Հայոց լեզու

Տնային  աշխատանք

1. Օդ  բազմիմաստ  բառը նախադասությունների մեջ գործածի՛ր  քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով: Որտեղ տրված բառը փոխաբերական իմաստով է գործածված, ընդգծի՛ր:

Ես դուրս եկա, մաքուր օդ շնչելու:

Դու այսօր ամբողջ օրը օդը սղոցում ես:

Նա կարծես օդով է սնվում:

2. Երես  բազմիմաստ  բառը նախադասությունների մեջ գործածի՛ր  քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով: Որտեղ տրված բառը փոխաբերական իմաստով է գործածված, ընդգծի՛ր:

Նրա երեսը միշտ կեղտոտ է:

Այս փոքրիկը շատ երես առած է:

Մարդ կա մի քանի երես ունի:

3.Գտնել տրված բառերի հոմանիշները տեքստում և փոխարինել դրանցով: 

 Հայտնվի, պարզապես, գահավիժում էր, զմրուխտ, դեգերում են, վայրը, անցնելու, անընդհատ,կտրվի, կաթիլ, վառվում են, գնալ, սքանչացել էին:

Մի  անգամ Սահարայի բեդվին ցեղերի մի քանի առաջնորդներ Փարիզի մոտ մեծ ջրվեժ տեսան:Պարզապես ջրվեժ էր, որ զմրուղտե կոթողի նման գահավիժում էր:

Բայց բեդվինները սքանչացել էին:

Անապատում մարդիկ քանի՜ օր են դեգերում ջրհորին հասնելու համար: Անընդհատ փորում նորից ու նորից փլչող ավազը, մինչև որ փոսի հատակին կաթիլ հայտնվի:

Ջրի ամենափոքրիկ կաթիլներից անգամ հողի վրա վառվում են խոտի վառ կանաչ կայծերը: Երբ մի տեղ անձրև է գալիս, ամբողջ Սահարայից մարդիկ շտապում են տեսնելու այդ վայրը:  Բեդվինները պատրաստ են հարյուրավոր կիլոմետրեր կտրել, որպեսզի տեսնեն, թե խոտն ինչպե՞ս է աճում:

Բեդվինները ուղղակի չէին կարողանում այդտեղից գնալ: Նրանք խնդրեցին շտապեցնող հյուրընկալին.

-Սպասենք, մինչև ջուրը վերջանա:

Ֆիզիկա

Հարցեր

1․ Ո՞րն է բնական գիտություն։
Ֆիզիկան։
2. Ո՞րն է ֆիզիկական մարմին։
Ուղղաթիռ։
3․ Ո՞րն է նյութ։
Նավթը։
4․ Ո՞րն է ֆիզիկական երևույթ։
Ցած ընկնելը։
5․ Ո՞րն է մեխանիկական երևույթ։
Քայլելը։
6․ Ո՞րն է ջերմային երևույթ։
Երկաթի հալվելը։
7․ Ո՞րն է ձայնային երևույթ։
Ձյան սոսափյունը։
8․ Ո՞րն է էլեկտրական երևույթ։
Էլեկտրասալիկի տաքանալը։
9․ Ո՞րն է լուսային երևույթ։լ
Աստղերի առկայծումը։
10․ Ի՞նչ չափիչ սարք են օգտագործում հեղուկի ծավալն որոշելու համար։
Չափագլան։
11․ Ի՞նչ երկարություն ունի նկարում պատկերված չորսուն։
15սմ

Русский язык

Большая семья- это здорово!

5-9 октября

Прочитайте текст по ролям

  1. Ответьте на вопросы
  • Когда Марио поедет на Байкал?
  • В середине июля
  • Какая семья у дяди Марио, который живет в Риме? Очень большая
  • Где живут другие двоюродные братья и сестры Марио?В Риме
  • Почему Наташа так любит свою сестру?
  • Потому что она только со своей  сестрой может свободна говорить о своих секретах и т.д.

2. Дополните предложения словом который в нужной форме

Отец, любить спорить, друзья, политика.

Отец любит спорить с друзями о политике


Студент, разговаривать, кондуктор, автобус

Студент разговаривает с кондуктором в автобусе


Алина Сергеевна, работать, школа, дети, учитель.

Алина Сергеевна работает в школе учителям детей.


Сестра, мечтать познакомиться, певица Вера Брежнева.

Сестра мечтает познокомится с певицей Верой Брежневой


Он, сын, интересоваться, музыка.

Он и сын интересовались музыкой


Грамматический материал

4. Используя нужные предлоги, раскройте скобки
1. Надо мыть руки перед обедом 2. У нас есть крыша над головой 3. Все люди ищут место под солнце 4. Мы живём в Москве и в Петербурге 5. Я вижу под столом большую собаку. 6. Я чувствую, что кто-то стоит за дверью 7. Самолёт летит над городом 8. Наш гараж находится за домом 9. Где ты познакомился с Наташей? 10. Вчера я встретилась с подругами.