Գրականություն

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ Կոմիտասի հոդվածը 

Մեկնաբանի՛ր մտքերը.

  • Միտքդ մարզէ ազնիւ գիտութիւններով եւ մաքուր գեղարուեստով: 
  • Միտքդ մարզիր ազնիվ գիտություններով և մաքուր գեղարվեստով:Հասկացա որ ժամանակը չպիտի ծախսեմ անպիտան զբաղմունքների վրա:
  • Կարդա՛ բնութեան գիրքը, որ կարելի չէ ո՛չ մէկ բանով գրել, ո՛չ մէկ ձայնով արձանագրել, ո՛չ մէկ գոյնով նկարել եւ ո՛չ մէկ գործքով դրոշմել…:
  • Բնության ստեղծածը հրաշք է և ոչ ոք չի կարող այն կրկնօրինակել

Հանրահաշիվ

16a³b×2a⁸b²=32a¹¹b³

Վարժ 58

ա) 1½a=½գործ. 1աստիճ.

բ)b=1գործ. 1աստիճ.

գ)-c=-1գործ. 1աստիճ.

դ)4ab=4գործ. 2աստիճ.

ե)-2a=2գործ. 1աստիճ.

զ)20b²=20գործ. 2աստիճ.

է)10a²bc=10գործ. 4աստիճ

ը)7b=7գործ. 1աստիճ.

թ)5a²bc=5գործ. 4աստիճ.

ժ)3a²bc=3գործ. 4աստիճ.

ի)-6,41a=6,41աստիճ. 1գործ.

լ) 8,3ab=8,3գործ. 2աստիճ.

խ)24b=24գործ. 1աստիճ.

ծ)³/²⁵b(5)=3/25գործ. 1աստիճ.

կ)15p(2)=15գործ. 2աստիճ.

հ)2¼ b(2)-2= ¼գործ 2աստիճ.