Հայոց լեզու

26.10.2020

1. . Յուրաքանչյուր շարքից մի բաղադրիչ ընտրի՛ր և կազմի՛ր բաղադրյալ բառեր: 

ա)  Ձույլ, ջուր, ոսկի, կին, թթու, պետ(ք), տարի:բ) Մուտ, մեծար, անի, ծին, ածո, շող, ային:Ձուլածո, ջրային, ոսկեշող, կնամեծար, թթվածին, պիտանի, տարեմուտ:

2. Բառերի ընդհանուր արմատները գտի՛ր, գրի՛ր դրանց ուղիղ ձևերը և տրված բառերը բացատրի՛ր արմատների միջոցով: 


Ա.Ելևէ Իջևան իջնել, վայրեջք=էջք
Բ.Բանբեր, բանակռիվ, բանաստեղծ, բանասեր:=բան
Գ.Սնափառ, սնամեջ, սնահավատ, սնապարծ=սին

3. Տրված բառերով բաղադրյալ բառեր կազմի՛ր:Կեր, գնաց, ասաց, անվան, մարդիկ:

Կերակուր, գնացքաշար, հեքիաթասաց, անվանաբան, մարդկային: