողմից։

Check up

1. I wake up at 7.00.

2. I sometimes work on Saturdays.

3. I never work on the weekends.

4. I see my family  on Christmas.

5. I go on holiday in August.

6. I go to bed at 11 p.m.

7. I watch TV in the evening.

8. I do my English homework at night.

9. I read the newspaper in the morning.

10. I have lunch at 1.30 p.m.

11. I always go out at Friday nights.

12. I go to a restaurant on, New Year’s Eve.

13. I start a new school year in September.

14. I go skiing inonat in the winter.

15. I was born in 1977.

16. I get up late on Saturday mornings.

17. I usually have a cup of coffee in  the afternoons.

18. My birthday is in July.

19. The party is on the first of October.

20. We have a meeting in the first Thursday of the month.

Fill in the correct form of the verb given.

Who is he writing to? – He is writing to his sister Maria, who
is usually in England at this time of the year. (HE WRITE, WRITE, BE)
Marty was smoking just when his mother came into his room.
(SMOKE, COME)
She left an hour ago and didn’t come back yet. (LEAVE, NOT COME)
I usually drink tea with milk, but I like to have my coffee black.
(DRINK, LIKE)
When I was in school, I knew a student who didn’t fail a test in his whole
life. (KNOW, NOT FAIL)
You can’t go into her room. She is sleeping and you shouldn’t wake her. (SLEEP)
I have never felt better in my life. I hope it will stay that way. (NEVER FEEL,
STAY)
We didn’t go outside yesterday because it was raining the whole day. Maybe we
will go tomorrow. (NOT GO, RAIN, GO)
While Mom was working in the garden, she hurt her back. She
went the doctor who told her that she would have to rest for a few
days. (WORK, HURT, GO, WILL)
10.My sister has been working hard for school recently. She’s got a few tests coming up
next week. (WORK)

10.My sister has been working hard for school recently. She’s got a few tests coming up
next week. (WORK)
11.The results were better than I expected. (EXPECT)
12.Nobody was in the car, even though the engine was running. (RUN)
13.I went into the garden to see what the boys were doing. (DO)
14.All your fingers are brown. You smoke too much. (SMOKE)
15.When I saw him last, he hadn’t been married for so long. (NOT BE)
16.I just heard that his brother is travelling around in Australia. (JUST
HEAR, TRAVEL)

 1. You slept the whole morning? – I tried to call you for over an hour.
  (YOU SLEEP, TRY)
  18.After he read the letter, he threw it away. (READ, THROW)
  19.I haven’t read today’s newspaper. – Have you seen it anywhere? (NOT READ,
  YOU SEE)
  20.Jake has been coaching my sister for over a year. She has some very good
  results lately. (COACH, HAVE)

Fill in the correct form of the words in brackets (comparative or superlative).

 1. My house is bigger than yours.
 2. This flower is more beautiful  than that one.
 3. This is the most interesting  book I have ever read.
 4. Non-smokers usually live longer  than smokers.
 5. Which is the most dangerous animal in the world?
 6. A holiday by the sea is better  than a holiday in the mountains.
 7. It is strange but often a coke is more expensive  than a beer.
 8. Who is the richest woman on earth?
 9. The weather this summer is even worth  than last summer.
 10. He was the cleverest  thief of all.

Անհատական նախագիծ

Խոսքի ուժ

Երբեմն խոսքը կարող է մարդու կյանքի վրա լուրջ ազդեցություն ունենալ: Դա կարող է լինել նույնիսկ նրա կամքից անկախ: Կան մարդիկ, ովքեր, իրենց խոսքը սխալ գործածելով, անվերջ տարաձայնությունների ու պարտությունների մեջ են: Բայց կան նաև մարդիկ, ովքեր խոսքի միջոցով կարողանում են հաջողությունների հասնել: Յուրաքանչյուրն էլ կարող է հասնել հաջողության, ճիշտ օգտագործելով խոսքի ուժը, ինչպես այսօր եղավ  «Թավշյա հեղափոխության »ժամանակ:  Խոսքերի միջոցով արտահայտված կարծիքներ, որոնք կարող են փոխել մեր կյանքը և դարձնել գունավոր: Խոսքի ուժն այնքան հզոր է, որ կարող է տանել մեզ հաջողության կամ կործանման:  Այսօր ինձ մեծ ուժ և ոգևորություն են տալիս` ծնողներիս, ուսուցիչներիս, հարազատներիս և ընկերներիս դրական ու խրատական խոսքերը:

Հայոց լեզու

Դասարանական աշխատանք

Փափագ

Անուշ հոգի մը ըլլար,
Ես այն հոգվույն սիրահար,
Ան իմ երկինքըս ըլլար։

Ես այդ հոգին պաշտեի
Ինչպես երկինքը ծավի,
Զայն հեռուե՜ն պաշտեի։

Ան ցոլանա՜ր սրտիս մեջ
Իր լույսերովը անշեջ,
Ես սուզվեի՜ անոր մեջ։

Անուշ հոգի՜ մը միայն,
Ու գրկեի՜ ես անձայն
Զայն հոգիիս մեջ միայն․․․

1. Բացատրի՛ր փափագ բառը։ կարոտ, ցանկություն:

2. Բացատրի՛ր անշեջ, ծավի բառերը։անշեջ-անմար, ծավի-բաց կապույտ

3. Արևելահայերեն փոխադրի՛ր ըլլար, ան, զայն,  հեռուեն, անոր բառերը։

Ըլլար-լինի

Ան-այն

Զայն-այն

Հեռուեն-հեռվից

Անոր-նրա

Հայոց լեզու

Հարցական դերանունները փոխարինի՛ր խնդիր (գործողության հետ առնչություն ունեցող առարկա) լրացումներով:

Մի ականատես նկարագրում էր նկարչի, նկարը:
Բնության բոլոր ուժերը միասին անճանաչելիորեն փոխում են աշխարհը:
Լավան մոտենում էր այգուն:
Մի քանի օր անց որսորդներն են օգնության հասնում մոլորված աղջկան:
Լեռները դղրդում էին երկրաշարժից:
ժայռի գագաթը միայն պարանով կարելի է բարձրանալ:

2. Նախադասություններին ավելացրո՛ւ փակագծերում տրված հարցերին պատասխանող խնդիր լրացումներ, որոնք արտահայտվեն ա)բառով, բ) երկրորդական նախադասությամբ:

Այդ հրաշքը տեսնելով` վայրենիներն ազատ արձակեցին: (ո՞ւմ) Այդ հրաշքը տեսնելով` վայրենիներն ազատ արձակեցին գերուն: Այդ հրաշքը տեսնելով` վայրենիներն ազատ արձակեցին նրան, ում կապել էին զոհասեղանին:

Թերակդզու բնակիչները մի պատմություն են պատմում: (ինչի՞ մասին)
Թերակդզու բնակիչները մի պատմություն են պատմում լեռների մասին։
Թերակղզու բնակիչները մի պատմություն են պատմում տեղի ունեցած դեպքերի մասին։

Վերջապես արևը տաքացրեց: (ո՞ւմ)
Վերջապես արևը տաքացրեց Մաքսին։
Վերջապես արևը տաքացրեց նրան, ով շատ էր սառել։

Զբոսաշրջիկները միայն երրորդ օրը գտան: (ի՞նչը)
Զբոսաշրջիկները միայն երրորդ օրը գտան պահածոն ։
Զբոսաշրջիկները միայն երրորդ օրը գտան այն, ինչ փնտրում էին ։

Քայլ առ քայլ առաջ գնալով` հասան: (ինչի՞ն)
Քայլ առ քայլ առաջ գնալով՝ հասան քաղաքին։
Քայլ առ քայլ առաջ գնալով՝ հասան այն ամենը ինչին շատ էին ուզում մոտենալ։

Աշխարհագրություն

 1. Ի՞նչ առանձնահատկություններ ունի Հարավային Ասիա տարածաշրջանը:
  Հարավային Ասիայի հասարակական-աշխարհագրական տարածաշրջանում ներառված երկների ընդհանուր տարածքը 4,5 մլն կմ է աշխարհի ցամաքի 3%-ից փոքր-ինչ ավելի: Այստեղ է բնակվում աշխարհի բնակչության 23%-ը:  
 2. Ի՞նչ դեր ունի Հարավային Ասիան համաշխարհային տնտեսությունում:
  Հարավային Ասիան աշխարհի հնագույն քաղաքակրթության օջախներից է։ Հարավային Ասիան աշխարհում առաջատարն է թեյի, ոսպի, ջուտի, գետնանուշի, գարու, բրնձի, ցորենի, բամբակի և այլ բույսերի համախառն բերքով:
 3. Որո՞նք են Հարավային Ասիայի երկրների տնտեսության մասնագիտացված ճյուղերը:
  Հարավային Ասիայի երկրներում շատ զարգացած է գյուղատնտեսությունը: Հարավային ասիայի  հարստություններից առանձնացնում են քարածուխի, մանգանի, քրոմի, երկաթի, և տիտանի հանքաքարերը։
 4. Քարտեզի վրա նշել Հարավային Ասիայի երկրները և այդ երկրների ափերը ողողող ջրային ավազանները:

Գրականություն

1.Ի՞նչ երկու խոշոր չարիքների մասին է խոսքը։

 Խոսքը մտավոր հոգնածության և ներվոտության մասին էր:

2. Որո՞նք են այդ չարիքների առաջացման պատճառները։

Ներվոտության աղետները առաջ են անցել մեր դարից:Ներվայն հոգնածությունն էլ եկել է ժամանակակից դպրոցից:

3.Ի՞նչ է առաջարկում Աղայանը այդ խոշոր չարիքները հաղթահարելու համար։ Նա խորհուրդ է տալիս որպեսզի ոչ միայն փոփոխվի դպրոցի սիստեմը այլ նաև ընդհանրապես սիստեմը հեռացնեն և բերեն նոր սիստեմ։

Կենսաբանություն

Մարսողական համակարգ

Մարսողական համակարգը դա օրգանների համակարգ է,որի դեր ընդունված է սննդանյութերը ենթարկվել մեխանիկական և քիմական մշակման։Սննդամթերքի հիմնական բաղադրիչները՝ սպիտակուցները, ճարպերը, ածխաջրերն ու հանքային աղերն են:Սպիտակուցների, ճարպերի և ածխաջրերի քայքայումն ավելի պարզ` ջրում լուծելի միացությունների, կատարվում է մարսողական համակարգում:Մարսողության սկզբնական փուլում սննդանյութերը մանրացվում և խառնվում են մարսողական հյութերի հետ: Այնուհետև մարսողական հյութերի ազդեցության տակ խոշոր և բարդ օրգանական միացությունները քայքայվում են ավելի պարզ միացությունների և դառնում են լուծելի ու մատչելի ներծծման համար:Մարսողական օրգաններն են բերանի խոռոչը, ըմպանը, կերակրափողը, ստամոքսը, 12-մատնյա աղին, բարակ, հաստ աղիները, ուղիղ աղին և հետանցքը:Մարսողական գեղձերն են թքագեղձերը, լյարդը, ենթաստամոքսային գեղձը, նաև ստամոքսի ու աղիների լորձաթաղանթում գտնվող հսկայական քանակությամբ մանր գեղձերը:

Հայոց լեզու

1. Նայի՛ր օրինակին և ընդգծված որոշիչ բառակապակցությունը փոխարինի՛ր որպես կամ  իբրև կապերով կազմվող բացահայտիչներով: Կետադրությանն ուշադրությո՛ւն դարձրու:

Օրինակ`

Կոշիկի դատարկ տուփի  նման տունը ինչ-որ մեկի կողմից մոռացվել էր այդ հեռավոր բլրի վրա: 1. Որպես կոշիկի դատարկ տուփ՝  տունն ինչ-որ մեկի կողմից մոռացվել էր այդ հեռավոր բլրի վրա:
 2. Տունը` որպես կոշիկի դատարկ տուփ, ինչ-որ մեկի կողմից մոռացվել էր այդ հեռավոր բլրի վրա:
Նավի հսկա թրի նմանվող սուր քթամասը ճեղքում էր ջուրը:
Ապահով թաքստոցի նմանվող այդ տակառը կատվին շատ էր փրկել:
Մութ վարագույրի նմանվող անտառը թաքցնում էր այդ հսկա կենդանիների բախումը, բայց ձայները լսվում էին:
Սպիտակ բրդի եթերային ծվենների նման  ամպերը սահում էին մեր գլխի վրայով:
Տարօրինակ արձանների նմանվող ժայռերը կանգնել էին
քամուն հանդիման:
Այդ վայրերի միակ տիրակալի նման  քամին շեփորում ու գոռգոռում էր ժայռերի ծերպերում:

