Գրականություն

1.Ընտրե՛ք այն միտքը, որը ,ձեր կարծիքով, արտահայտում է ստեղծագործության գաղափարը:

Հիմնավորե՛ք Ձեր ընտրությունը.

իշխանությունները հոգ էին տանում ժողովրդի մասին,

իշխանությունները լուծել էին աղքատության խնդիրը,

●այս պետությունը հիմնված էր խաբեության վրա●

իշխանությունը գտել էր երջանիկ լինելու գաղտնիքը:

2. Ի՞նչո՞ւ է ստեղծագործությունը կոչվում ,,Փոքրիկ դրախտ,, :

Ստեղծագործությունը կոչվում է ,,Փոքրիկ դրախտ,, քանի որ իրական դրախտից շատ հեռու էր:

3.Ցույց տվե՛ք ստեղծագործության գաղափարի կապը վերնագրի հետ:

4. Ո՞րն է հեղինակի ասելիքը, ձեր կարծիքը ասելիքի վերաբերյալ:

Հայոց լեզու

Տնային աշխատանք

1. Բ խմբի նախադասություններն Ա խմբի նախադասություններին ավելացրո ´ւ և կետադրի՛ր (մի մասը` ստորակետերով, մի մասը` փակագծերով):

Ա. Արամը տանն սպասում էր:
Ընկերը այլայլված քայլում էր անկյունից անկյուն:  
Տղայի այդ արարքի մասին ինձ պատմել էր նրա մայրը:
Մարինեն գեղեցիկ ու պայծառ աչքեր ուներ:
Վերջապես գործընկերս եկավ, և մենք միասին դուրս գնացինք:
Աղջիկն անսպասելիորեն ժպտաց ու պարզեց ձեռքը:
Բ. Ա՜յ քեզ զարմանալի պատմություն:
Ես հենց նրան էլ սպասում էի:
Վախից գլուխը կորցրել էր:
Նրա հետ երեկ էի պայմանավորվել:
Նա զարմանալի պայծառ ժպիտ ուներ:
Նրա անունը, պարզվեց, Մարինե է:
Վերջապես գործընկերս եկավ՝ ես հենց նրան էլ սպասում էի, և մենք միասին դուրս գնացինք։
Նրա անունը, պարզվեց, Մարինե է, Մարինեն գեղեցիկ ու պայծառ աչքեր ուներ։

2. Նախադասությունները տարբեր ձևերով կետադրի՛ր այնպես, որ իմաստը փոխվի:

Մանեն կարդում էր բոլորովին հանգիստ, նրա ձայնը հնչում էր հարթ ու հավասար:
Այգուց դուրս եկած միջահասակ մարդուն՝ Վարդանին նորից հանդիպեցինք ձորում:
Աճում էին Հակոբի խնձորենիները, որդիները՝ Արամն ու Արեգը:
Երկաթուղու վարչության կառավարիչը՝ ճաղատ գլխով ու շատ երկար բեղերով մի մարդ և մյուս հյուրերը երգում էին:
Այդ կնոջից՝ Սառայի մորից հետո, աներս նորից ամուսնացել է: