Աշխարհագրություն

1. Քարտեզի վրա նշել Թուրքիայի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները:

2.Բնութագրեք Թուրքիայի աշխարհագրական դիրքը:

Թուրքիայի տարածքը 95 տոկոսով գտնվում է Ասիայում, այդ իսկ պատճառով էլ այն համարում են Հարավ – արևմտյան Ասիայի Երկիր: Իսկ 5 տոկոսը գտնվում է Եվրոպայում: Այդ եվրոպական մասը կազմում է Արևելյան Թուրքիան: Թուրքիայի հյուսիսում, Սև ծովի ափերում, գտնվում են Պոնտական լեռները, որոնք դեռ երիտասարդ են, այդ իսկ պատճառով էլ լեռնակազմական գործընթացները դեռ շարունակվում են և հաճախ են լինում երկրաշարժեր:

3. Ի՞նչ դեր ունի Թուրքիան հարավ-արևմտյան Ասիայում:

Թուրքիան բավականին մեծ դեր ունի Հարավ արևմտյան Ասիայում, քանի որ Թուրքիայի  տարածքում գտնվում են օ օգտակար հանածոներով: Ասիական երկրների շարքում Թուրքիան առաջինն է ծարիրի, սնդիկի, վոլֆրամի, քրոմի  և պղնձի պաշարներով: Թուրքիան նաև ոչխարների ու այծերի գլխաքանակով աշխարհում առաջիններից է:

4. Որո՞նք են Թուրքիայի զարգացման նախադրյալները:

Թուրքիայի զարգացման նախադրյալներից են լավ կլիման, Ասիայի և Եվրոպայի տարածքում գտնվելը, օգտակար հանածոնները և այլն: Թուրքիայում նաև բավականի զարգացած է տուրիզմը, քանի որ կան շատ լավ պայմաններով հանգստի տեղեր և տեսարժան վայրեր:Նաև անգորական այծերի բրդի արտադրությամբ, Թուրքիան առաջինն է աշխարհում: