Հանրահաշիվ

263.(a+1)²-2×(a+1)+1=a²+2a+1-2a+2+1=a²+4=a²+2²

(m-n)²+2n×(m-n)+n²=m²-2mn+n²+2mn-2n²+n²=m²+2n²-2n²=m²

(p-q)²-2×(p²-q²)+(p+q)²=p²-2pq+q²-2p²+2q²+p²+2pq+q²=2p²+2q²+p²+3q²=4q²

(x+2y)²+2×(x²-4y²)+2y-x)²=x²+4xy+4y²+2x²-8y²+4y²-4xy+x²=4x²

266.

(1+x)×(1-x)×(1+x²)=(1-x²)×(1+x²)=1-x⁴

(m+n)×(n-m)×(m²+n²)=(n²-m²)×(m²+n²)=n⁴-m⁴

(a²-1)×(a²+1)=a²×a²+a²+a²-1=a⁴-1

Գրականություն

Կարդա՛ Թումանյանի ,,Անգին քարը,, հեքիաթը, բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր անհասկանալի բառերը, բլոգումդ մի քանի նախադասությամբ ներկայացրու կարծիքդ, մտքերդ հեքիաթի վերաբերյալ, արդյոք հեքիաթը որևէ գաղափար է արտահայտում:

Այս հեքիաթը ինձ շատ բան սովորեցրեց։Այս հեքիաթից ես հասկացա,որ պետք է լինել խղճով, բարի:Պետք է անել միշտ բարի գործեր, ու հարստությունը չպետք է քեզ կործանի: Ընկալեցի, որ չարը միշտ պարտվում է և պատժվում :

Հայոց լեզու

Գրել պարզ , մեկ արմատից կազմված բացարձակ թվականներ՝
1, 2, 3
Գրել ածանցով կազմված բացարձակ թվականներ՝
հնգական, հիսուն, վաթսուն
Գրել բարդ կամ բարդածանցավոր բացարձակ թվականներ՝
բարդ-26, 17
բարդածանցավոր-39, 35
Կցական և հարադրական բարդություններ։
կցական-1-99
հարադրական-100-ից սկսվող
1. Տրված թվերը գրի՛ր այբուբենի տառերի թվային արժեքով՝ 624, 331, 1989, 6500: Տառերի թվային արժեքով գրի՛ր նաև քո ծննդյան թիվը:
1. Գրի՛ր բացարձակ թվականի երկու օրինակ:
Երկու, չորս
2. Գրի՛ր կոտորակային թվականի երկու օրինակ:
Մեկ երրորդ, վեց հինգերորդ
3. Գրի՛ր բաշխական թվականի երկու օրինակ:
Հնգական, չորս-չորս
4. Գրի՛ր դասական թվականի երկու օրինակ:
Առաջին, երկրորդ
5. Տրված թվականները գրի՛ր տառերով և հայակական այբուբենի տառերի թվային արժեքով՝ 1967, 5006-րզ, 305-յե, 441-նխա, 67-կէ, 53-ծգ: