Գրականություն

1. ՄթնշաղԵս սիրում եմ մթնշաղը նրբակերտ,
Երբ ամեն ինչ երազում է հոգու հետ,
Երբ ամեն ինչ, խորհրդավոր ու խոհուն,
Ցրնորում է կապույտ մութի աշխարհում…
Չըկա ոչ մի սահման դնող պայծառ շող,
Աղմուկի բեռ, մարդկային դեմք սիրտ մաշող.—
Հիվանդ սիրտըդ չի՛ տրտնջում, չի՛ ցավում,
Որպես երազ մոռացումի անձավում.
Եվ թվում է, որ անեզր է ամեն ինչ —
Ու ողջ կյա՛նքդ — մի անսահման քաղցր նինջ…

Հայոց լեզու

Դասարանական աշխատանք

Հարակատար դերբայով կազմված ժամանակային ձևեր 

Հարակատար դերբայ + օժանդակ բայ : Հատուկ են միայն սահմանափակ թվով բայերի: 

Հարակատար ներկան ցույց է տալիս առարկայի դրությունը և վիճակը ներկայում՝

Քնած են, կարծես անսահման խաղաղություն է:

Հարակատար անցյալը ցույց է տալիս առարկայի դրությունը, վիճակը անցյալում ՝ խոսելու պահից առաջ: 

Կանգնած էր սեղանի մոտ և ինչ-որ բան էր մտորում: 

1. Փակագծերում եղած բայերը գործածիր հարակատար անցյալի համապատասխան թվով ու դեմքով: 

Դղյակի ուրիշ շատ սենյակների նման քարաշեն էր և այս առանձնարանը՝ միայն այն զանազանությամբ , որ սա (կերտված էր) գույնզգույն ընտիր քարերից: Պատերից յուրաքանչյուրը (բաժանված էին) չորս կամարամասի, որոնք (հաստատված էին) գոտեզարդ պատվանդանների վրա: Պատերի հարթ ու ողորկ մասերը (շինված էին) սպիտակ, սյուներն ու կամարները ՝ դեղնագույն քարից: 

Սահմանական ապառնի 

Կազմվում է ապակատար դերբայի և օժանդակ բայի ներկայի ձևերով: 

Ցույց է տալիս խոսելու պահից հետո կատարելի գործունեություն: 

2. Խոնարհի՛ր երգել, բարձրանալ բայերը: 

Երգելու եմ, ենք, ես, եք, է, են:

բարձրանալ եմ, ենք, ես, եք, է, են:

English

1

It is raining, isn’t it?

Her eyes are green, aren’t they?

Alan is handsome, isn’t he?

They live in Lugo, don’t they?

I am the tallest, aren’t I?

We have a fast car, don’t we?

She can play chess, can’t she?

He has long hair, doesn’t he?

I sing very well, don’t I?

His cat chases birds, doesn’t it?

2

Ann doesn’t like me, does she?I am not the best, am I?


We don’t have pens, do we?


Today isn’t Monday, is it?


Paul can’t dance, can he?


Sharks don’t talk, do they?


Lucy is never happy, is she?


His car doesn’t start, does it?


They aren’t hungry, are they?

You don’t smoke, do you?

3

They have a horse, don’t they?

I am not silly, am I?

Your hat isn’t old, is it?

He plays basketball, doesn’t he?

There is a butterfly, isn’t there?

You don’t have a pet, do you?

Lions aren’t small, are they?

The beach is nice, isn’t it?

I am late today, aren’t I?

There isn’t a river, is there?

4

My parrot can talk, can’t it?

It never snows in spring, does it?

You are a pirate, aren’t you?

Our bus has arrived, hasn’t it?

He speaks English, doesn’t he?

There are some bees, aren’t there?

Penguins can’t fly, can they?

His train is never on time, is it?

We have got guns, haven’t we?

There aren’t any roses, are there?