Հայոց լեզու

Տնային աշխատանք

1.Տրված գոյականները դարձնել հոգնակի

Բոլոր նավապետներն էլ երազում են չբացահայտված կղզիներ գտնել:

Մեզ ասացին,որ բոլոր ժամացուցները հետ են ընկել,ու ոչ մեկը նույն ժամը ույց չի տալիս:

Ասում են,որ շնաձկներին արյան հոտն է հրապուրում:

Այդ տարածքում աշխատող կետորսները հետևում էին կետին ու վախենում էին, թե ևս մեկին այնուամենայնիվ կվնասի:

Ցուցադրվող հրացաններն այդ նույն զինագործի որդիներն ու թոռներն էին սարքել:

2.Տրված տեքստում ընդգծի´ր այն գոյականները, որոնք հոգնակի պիտի լինեն

Հայաստանում հանդիպում է նաև արագիլների սև տեսակը, որի փետրավորումը սև է, որովայնները`սպիտակ, կտուցներն ու ոտքերը` կարմիր է: Հանդիպում է Իջևանի շրջանի անտառներում: Չափազանց հազվագույտ չվող թռչուններն Բնադրում են ծառերի վրա, գետի հովիտներում և ճահճուտներում: Խուսափում է մարդկանցից և մարդկային շինություններից, նախընտրում է անտառի խուլ անկյունները: Չափազանց զգույշ թռչուններ են:Որպես սակավաթիվ տեսակներ՝ պահպանվում են օրենքով:

3.Ա և Բ շարքի գոյականները համեմատի´ր և գրի´ր դրանց նմանությունների և տարբերությունների մասին

Ա.Ծաղիկ, ծառ, կենդանի, մարդ:

Բ.Վարդ, շուշան, մեխակ, զանգակ, նարգիզ, ընկուզենի, թթենի, բարդի, կեչի, թխկի, գայլ, աղվես, ավանակ, շուն, ուղտ, պատանի, օդաչու, հողագործ, ջրվոր, հնոցապան

Ա֊ում ընդհանուր անունն է

Բ֊ում տեսակները