Քիմիա

Հետևյալ  գիտություններից  ո՞րը  բնական  գիտություն  չէ

      1.ֆիզիկա

      2.քիմիա

      3.կենսաբանություն

[v]      4.պատմություն
2.Ինչ անվանում են ստացել բնությունը ուսումնասիրող գիտությունները
       1.պատմական
       2.հումանիտար
[v]        3.բնագիտական
       4.իրավագիտական

3.    Ո՞ր  շարքում  են  թվարկված  միայն  նյութեր

[v]        1.ալյումին, արծաթ, ազոտ

       2.սեղան, ապակի, գրիչ

       3.ոսկի, բաժակ, թթվածին

       4.քացախ, սոդա, տետր


     4. Ո՞ր  շարքում  են  թվարկված  միայն  ֆիզիկական  մարմինները

       1.գիրք, մեխ, ապակի

[v]        2.սեղան, գրիչ, տետր

       3.երկաթ, բաժակ, ոսկի

5. Ո՞ր մարմինը չի կարելի պատրաստել փայտանյութից
        1.գիրք
        2.տուփ
[v]          3.մեքենայի շարժիչ
         4.դուռ


6.Թվարկված  երևույթներից  ո՞րը  ֆիզիկական  չէ

         1.ճոճանակի  շարժումը

[v]          2.փայտի  այրումը

         3.մեքենայի  ընթացքը

         4.երկրագնդի  պտույտը  արեգակի  շուրջ

      7. Երկաթին  բնութագրական  չէ  հետևյալ  ֆիզիկական  հատկությունները

         1.էլեկտրահաղորդականությունը

         2.մետաղական  փայլը

[v]          3.սովորական  պայմաններում  հեղուկ  վիժակը

         4.ջերմահաղորդականությունը                                                        
 8.   Թվարկված  չափման  միավորներից  որո՞վ  չի  չափվում  նյութի  զանգվածը

         1.գ      
  2.տ          
[v] 3.սմ3                   
   4.կգ

     9.Թվարկված  չափման  միավորներից  որո՞վ  չի  չափվում  նյութի ծավալը.
   1.լ        
2սմ3                       
 3. մ 3                                  
[v]     4.կգ
     10.Նշված  նյութերից  ո՞ր  նյութն  է  սենյակային  ջերմաստիճանում  գտնվում  պինդ  վիճակում

         1.թթվածին               
         2.սնդիկ    
[v] 3.շաքարավազ                  
   4.ջուր

  11.Թվարկված  հատկություններից  ո՞րն  է  ընդհանուր  սոդայի  և  շաքարի  համար

      1.համը                                               
[v]      2.ագրեգատային  վիճակը     
         3.խտությունը
4.էլեկտրահաղորդականությունը

     12..Թվարկված  հատկություններից  ո՞րն  է  ընդհանուր կերակրի աղի և  երկաթի խարտուկի  համար                                                                      
       1.գույնը

       2.համը
       3.խտությունը
[v]        4.ագրեգատային վիճակ
      13.Ֆիզիկական երևույթների դեպքում նյութի նշված հատկություններից
       ո՞րը չի ենթարկվում փոփոխության
           1.ագրեգատային վիճակը
           2.չափսը
           3.ձևը
[v]           4.համը
     14. Նշված նյութերից ո՞ր նյութն է սենյակային ջերմաստիճանում  գտնվում հեղուկ վիճակում
      1.աղ
[v]       2.սնդիկ
      3.շաքարավազ
      4.երկաթ
   15.Թվարկված երևույթներից ո՞րը քիմիական չէ.
      1.կաթի թթվելը
      2.երկաթի ժանգոտվելը
[v]       3.սառույցի հալվելը
      4.գինին քացախի վերածվելը
    16.Նշված երևույթներից ո՞րն է քիմիական
      1.եղյամի գոյացումը ծառերի վրա
[v]       2.մոմի հալվելը
      3.սպիրտի գոլորշացումը
      4.կանաչ փառի առաջացումը պղնձե առարկաների վրա
   17.Նշված երևույթներից ո՞րն է ֆիզիկական
[v]       1.ժանգի մաքրումը զմռխտի  թղթով                                                         
      2.մեխի ժանգոտումը
      3.մոմի այրումը
      4.մազերի գունաթափումը
    18.Նշվածներից ո՞ր նյութն է օրգանական
[v]         1.ջուրը
        2.կերակրի աղը
        3.շաքարավազ
        4.սոդան
    19.Ինչ եք կարծում ո՞ր նյութի մասին է խոսքը.
   Պինդ,կարմրավուն նյութ, ունի  մետաղական փայլ, ջերմա- և էլեկտրահաղորդանություն,տաքացնելիս սևանում է:_Պղինձ
    20.Հաստատեք   համապատասխանություն  հետևյալ  նյութերի  ու  դրանց  բնորոշ հատկությունների  միջև.

    Ա.Խմելու  սոդա   3             1. Պինդ  է, մետաղական  փայլ  ունի, հոտ  չունի

   Բ. Երկաթ     1                       2. Հեղուկ  է, հոտ  չունի, թափանցիկ  է, անգույն  է

  Գ. Քացախ     4                     3. Պինդ  է, ջրում  լուծվում  է, սպիտակ  է, բյուրեղային  է    
      Դ. Ջուր        2                         4. Հեղուկ  է, թափանցիկ  է, հոտ  ունի,  ջրում  լուծվում  է: