Աշխարհաիրություն

1.Քարտեզի վրա նշել Հարավարևելյան Ասիայի երկրները ու դրնաց ափերը ողողող ջրային ավազանները:

2.Որոնք են Հարավարևելյան Ասիայի երկրների զարգացման նախադրյալները:

Հարավարևելյան Ասիայի երկրների զարգացման նախադրյալներն են ռեսուրսները, բնակլիմայական պայմանները, հողերը, աշխատուժը, գաղութ լինելը, գործընկեր երկրները և աշխարհագրական դիրքը։3.Ինչ դեր ունի Հարավարևելյան Ասիան համաշխարհային տնտեսության մեջ:

Հարավարևելյան Ասիան կարևոր դեր ունի համաշխարհային տնտեսության մեջ։ Սինգապուրը ամենազարգացած երկրներից մեկն է և այդ առումով օգնում է մնացածին։ Հարավարևելյան Ասիայի երկրները արտահանում են թեյ, բրինձ, ծովամթերք, բնական կաուչուկ և այլն։ Այս երկրները ունեն նաև պատմամշակույթային արժեքներ և եղել են Բրիտանիայի գաղութը։