Հայոց լեզու

Տնային աշխատանք

Ուղիղ խնդիրով նախադասությունները շրջել՝ դարձնելով ներգործող խնդիր ունեցող նախադասություններ:

Աղջիկը խոհանոցում համեղ ընթրիք էր պատրաստում:

Երկրաշարժը քանդել է նրա խարխուլ կացարանը:

Անհրաժեշտ դեղը բուժեց ծանր հիվանդին:

Ամպերը ծածկեցին երկինքը:

Նահապետը ներս հրավիրեց հարևաններին:

Ծերունի Մովսեսը օրհնանքի խոսքեր ասաց:

Նուբարը սուփրա փռեց, սեղանին մի կուլա գինի դրեց:

Ներգործող խնդիրով նախադասությունները շրջել՝ դարձնելով ուղիղ խնդիր ունեցող նախադասություններ:

Մառախուղի թանձր քուլաները հալածվում էին քամուց:

Արագ հինգ դիմում լրացվեց Սիմոնի կողմից:

Ամրոցի աշտարակներն ամեն գիշեր լուսավորվում էին նրա կողմից:

Պարսպի ներսը ծածկված էր բերրի պտղածառերով, խաղողի որթերով և ծաղկող թփերով:

Բարձրահասակ բարդին թեթև օրորվում էր գիշերային մեղմ քամուց:

Հայոց լեզու

Դասարանական աշխատանք

1.       Փակագծերում տրված տարբերակներից ընտրե՛ք ճիշտը։

Ես ձեզ բազմիցս զգուշացրել եմ։

Ռուսերեն այնքան գիտի, որ հազվադեպ է օգտվում բառարանից։

Կարծում եմ՝ պետք է միաժամանակ սպասել մինչև կճշտվեն որոշ հանգամանքներ։

Ես ձեր կարծիքը ամբողջովին ընդունում եմ և պատրաստեմ պաշտպանելու այն։

Տնօերենը խստիվ կերպով արգելել է դասերի հաշվին այլ գործով զբաղվելը։

Բոլորը /հոտնկաց ծափահարում էին պատանի ջութակահարին։

Մրցույթի արդյունքները առայժմ չեն հրապարակվել, բայց ես չեմ կասկածում իմ հաղթանակին։

Մեր փողոցի նոր գետնանցումը արդեն գործում է։

2.       Ընդգծե՛ք չափի երեք մակբայ։

●Հիմնականում●, դանդաղ, ●ամբողջովին●, գյուղից գյուղ, վաղօրոք, ●եռակի●։

3.       Ընդգծե՛ք ձևի երեք մակբայ։

●Դանդաղ●, փոքրիշատե, հավետ, ●հանկարծ●, ●ուշիուշով●, ամենուրեք։

4.       Ընդգծե՛ք ժամանակի երեք մակբայ։

Ավելի, ●ուշ●, ●ապա●, ձեռաց, ●այլևս●, գյուղեգյուղ։

5.       Ընդգծե՛ք մակբայները։

Այդ ●հանկարծակի● հանդիպումը մեզ շատ շփոթեցրեց։

Կարճ ●ժամանակում● երիտասարդի կյանքում անսպասելիորեն տեղի ունեցավ փոփոխություն։

Սպարապետի ●ազնվորեն● հպարտ հայացքը վկայում էր նրա մեծ հոգու մասին։