Русский язык

23-27 ноября

Обзор проекта

Данный проект, осуществляемый силами учеников 7-ых классов, направлен на создание карты улиц нашего города.

Цели

 • Узнать, откуда происходят названия улиц, и таким образом изучить часть истории своего города.
 • Овладеть лексикой и грамматическими конструкциями, необходимыми для описания улиц.

Ход проекта:

У каждой улицы есть своё название. Улицам дают имена в честь знаменитых писателей, художников, военных деятелей, поэтов и других знаменитых деятелей, которые внесли свою лепту в развитие истории или страны. Названия улиц могут быть связаны с местностью . Так же улицы обозначают именами различных растений, цветов или деревьев. В основном, как назвать ту или иную улицу, решают органы местной власти. Если на улице проживает много людей одной профессиональной деятельности, то улицу могут назвать в честь этой профессии (улица Строителей, Фабричная улица, улица Медиков).

Название улицы в чём-то похоже на имя человека. Оно может поведать её историю, рассказать о занятиях людей, которые здесь жили, а иногда — указать, куда эта улица ведёт

Среди названий улиц есть повторяющиеся, типичные для каждой страны или региона, а есть и единственные в своём роде. Изучение истории названий улиц— это отличная возможность познакомиться с судьбой не только конкретного места, но и всего города.

 • Когда родилась улица? (поискать информацию в интернете, поспрашивайте родственников — много интересных историй вы узнаете именно от них).
 • Менялось ли название этой улицы? Если это происходило, узнайте, в каком году улица была переименована и как называлась прежде.
 • О чём вам говорит название улицы?
 • Поместите фотографию улицы, которую вы представляете. Что там находится?( опишите)
 • Как выглядела эта улица много лет назад( если в ходе исследования вы обнаружите старую фотографию улицы, обязательно поместите ее)
 • Что бы вы изменили, добавили на этой улице (напишите в 5-6 предложениях)
 • Современное название в честь армянского историка V века Павстоса (Фавстоса) Бузанда.
  Проходила в местности Ханбах, через располагавшиеся здесь ханские сады. Первоначальное название Бебутовская, по имени Василия Бебутова (1791—1858), российского наместника, управляющего Армянской областью в течение восьми лет (1830—1838). Неоднократно меняла названия, в ХХ веке была переименована в улицу Симона Заваряна (1866—1913), одного из основателей партии Дашнакцутюн. В феврале 1921 года, когда Красная Армия вошла в Ереван, улица переименовывается в честь основателя большевистского комитета Карабахской области Рубена Рубенова (1894 — 27 ноября 1937), бюст которого был установлен на углу улицы Астафяна. А вскоре после этого улица была переименована в честь председателя Всероссийского центрального исполнительного комитета, советского революционного деятеля Якова Свердлова[1].
  На плане 1906—1911 годов улица имела длину около километра и ширину около 11 м.
  В 1930-е годы улица стала застраиваться согласно принятом плану реконструкции Еревана, разработанному А. Таманяном.
  В прошлом улица продолжалась до улицы Сарьяна, но в 2014 году часть улицы была переименована в память Карена Демирчяна.
  В 2000-е годы на улице было возведено несколько крупных жилых и торгово-общественных комплексов по проектам архитектора Нарека Саргсяна.

Հայոց լեզու

Փակագծում տրված բառերից և բառակապակցություններից նախադասության մտքին համապատասխանող գոյականներ ստացի՛ր և գրի՛ր կետերի փոխարեն: Եֆրեմովի «Անդրոմեդի միգամածությունը» ֆանտաստիկական վեպում պատմում է մի խումբ տիեզերագնացների (տիեզերք գնալ) հեռավոր միջաստղային ճանապարհորդության (ճանապարհորդել) մասին: Նրանց աստղաթիռի արագությունը (արագ) շատ մոտ է լույսի արագությանը (արագ), և ժամանակն երկրայինի համեմատությամբ (համեմատել) շատ դանդաղ է շարժվում: Տիեզերագնացները գալակտիկայի ամենահեռավոր շրջաններին հասնելու առաջադրանք (առաջադրել) ունեն: Պիտի հասնեն այն աստղին, որի մոլորակներից (մոլորել) մեկի վրա, ըստ որոշ ենթադրությունների (ենթադրել) մեզ նման մարդիկ են բնակվում: Ինչպիսի՜ն կլինի ամբողջ մարդկության ցնծությունը (ցնծալ), երբ նրանք վերադառնան ու այլ աշխարհի մարդկանցից ողջույն բերեն:
2. Հարցական դերանունները փոխարինի՛ր փակագծում տրված բառերից կազմված համապատասխան գոյականներով: «Քավության նոխազ» արտահայտությունը (ի՞նչը, արտահայտել) հին հրեաների կրոնական մի սովորույթից (ինչի՞ց, սովորել) է առաջացել: Տարին մի անգամ հրեաները երկու այծ էին բռնում, որոնցից մեկին էին միայն զոհում: Մյուսի վրա մարդիկ հերթականությամբ (ինչպե՞ս, հերթական) դնում էին ձեռքերն ու դրանով իբր իրենց մեղքերը բարդում նրա վրա: Հետո այդ այծին ազատություն (ի՞նչ, ազատ) էին տալիս: Հիմա «Քավության («ինչի՞, քավել) նոխազ» անվանում են այն մարդկանց, որոնք իրենց վրա են վերցնում ուրիշի մեղքերը, ստիպված են լինում պատասխան տալ ուրիշ արարքների (ինչի՞, անել) համար:
3. Գրի՛ր շարադրություն ,,Մարդը և հասարակությունը,, վերնագրով:
Մարդը և հասարակությունը
Մարդը հասարակության մի մասնիկ է:Մարդը իր ծննդյան օրից մինչև կյանքի վերջ, ապրում է հասարակության մեջ և շփվում է մարդկանց հետ: Մարդկանց մեծամասնությունը, ինչ որ քայլ անելուց առաջ հաշվի է առնում՝ հասարակության կարծիքը, իսկ փոքրամասնությունը դրան ուշադրություն չի դարձնում:Հասարակությունը կարող է ազդել մարդու կարծիքի, ապրելակերպի և հոգեբանության վրա: