Անգլերեն

School clubs

Homework

Ex.9 b p.16

S(subject)

A Chemistry

C Technology

E English

F Maths

H French

J Geography

C(club)

B Gymnastics

D Theatre group

G Horse riding

Ex.10 b p.17

Hi

I’m Aram.I am Armenian.I am 12.I live in Yerevan.

I love sports and music.My favorite hobby is painting.

I like to play guitar and trumpet.

My best friend my brother Raffael.We playing together musical instrument.He is just learning.Free time we playing computer games.

Գրականություն

Տնային աշխատանք 

Կարդա՛ Աբրահամ Լինկոլնի նամակն իր տղայի ուսուցչին:Ո՞վ է Աբրահամ Լինկոլնը. կարդա՛ տեղեկություններ:Ամերիկացի քաղաքական գործիչ և իրավաբան

 Ներկայացրեք ձեր մտորումները. Ի՞նչ պետք է սովորեցնի ուսուցիչը:  /10 նախադասություն և ավել/ 

Ուսուցիչը ասելով շատերը հասկանում են միայն դաս սովորեցնող,բայց ուսուցիչն այն մարդն է,ով դաստիարակում է աշակերտներին:Ուսուցիչներն են ստեղծում ազգը:Ուսուցչի աշխատանքը շատ բարդ է:Ուսուցիչ լինելու համար միայն համապատասխան գիտելիքները բավարար չեն,ուսուցիչը պետք է նաև հոգեբան լինի,քանի որ շփվում և դաստիարակում է տարբեր ընտանիքներից դուրս եկած երեխաների:Նա պետք է հետաքրքրություն առաջացնել սովորողների մոտ:Ուսուցչի կարիք կա բոլոր ժամանակներում:Եթե ուսուցիչը սիրում է իր աշխատանքը,նա լավ ուսուցիչ կլինի:Ուսուցիչն այն մարդն է,ով դժվար բաները դարձնում է հեշտ:Ուսուցիչն աշակերտին պետք է տա հոգի,բարի կա և բարձրագույն իդեալներ:Ուսուցիչը պետք է սովորոցնի արագ և ճիշտ վճիռներ կայացնել:Նա պետք է սովորեցնի բարեխիղճ ու պատասխանատու լինել:Նա պետք է սովորեցնի հարգել դիմացինի կարծիքներն ու հայացքները:

Русский язык

Герои наших дней

19-30 октября

Обзор проекта

Данный семейный проект, осуществляемый силами учеников 7 -78ых классов, направлен на воспитание чувства патриотизма и любви к Родине.

Цели
• Воспитание чувства патриотизма и любви к родине.
• Развитие творческих способностей детей.
• Развитие  умений  сравнивать,  обобщать,  делать  выводы.

Задачи

• Расширить представления детей о Арцахском конфликте, участии в ней наших родственников.
• Формировать положительное отношение к таким качествам, как патриотизм, самоотверженность, желание защищать Родину.
• Воспитывать активную жизненную позицию.

Материал урока

 1. Запишите ответы на следующие вопросы.
 • Назовите великих армянских воинов.
 • Гарегин Нждех, Монте, Главнокомандующий Андраник и т. д.
  Найдите их фотографии, поместите в своем блоге и дайте о них краткую информацию.
 • Напишите о героях наших дней , которые находятся на передовой.
Андраник Озанян родился в городе Шапин-Карахисар (Келкит, Колония), Сивасского вилайета, Османской империи (ныне — провинция ГиресунТурция). С полутора лет, после кончины матери (Мариам), Андраник остался на попечении отца — Тороса Озаняна[2] и старшей сестры — Назели[3].
В 1875 году Андраник поступил в родном городе в школу Мушегян и через 7 лет (в 1882 году) окончил её. По окончании школы Андраник женился. Но через год во время родов умирает жена Андраника, а вслед за ней, спустя несколько недель, и их новорожденный младенец[4]
В 1882 году Андраник был арестован за нападение на турецкого жандарма за плохое обращение с армянами. С помощью своих друзей Андраник бежал из тюрьмы. 1884—1886 гг. Андраник жил в Константинополе, где некоторое время работал плотником[5]. С 1888 года Андраник состоял в революционном кружке гнчакистов священника Назарета Кибаряна, с 1891 года около года был членом партии «Гнчак», а затем — партии «Дашнакцутюн», причём дважды прерывал свои отношения с нею (в 19071914 гг. и с 1917 года — окончательно).

2. Задание

 • Есть ли у вас в семейном альбоме фотографии людей  с Карабахской войны,
 • Есть моя дедушка
 •   Если есть, то расскажите об их судьбе. Попросите родителей помочь вам в этом вопросе. Спросите их, знают ли они о своих родственниках, побывавших на войне. Может, они рассказывали им что-нибудь о войне.
 • Есть ли у вас знакомые, которые находятся сейчас на войне?Нету
 •  Соберите материал (в виде видео или фотоальбома) и поместите в своем блоге.