Քիմիա

ուսումնասիրել տեսության ստեղծման պատմությունը
Proton, Neutron, Elektron-ից։
,,Ատոմ,, ,,մոլեկուլ.. տերմինների նշանակությունը
Մոլոկուլները կազմված են խիտ ատոմներից։ Ատոմին ասում են անբաժանելի, որովհետև ցանկացած գործողություն կատարելու համար նա ոչ քայքայվում է և ոչ էլ ոչնչանում։
Ատոմա-մոլեկուլային տեսության նշանակությունը քիմիական երևույթների բացատրման համար
ուսումնասիրել այն գիտնականների կյանքը և գործունեությունը,որոնք ստեղծել են այս տեսությունը Ընթացքը
սովորողները պատրաստում և ներկայցում են նյութերը կայքում և բլոգներում:
ընթացքը մեկ ամիս