Հայոց լեզու

Դասարանական աշխատանք

Փափագ

Անուշ հոգի մը ըլլար,
Ես այն հոգվույն սիրահար,
Ան իմ երկինքըս ըլլար։

Ես այդ հոգին պաշտեի
Ինչպես երկինքը ծավի,
Զայն հեռուե՜ն պաշտեի։

Ան ցոլանա՜ր սրտիս մեջ
Իր լույսերովը անշեջ,
Ես սուզվեի՜ անոր մեջ։

Անուշ հոգի՜ մը միայն,
Ու գրկեի՜ ես անձայն
Զայն հոգիիս մեջ միայն․․․

1. Բացատրի՛ր փափագ բառը։ կարոտ, ցանկություն:

2. Բացատրի՛ր անշեջ, ծավի բառերը։անշեջ-անմար, ծավի-բաց կապույտ

3. Արևելահայերեն փոխադրի՛ր ըլլար, ան, զայն,  հեռուեն, անոր բառերը։

Ըլլար-լինի

Ան-այն

Զայն-այն

Հեռուեն-հեռվից

Անոր-նրա

Քիմիայի թեսթ

1.Պրոտոնների քանակին

2. Կարգաթիվ

3. 8

4. N տարրը

5.Էլեկտրոնների արտաքին էներգիական մակարդակում

6. +1

7. Տարր

8. Իզոտոպներ

9.Դրական և լիցք չունեցող