Գրականություն

Կարդա՛

Կաղանդի ծառ մը

Կաղանդի ծառ մը շտկելու համար
Երկու բան պետք է
Նախ ծառ մը – հետո զարդեր ծառին վրա

Կաղանդի ծառ մը շտկելու համար
Երեք բան պետք է
– Ծառեն զարդեն զատ
Հավատքը գալիք աղվոր օրերու

Կաղանդի ծառ մը շտկելու համար
Մեկ բան կը բավե – ոչ ծառ ոչ ալ զարդ –
Ատիկա խիճերն ադամանդ կարծող
Միամիտ հոգվույս բարի խաբկանքն է

Կաղանդի ծառ մը շտկելու համար
Արդեն պատրանքը լրիվ կը բավե

Բարի տարի ձեզ և բարի պատրանք:

Հեղինակ՝ Զահրատ

1. Կարդա՛ և մեկնաբանի՛ր բանաստեղծությունը:
Բանաստեղծությունը Տոնածառ զարդարելու մասին է։

2. Բացատրի՛ր բառերը, փոխադրի՛ր արևելահայերեն:
Կաղանդ-Նոր տարի, Ամանոր
աղվոր-սիրուն, լավ
շտկելու-ուղղելու
բավե-ծայր, սահման
ալ-մուգ կարմիր
խաբկանք-խաբել, խաբվել
պատրանք-ներշնչում
3. Ի՞նչն ես կարևորում Ամանորին, ի՞նչն է տխրեցնում Ամանորին:
Իմ կարծիքով Ամանորը կարևոր է նշել, որովհետև երեխաները պետք է երջանիկ լինեն։

Հայոց լեզու

Թարգմանություն
Эту гору считают священной для армянского народа, но не многие знают, что, если смотреть на гору и границы Армении в территориальном плане, то они никак не связаны между собой. С 1921 года гора Арарат находится в Турции, но разве ее не пренадлежность к Армении дает народу не любить ее? Ее красоты воспеваются армянами постоянно и там действительно есть на что полюбоваться.

Այս լեռը հայ ժողովրդի համար սրբազան է համարվում, բայց շատերը չգիտեն, որ եթե տարածքով եք նայում սարին և Հայաստանի սահմաններին, դրանք ոչ մի կերպ կապված չեն միմյանց հետ: 1921 թվականից Արարատ լեռը գտնվում է Թուրքիայում, բայց արդյոք նրա պատկանելությունը Հայաստանինը չի՞ և ստիպու՞մ է մարդկանց չսիրել դա: Հայերն անընդհատ գովում են նրա գեղեցկությունը, և հիանալու բան իսկապես կա: