Աշխարհագրություն

Արդյունաբերություն

1.Որո՞նք են արդյունաբերության հին և նոր ճյուղերը:
Հին ճյուղեր են մետաղաձուլությունը և թեթև արդյունաբերությունը, իսկ
նոր ճյուղեր են
Ավտոմեքենաշինություն‎
Գազի արդյունաբերություն‎
Գյուղատնտեսության տնտեսագիտություն‎
Գունավոր մետալուրգիա‎
Էլեկտրաէներգետիկա‎
Ծանր արդյունաբերություն‎
Կահույքի արդյունաբերություն‎
Հանքաարդյունաբերություն‎
Հաստոցաշինություն‎
2․ Նշեք արդյունաբերության այն ճյուղերը, որոնք դուք առաջնային եք համարում:

Առաջնային ճյուղեր համարում եմ մետաղական հանքարդյունաբերություն, մետաղագործական արտադրություն, սննդամթերքի արտադրություն, ակնագործություն և ոսկերչություն, մեքենաշինություն, սարքաշինություն
, էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերությանև այլն։

3․ Որո՞նք են արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները:

Առաջարկ և պահանջարկ