Աշխարհագրություն

Բնակչության վերարտադրության վրա որ գործոններն են ազդում և ինչպես: Ծնելիության և մահացության հետևանքով բնակչության սերունդների նորացման և հերթափոխման գործընթացը անվանում են բնակչության վերարտադրություն։ Աշխարհի բնակչության վերարտադրության գործընթացը տեղի է ունենում բացառապես բնակչության բնական շարժի միջոցով։ Բնակչության բնական շարժը բնակչության թվի փոփոխությունն է (աճը կամ նվազումը), որը տեղի է ունենում բնական եղանակով՝ ծննդի ու մահի հետևանքով։ Բնակչության բնական վերարտադրության (շարժի) ցուցանիշներն են՝ ծնելիությունը, մահացությունը և դրանց տարբերությունը՝ բնական աճը։

  • Ուրվագծային քարտեզի վրա նշեք 15 երկիր, որտեղ բնակչության վերարտադրության առաջին տիպն է
  • Ուրվագծային քարտեզի վրանշեք 15 երկիր, որտեղ բնակչության վերարտադրության երկրորդ տիպն է
  • Նշած երկրները առանձնացրեք ըստ վերարտադրության առաջին և երկրորդ տիպի
    Ֆրանսիա, Նիգերիա, Սաուդյան Արաբիա, Պորտուգալիա, Ռուսաստան, Արգենտինա, Սիրիա, Կանադա, Ճապոնիա, Պակիստան, Հնդկաստան, Բելգիա, Գերմանիա, Իտալիա, Չինաստան, Ալժիր, Հայաստան, Ուկրաինա, Իսպանիա, Քենիա, Կամերուն, Մալթա, Ինդոնեզիա, Ավստրալիա, Չադ, Նոր Զելանդիա, Հունաստան, Եմեն
  • Կարմիր-1տիպ
  • Մանուշակագույն-2տիպ

Հայոց լեզու

Տնային աշխատանք
1. Ընդգծված բառակապակցությունները մեկական բառերով փոխարինի՛ր:

Դեռևս հեռու անցյալում մարդիկ նկատել են, որ կաղնին տնկերի մյուս կարգերից ավելի հաճախ է զարկվում հրատից:

Կայծակի ժամանակ և անձրևից պաշտպանվելու համար ապստանվելու վայր փնտրելիս պետք է հեռավոր երթալ կաղնուց:

Զմրուխտեգույն պարազելը փրկում է բնակավայրի քաղաքացիներին. օդում եղած փոշու ու գազի մեծագույն մասը ծառերի, թփերի, խոտի վրա է նստում:

Ցախի տարրից գրեթե քսան հազար ապրանքի կարգ են ստանում:

2. Տրված բարդ բառերի իմաստներն արտահայտի՛ր բառակապակցություններով:

Գահընկեց, իշխանազուն, արյունարբու, արքայանիստ, դյուրաբեկ, գավաթակից, դրկից:
Գահից ընկած, իշխանի որդի, արյուն խմող, թագավորի նիստ, հեշտ բեկվող, բաժակի ընկեր դռան կից

Գահից ընկած, իշխանի որդի, արյուն խմող, թագավորի նիստ, հեշտ բեկվող, բաժակի ընկեր դռան կից

3. Տրված կապերով կազմի՛ր նախադասություններ: Ո՞ր հարցին են պատասխանում դրանց հետ գործածվող գոյականները:

Պես, հետ, առանց, վրա, համար

Ընկերս նրա պես լավ ֆուտբոլ է խաղում:

Ես եղբորս հետ գնացի խանութ:

Մարդը առանց ջրի կդիմանա 7 օր

Ծաղկամանը դրված է սեղանի վրա:
Ես իմ ու եղբորս համար գնեցի պաղպաղակ: