Քիմիա

1. Քիմիական տարրերի տարածվածությունը բնության մեջ
Ամենատարածվածը O-ն է

2.Քիմիական տարրերի տարածվածությունը տիեզերքում
Ամենատարածվածը H-ն է

3.Քիմիական տարրերի տարածվածությունը երկրակեղեվում
Ամենտարածվածը O-ն է

4.Քիմիական տարրերի տարածվածությունը մարդու օրգանիզմում
Ամենտարածվածը O-ն է

5.Ամենենատարածված նյութը երկրագնդի վրա
Ամենատարածվածը ջուրն է։
Երկրագնդում ջուրը 75%

6.Ամենատարածված գազային նյութը օդում:
Ամենատարածվածը ազոտն է, ապացուցելու համար մենք կատարեցինք փորձ։ Ջրում դնում ենք թեթև խցանի վրա ամրացրած մոմը:Մոմը այրում ենք և փակում ապակյա խողովակով:Ինչ նկատեցինք,ինչու մոմը հանվավ և ինչու ջուրը բարձրացավ խողովակի մեջ: