Հայոց լեզու

Յուրաքանչյուր բառի իմաստն արտահայտի՛ր բառակապակցությամբ. գտի՛ր երկու խմբի բառերի նմանությունն ու տարբերությունը:

Ա. Դասագիրք-դասերի համար գիրք, հեռագիր-ռադիո և էլեկտրական կապի միջոց, արոտավայր-խոտավետ տեղ, լրագիր-Մեծ թերթերի ձևով պարբերական հրատարակություն, ծառաբուն-ծառի բուն, մրգաջուր-մրգից քամված հյութ, մրջնաբույն-մրջյունների բույն, ծաղկեփունջ-քաղած ու կապած ծաղիկների փունջ, միջնապատ-երկու տների միջին՝ պատ:

Բ. Վիպագիր-վեպ գրող, մեծատուն-հարուստ, զինակիր-զենք ունեցող, ժամացույց-ժամ ցույցվտվող սարք, կողմնացույց-աշխարհի կողմեր ցույց տվող սարք, երգահան- երգեր ստեղծագործող, քարահատ-քարահատներ, պատմագիր-պատմություն գրող, քանդակագործ-քանդակագործական պատկերներ պատրաստող արվեստագետ:

Նման են նրանով, որ՝ բոլոր բառերը եզակի թիվ էին:

2. Երկու խմբի գոյականների հոգնակին կազմի´ր և օրինաչափությունը բացահայտի´ր:
Օրինակ` Դասագիրք- դասագրքեր, վիպագիր- վիպագրեր:
Ա. Դասագիրք-դասագրքեր, հեռագիր-հեռագրեր, արոտավայր-արոտավայրեր, լրագիր-լրագրեր, ծառաբուն-ծառաբներ, մրգաջուր-մրգաջրեր, մրջնաբույն-մրջնաբներ, ծաղկեփունջ-ծաղկեփնջեր, միջնապատ-միջնապատեր:

Բ. Վիպագիր-վիպագիրներ, մեծատուն-մեծատներ, զինակիր-զիրնակիրներ, ժամացույց-ժամացույցներ, կողմնացույց-կողմնացույցներ, երգահան-երգահաններ, քարահատ-քարահատներ, պատմագիր-պատմագրեր, քանդկագործ-քանդակագործներ:

3. Փակագծում տրված բառերը դարձրո´ւ հոգնակի և գրի´ր կետերի փոխարեն:
Ամերիկացի վիճակագրերը (վիճակագիր) պարզել են, որ օրվա ընթացքում ամենաշատը քայլում են անասնապահներն (անասնապահ) ու հողագործները (հողագործ): Երկրորդ տեղում գյուղական նամակատարներն (նամակատար) են: Հաջորդը մատուցողներն (մատուցող) ու բուժքույրերն (բուժքույր) են: Նրանցից զգալիորեն քիչ են քայլում ոստիկանները (ոստիկան), հետախույզներն (հետախույզ) ու պահակները (պահակ): Ամենից քիչ քայլում են նահանգապետերն (նահանգապետ) ու նախարարները (նախարար):

Աշխարհագրություն

Աշխարհի բնակչության ռասսայական, կրոնական և ազգային կազմը

1.Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել ռասսաների տեղաբախման հիմնական շրջանները:

2. Գրել հետևյալ երկրներում գերիշխող դավանանքը՝ նշելով նաև համաշխարհային կրոնի ուղղությունը. Արգենտինա, Իսրայել, Ճապոնիա, Չինաստան, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Կանադա, ԱՄՆ, Իրան, Սաուդյան Արաբիա, Ալժիր, Նիգեր, Վիետնամ, Նիդերլանդներ, Կազախստան, Ուկրաինա, Թուրքիա, Ուրուգվայ, Վրաստան, Բրազիլիա, Ավստրալիա, Մոնղոլիա, Հունաստան, Լեհանստան, Հս. Կորեա, Հայսատան:

Համաշխարհային կրոնի ուղղություններն են` բուդդայականություն, քրիստոնեություն, հուդայականություն և մահմեդականություն:

Արգենտինա – Քրիստոնեություն

Իսրայել – Քրիստոնեություն

Ճապոնիա – Բուդդայականություն

Չինաստան – Բուդդայականություն

Ռուսաստան – Քրիստոնեություն

Ֆրանսիա – Քրիստոնեություն

Կանադա – Քրիստոնեություն

ԱՄՆ – Քրիստոնեություն

Իրան – Մահմեդականություն

Սաուդյան Արաբիա – Մահմեդականություն

Ալժիր – Մահմեդականություն

Նիգեր – Քրիստոնեություն

Վիետնամ – Բուդդայականություն

Նիդերլանդներ – Քրիստոնեություն

Կազախստան – Մահմեդականություն

Ուկրաինա – Քրիստոնեություն

Թուրքիա – Մահմեդականություն

Ուրուգվայ – Քրիստոնեություն

Վրաստան – Քրիստոնեություն

Բրազիլիա – Քրիստոնեություն

Ավստրալիա – Քրիստոնեություն

Մոնղոլիա – Բուդդայականություն

Հունաստան – Քրիստոնեություն

Լեհանստան – Քրիստոնեություն

Հս. Կորեա – Բուդդայականություն

Հայաստան – Քրիստոնեություն

3. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել 5 բազմազգ (պոլիեթնիկ) և 5 միազգ (մոնոէթնիկ) երկիր: