Աշխարհագրություն

1.Ի՞նչ տարբերություն կա բնական ռեսուրսների և բնական պայմանների միջև: 
1.Ինչպես գիտենք, Երկիր մոլորակի բնությունն աչքի է ընկնում մեծ բազմազանությամբ, որն էլ ազդում է մարդու տնտեսական գործունեության վրա: Բնության բաղադրիչների մի մասն անմիջականորեն մասնակցում է մարդու տնտեսական գործունեությանը, իսկ մյուս մասը՝ ոչ:
Բնության այն տարրերը և ուժերը, որոնք անհրաժեշտ են մարդկային հասարակության կյանքի և գործունեության համար, բայց անմիջականորեն չեն մասնակցում մարդու արտադրական և ոչ արտադրական գործունեությանը և կարող են դյուրացնել կամ դժվարեցնել նրա զարգացումը, կոչվում են բնական պայմաններ։
Բնական պայմաններ են ռելիեֆը (երկրի մակերևույթը), կլիման, գետային ցանցը, հողաբուսական ծածկը և այլն: Բնական պայմանները մեծապես ազդում են արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի առանձին տեսակների զարգացման, ինչպես նաև ծառայությունների ոլորտի վրա:
Օրինակ
Լեռնային ռելիեֆը, խորը կիրճերը լրացուցիչ բարդություններ են առաջացնում տարածքի յուրացման համար, իսկ հարթավայրային ռելիեֆը, մեղմ կլիման բարենպաստ նախադրյալներ (հիմքեր, պայմաններ) են ստեղծում:
Այստեղից էլ կարելի է նկատել, որ բնական պայմանները լինում են նպաստավոր (բարենպաստ) և աննպաստ (անբարենպաստ):
Օրինակ
Շինությունների կառուցման համար նպատակահարմար է օգտագործել հարթավայրային տարածքները, որտեղ երկրաշարժեր չեն լինում և սողանքներ չեն դիտվում, և հակառակը. լեռնային ռելիեֆ ունեցող, սողանքավտանգ տարածքներն անբարենպաստ են կառուցապատման համար և պահանջում են լրացուցիչ ծախսեր:
Բնական պայմանների նպաստավոր կամ աննպաստ լինելը փոփոխական է և որոշվում է տվյալ պահին հասարակության ունեցած տնտեսական և տեխնիկական հնարավորություններով (ներուժով): 
Բնական պայմանները շրջակա միջավայրի բնական բաղադրիչների ամբողջությունն են, որոնք նպաստում կամ խոչընդոտում են մարդու տնտեսական գործունեության կազմակերպմանը:
2.Կարո՞ղ է բնական պայմանը ժամանակի ընթացքում դառնալ բնական ռեսուրս, բերել օրինականեր:
2.Բնական ռեսուրսները նույնպես բնական միջավայրի տարրեր են։ Բնական ռեսուրսի և բնական պայմանի միջև անանցանելի սահման գոյություն չունի, այդ սահմանը պայմանական է:
Բնական միջավայրի նույն տարրը միաժամանակ կարող է լինել թե’ ռեսուրս և թե’ պայման: Օրինակբնատարածքը, որն իր վրա է կրում մարդուն, ինչպես նաև այն ամենը, ինչ ստեղծված մարդու և բնության կողմից: Բնատարածքը հատուկ տեսակի բնական ռեսուրս է, առանց որի մարդկային հասարակությունը գոյություն ունենալ չի կարող:
Բայց բնատարածքը նաև բնական պայման է: Պայման է, որովհետև կախված որակիցայն տարբեր ազդեցություն է ունենում արտադրության վրա: Շատ կարևոր է այն լեռնո՞տ է, թե՞ հարթավայրային, լանջերը զառիթա՞փ են, թե՞ մեղմաթեք, ինչպիսի՞ն է բացարձակ բարձրությունը, լանջերի կողմնադրությունը, ինչպիսի՞ն է բնական լանդշաֆտը:
3.Նշեք հինգ սպառվող չվերականգնվող ռեսուրս և հինգ սպառվող վերականգնվող ռեսուրս։
3.Սպառվող չվերականգնվող ռեսուրսնավթ,ոսկի,արծաթ,բնական գազ,կավ։ Սպառվող վերականգնվող ռեսուրսբույսեր,կենդանիներ,ծառեր,գետերի և լճերի ջրային պաշարները,փայտ։
4.Նշեք հինգ ռեսուրս, որոնց սպառվելու դեպքում կարելի է փոխարինել այլ ռեսուրսով։
4.Նավթ,կաշի,փայտ,գազ,ածուխ

Հայոց լեզու

Տնային աշխատանք

1. Կետերի փոխարեն գրի՛ր փակագծում տրված բառերի հականիշները:

Փարիզում անցորդներից մեկը ուժեղ  անձրևի տակ ընկավ:Թրջվելուց պաշտպանվելու համար թևի տակի նկարը բարձրացրեց  գլխի վրա ու վազեց:Երերուն աշխարհում դեռևս ոչ ոք անձրևից այդպիսի թանկարժեք անձրևանոցով» չէր նահանջի:
Տեսնելով անցորդի գլուխը պաշտպանող նկարը`դեպքի …կամավոր վկան`հանցագործը զարմանքից խոսեց: Նա ճանաչեց Գյուստավ Կուրբեի նշանակալի «Քնած շիկահեր կինը» կտավը: Թանգարանից հափշտակված այդ նկարի վերատպված օրինակները հենց այդ օրը բաժանվել էին ոստիկաններին: Նկարը յոթ հարյուրից ութ հարյուր դոլար էր գնահատված: Ոստիկանը մարդուն չհասցրեց մինչև նրա բնակարանը, որտեղ գտնվել էր տարբեր ժամանակներում տարբեր տեղերից գողացված նկարների ամբողջ պատկերասրահ:
-Ավելի լավ  էր մինչև ոսկորներս թացանայի,- տխրությամբ ասաց գողը, երբ նրան փակեցին:

2. Պարզի՛ր, թե ընդգծված նույնանունները ո՞ր բառերի ձևերն են:Ուզում էր`հրի, դուրս հանի տղային, բայց ուժը չէր պատում:հրի-հրել
Հրի լեզվակները մոտենում էին, իսկ հրշեջները դեռ չէին երևում:հրի-հուր
Ժամանակին Անի քաղաքում մի հզոր իշխան կար:Անի-անուն
Ամեն ինչ որ ժամանակին անի, փորձն արդյունավետ կլինի:անի-անել
Երազում էր տեսնել այդ երկիրը:երազ
Երազում էր տեսել այդ երկիրը:երազել

3. Տրված նույնանուն բառերով նախադասություններ կազմի՛ր:

Օրինակ`

Բոլորին պատմում էր Մոբի Դիկի` սպիտակ կետի պատմությունը:
Մի երկուևկւ կետի պատճառով ամբողջ էջը արտագրեց:
Սրի, աղի, որդի, գնում է:

Մի ամբոջ ազգ սրի քաշեցին:

Սրի քո մատիտը

Այս ճաշը շատ աղի է:

Նրա աչքերից թափվու էին աղի արցունքներ:

Հովհանես Թումանյանը ուներ 10 որդի:

Նա ունի մեկ որդի և մեկ դուստր:

Գնացքը գնում է ժամը 8:00-ին

Տղան գնում է ծաղիկներ իր մայրիկի համար

Անգլերեն

1b.
1)Where is Claire from?
She’s from Wales.
2)How is Claire different from her friends?
She has an unusual hobby.
3)Why don’t Hannah and Kate go near the hives?
They enjoy watching Claire with the bees.
They are a bit scared of them
4)What does Claire like doing on Sunday afternoon?
She stays in her room and reading about bees on the internet or books.
5)Why does she keep the money from the honey she sells?
She doesn’t spend the money as she want to bye more beehives.
2b
1)Sara loves films.
2)My friends hate sport.
3)You take good photographs.
4)Mrs Jameson teaches us English.
5)My father flies to France twice a year.
6)My mum reads a lot of books.
7)We go to school at 8.30 in the morning.
2c
1)He likes apples.
2)I like bananas.
3)She likes ice cream.
4)They loves cats.
5)She hats winter.
6)We love football.
2d
I do not run.
You do not run
She/he/it doesn’t run.
We do not run.
You do not run.
They do not run.

2e.
1)I don’t like this kind of music.
2)We don’t eat a lot of meat at home.
3)My parents speak French.
4)I don’t know his phone number.
5)My brother gets up late at the weekend
6)My father doesn’t drive to work
2f
1)My brother spends lots of money on clothes.
My brother doesn’t spend lots of money on clothes.
2) I get up early on Sunday.
I don’t get up early on Sunday.
3)My sister watches a lot of TV.
My sister doesn’t watch a lot of TV.
4)I buy my CDs in that shop.
I don’t buy my CDs in that shop.
5)You know the answer.
You don’t know the answer.
4b.
1)Maria hates listening to jazz.
2)My brother doesn’t like playing games.
3)My sister loves riding her bike.
4)My dad enjoys running on the beach.
5)I love talking to my friends on the phone.
6) We love going to football matches at the weekend.