1.Որպես՝ նավի հսկա թուր, սուր քթամասը ճեղքում թր ջուրը։

2.Քթամասը՝ որպես նավի հսկա թուր, ճեղքում էր ջուրը

1.Որպես՝ ապահով թաքստոց, այդ տակառը կատվին շատ էր փրկել։

2.Տակառը՝ որպես ապահով թաքստոց, կատվին շատ էր փրկել։

1.Որպես, մութ վարագույր, անտառը թաքցնում էր այդ հսկա կենդանիների բախումը, բայց ձայները լսվում էին:

2.Անտառը՝ որպես մութ վարագույր, թաքցնում էր այդ հսկա կենդանիների բախումը, բայց ձայները լսվում էին։

1.Որպես՝ սպիտակ բրդի եթերային ծվեններ, ամպերը սահում էին մեր գլխի վրայով:

2.Ամպերը՝ որպես սպիտակ բրդի եթերային ծվեններ, սահում էին մեր գլխի վրայով։

1.Որպես՝ տարօրինակ արձաններ, ժայռերը կանգնել էին
քամուն հանդիման:

2.Ժայռերը՝ որպես տարօրինակ արձաններ կանգնել էին քամուն հանդիման։

1.Որպես՝ այդ վայրերի միակ տիրակալ,  քամին շեփորում ու գոռգոռում էր ժայռերի ծերպերում:

2.Քամին՝ որպես այդ վայրերի միակ տիրակալ շեփորում ու գոռգոռում էր ժայռերի ծերպերում

2. Նախադասությունն ընդարձակիր` կետերի փոխարեն  որպես ի՞նչ, իբրև ի՞նչ, որպես ո՞վ, իբրև ո՞վ հարցերին պատասխանող բացահայտիչներ գրելով:

Էլիասը`որպես ղեկավար, ինձ բացատրում էր ճանապարհը:
Անտառը`որպես բուսական աշխարհ, մռայլ ու գժկամ տեսք ուներ:
Թռչունի առաջին ճիչը`իբրև ողջույն, չափազանց զարմացրեց մեզ:
Իսկ այդ արձակ տարածության մեջ արձանն էր`որպես հիշատակ:
Պահակը`որպես պարտաճանաչ անձ, որոշեց ինձ մենակ չթողնել:
Ներողամիտ հայացքով նրանց խուճապին ու իրարանցմանը հետևում էր հավաստին`որպես գաղտնալսող:
Հարցերին պատասխանող պարոնը`որպես դերասան անցավ հավաքվածների միջով ու մոտեցավ մեքենային:

3.Կետադրի՛ր:
Հույներր ծովերի աստված Պոսեյդոնին եզ էին գոհաբերում՝ որպես ջրային տարերքի հզորության խորհրդանիշ:
Քարակերտ ու կղմինդրածածկ փոքրիկ տունը՝ որպես շքեղ ապարանք առանձնանում էր գյուղի խարխուլ տների մեջ:
 Նկարահանող խցիկի մոտ անփույթ կանգնած էր Ջեկը՝ իբրև իր արժեքն իմացող անփոխարինելի օպերատոր:
Տուփից ուղիղ դեպի կինը դուրս թռավ թունավոր կանաչ օձը՝ իբրև դիպուկ նետված փետրագնդակ:
Իբրև` սուրացող շնաձկանը կպած խխունջներ կառչել էինք վազող կենդանուց:
Լեռների ու բլուրների մեծ մասը՝ որպես հրաբխային ժայթքման զավակներ վեր են նետված ստորերկրյա հզոր ուժերի կողմից: