Քիմիա

Դուրս գրել աղյուսակից H, A, R, S, C, M, N, P, B, O, F տառերով սկսվող տարրերը և անվանումները։
H-ջրածին
He-հելիում
Hs-հասիում
Hf-հաֆնիում
Hg-սնդիկ
Ho-հոլիում
Al-ալյումին
Ar-արգոն
Ag-արծաթ
Am-ամերիցիում
Au-ոսկի
As-արսեն
At-աստատ
Ac-ալտինիում
Rb-ռուբիդիում
Re-ռենիում
Ru-ռութենիում
Ra-ռադիում
Rf-ռեզերֆորդիում
Rh-ռոդիում
Rn-ռադոն
Sc-սկանդիում
Sg-սիբորգիում
Si-սիլիցում
S-ծծումբ
Se-սելեն
Sb-ծարիր
Sn-անագ
Sm-սամարիում
Sr-ստրոնցիում
C-ածխածին
Cl-քլոր
Ca-կալցիում
Cu-պղինձ
Cr-քրոս
Co-կոբալս
Cf-կալիֆոռնիում
Ce-ցերիում
Cs-ցեզիում
Cd-կադմիում
Cm-կյուրիում
Cn-կոպերնիցիում
Mg-մագնեզիում
Mt-մայտներիում
Mn-մանգան
Mo-մոլիբդեն
Md-մենդելեեվիում
Na-նատրիում
Ne-նեոն
N-ազոտ
Ni-նիկել
Nb-Նիոբիում
Nd-նեոդիմ
Np-նեպտուրիում
No-նոբելիում
P-ֆոսֆոր
Pa-պրոտակտինիում
Pu-պլուտոնիում
Pr-պրոզեոդիս
Pm-պրոմեթիում
Pd-պալադիում
Pt-պլատին
Pb-կապար
Po-պոլոնիում