Քիմիա

Դաս 3

1.

Մարմիններ_Աթոռ,քար,սեղան,գնդակ,շուն(կենդանի մարմին)

Նյութեր_ոսկի,շաքար,կավիճ,կաթ,նավթ

Օրգանական նյութեր_ճարպեր,ամինաթթու,քացախաթթու,գլյուկոզ,նավթ

Անօրգանական նյութեր_պղինձ,քար,ջուր,կարբոնատներ,ածխածնի օքսիդ:

Կենդանի մարմիններ_թիթեռ,գայլ,շուն,մարդ,մուկ:

Անկենդան մարմիններ_քար,գրիչ աթոռ,բաժակ,սեղան:

2.Անվանել որևէ իր,որը կարելի պատրաստել տարբեր նյութերից:

2.Բաժակ_կավից,ապակուց,փայտից

  1. Անվանե՛ք մի քանի առարկա, որոնք կարելի է պատրաստել մեկ նյութից:3.փայտից_աթոռ,սեղան,պահարան:
  2. Ապակուց պատրաստված բաժակը նյո՞ւթ է, թե՞ մարմին:4.Մարմին(անկենդան մարմին)։
  3. Հետևյալ շարքից առանձնացրե՛ք մարմինների և նյութերի անունները՝

ջերմաչափ, ջուր, պարաֆին, մոմ, պղինձ, մատանի, պոլիէթիլեն,

ապարանջան, արծաթ, սեղան, փայտ, դանակ, երկաթ, ալյումին:

Նյութ_ջուր,պղինձ,պոլիէթիլեն,արծաթ,փայտ,պարաֆին,երկաթ,ալյումին

Մարմին_ջերմաչափ,մոմ,մատանի,ապարանջան,սեղան,դանակ:

  1. Լրացրե՛ք բաց թողած նյութերի անունները.

ա) մետաղալար բ)երկաթե պատառաքաղ գ) ռեզինե գնդակ

դ) կավե բաժակ ե) պլաստմասե քանոն զ) փայտե սեղան

7.Հետևյալ նյութերից որոնք են անօրգանական և որոնք օրգանական`

արծաթ,բուրդ,ավազ,ցեմենտ,փայտ,պողպատ,սառույց,ճարպ,շաքար,ցինկ:

Օրգանական_ավազ,փայտ,սառույց,ճարպ,շաքար

Անօրգանական_արծաթ,բուրդ,ցեմենտ,պողպատ,ցինկ:

Հայոց լեզու

Տրված բառերը գրի՛ր հոմանիշների փոխարեն: Տրված և ստացված տեքստերը համեմատի՛ր:

Ենթադրություն, ինչքան, հերիք, մի, տեսնել, ժամանակ, հաստատել, նայել, համընկել, թիվ, ամբողջական:

Բավական է՝ նայեք գլոբուսին, որ տեսնեք, թե Հարավային Ամերիկայի արևելյան ծովափը որքա՜ն լավ է ներգծվում Աֆրիկայի արևմտյան ափին: Ֆրենսիս Բեկոնը դա նկատել է դեռևս 1620 թվին1912 թվականին գերմանացի գիտնական Ալֆրեդ Վեգեները մի ենթադրություն  առաջ քաշեց, որ բոլոր մայրցամաքներն մի ժամանակ ցամաքի մեկ ամբողջական զանգված են կազմել: Սակայն Վեգեների կենդանության ժամանակ այդ ե ենթադրությունը ճանաչում չգտավ: Հիմա երկրաբանները հավաստում են, որ Հարավային Ամերիկայի և Աֆրիկայի արմատական ապարների միջև համընկումներ կան:

2. Նախադասության բառերից որը հնարավոր է՝ փոխարինի՛ր հոմանիշներով:

Օրինակ՝

— Արքա՛, անկարելի է քո կամքը կատարել, մեկ այլ բան կարգադրի՛ր:

— Թագավո՛ր, անհնար է քո ցանկացածն անելը, մի ուրիշ բան պահանջի՛ր:

Թագավորի երեսը տեսնելու համար էր այդքան երկար ճամփան կտրել:

Արքայի դեմքը նայելու համար էր այդքան երկար ճանապարհ է անցել:

Երեխաներն իրենց համար պար էին գալիս, հետո շուռ գալիս, իրենք իրենց ծափ տալիս ու ուրախանում, աշխարհքով մեկ լինում:

Մանուկները իրենց համար պար էին գալիս, այնուհետև պտտվում  էին, իրենք իրենց ծափահարում  ու զվարճանում, ուրախանում:

Լուսանում է. սարի ետևից դուրս է գալիս արևը:

Լույսը բացվում  է. լեռան հետևից երևում է  արեգը:

Մի գարնան իրիկուն դռանը նստած զրույց էինք անում:

Ինչ-որ երեկո  տան մոտ նստած խոսում  էինք:

Թե ուզում եք, որ չմեռնեմ,- ասում է թագավորը,- գնացե՛ք ու անմահական ջուրը բերե՛ք, որ խմեմ ու վեր կենամ տեղիցս:

— Թե ցանկանում եք , որ ապրեմ,- հրամայում է  արքան,- գնացե՛ք ու հավերժական ըմպելիքը բերե՛ք, որ ըմպեմ ու կանգնեմ տեղիցս: