Ֆիզիկա

Ճնշումը բնութագրում է 2 հփվող մարմինների փոխազդեցությունը և հավասար է հփման մակերևույթի ուղղահայաց ազդող ուժի հարաբերությանը հփվող մակերևույթի մակերեսին:

Ճնշումը նշանակում ենք (p) տառով

Ճնշման ուժը նշանակում ենք (F) տառով

Մակերևույթի մակերեսը (S) տառով

р=F/S

F=p×S

S=F/p

P նշանակել ենք մարմնի կշիռը

Որպես ճնշման միավոր ընդունված է 1Պա

1Պա=1Ն/մ²

Քիմիա

Դասարանական աշխատանք

s, p, d, f Էլեկտրոններ
s-են կոչվում այն էլեկտրոնները, որոնք պտտվելիս առաջացնում են գնդաձև ամպեր։ s-2
p-են կոչվում այն էլեկտրոնները, որոնք պտտվելիս առաջացնում են ութաձև(հանտելաձև) ամպեր։ p-6
d-են կոչվում այն էլեկտրոնները, որոնք պտտվելիս առաջացնում են ծաղկաձև ամպեր։ d-10
f-են կոչվում այն էկտրոնները, որոնք պտտվելիս առաջացնում են երկկողմանի ծաղկաձև ամպեր։ f-14

Ti +22 2)8)10)2
N 33
N 53