Քիմիա

Դուրս գրել աղյուսակից H, A, R, S, C, M, N, P, O, F տառերով սկսվող տարրերը և անվանումները։
H-ջրածին
He-հելիում
Hs-հասիում
Hf-հաֆնիում
Hg- սնդիկ
Ho-հոլիում
Al-ալյումին
Ar-արգոն
Ag-արծաթ
Am-ամերիցիում
Au-ոսկի
As-արսեն
At-աստատ
Ac-ակտինիում
Rb-ռուբիդիում
Re-ռենիում
Ru-ռութեինում
Ra-ռադիում
Rf-ռեզերֆորդիում
Rh-ռոդիում
Rn-ռադոն
Sc-սկանդիում
Sg-սիբորգիում
S-ծծումբ
Si-սիլիցում
Se-սելեն
Sn-անագ
Sb-ծարիր
Sm-սամարիում
Sr-ստրոնցիում
C-ածխածին
Cl-քլոր
Cu-պղինձ
Ca-կալցիում
Co-կոբալս
Cf-կալիֆոռնիում
Ce-ցերիում
Cs-ցեզիում
Cd-կադմիում
Cm-կյուրիում
Cn-կոպերնիցում
Cr-քսոր
Mg-մագնեզիում
Mt-մայտներիում
Mn-մանգան
Mo-մոլիբդեն
Md-մենդելեեվիում
Na-նատրիում
Ne-նեոն
N-ազոտ
Ni-նիկել
Nb-նիոբիում
Nd-նեոդիմ
Np-նեպտուրիում
No-նոբելիում
P-ֆոսֆոր
Pa-պրոտակտինում
Pu-պլուտոնիում
Pr-պրոզեոդիս
Pm-պրոմեթիում
Pt-պլատին
Pb-կապար
Po-պոլոնիում
B-բոր
Be-բերիլիում
Br-բրոս
Ba-բարիում
Bi-բիսմութ
Bh-բորիում
Bk-բերկլիում
O-թթվածին
Os-օսմիում
F-ֆտոր
Fe-երկաթ
Fr-ֆրանսիում