Հայոց լեզու

1. Գտի՛ր սխալ գրությամբ բառերը և ուղղի՛ր:

 Ա. Համարձակ, բարձունք, վերադարձ, վարձատրել, հարձուփորձ, հարձակում, մրձույթ:
Հարցուփորձ, մրցույթ։
Բ. Դեղձ, դաղձ, դեղձանիկ, բաղձանք, օցանման, ատաղծագործ:
Օձանման, ստեղծագործ

2. Գտի՛ր սխալ գրությամբ բառերը և ուղղի՛ր:

 Ա. Զմրուխտ, ապուխտ, բախտավոր, թախտ, խեխտել, կխտար, խրոխտ, ոխկույզ, տախտակ, նախկին:
խեղդել, ողկույզ,
 Բ. Ճեղքել, կմաղք, աղքատ, կողպեք, վղտալ, եղբայր, սանդուղք:
վխտալ,

3.Որտեղ անհրաժեշտ է, ը գրի՛ր:

Անակնկալ, անըմբռնելի, օրըստօրե, ակնթարթ, անընդմեջ, լուսնկա, մթնկա, համընդհանուր, մերթընդմերթ, անընթեռնելի,ակնհայտ, անընդհատ, անհյուրընկալ, սրընթաց:

Քիմիա

Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան,ինչ բնագիտական գիտություններ գիտեք
Քիմիան ուսումնասիրում է նյութերը, նրանց բաղադրությունը, կառուցվածքը, հատկությունները և կիրառումը։Բնագիտական առարկաներ են ` կենսաբանությունը , քիմիան , ֆիզիկան , աստղագիտությունը և էկոլոգիան :
Մարմին,նյութ,բերել օրինակներ
Մարմին՝ աթոռ, սեղան, դուռ։
Նյութ՝ փայտ, երկաթ, պլասմաս, կտոր։
Պարզ և բարդ նյութեր,բերել օրինակներ
Պարզ նյութեր – Պարզ նյութեր են կոչվում այն նյութերը , որոնք կազմված են մի տարից։
Բարդ նյութեր – Բարդ նյութեր են կոչվում այն նյութերը , որոնք կազմված են առնվազն երկու տարերից:
Ֆիզիկական,քիմիական երևույթներ,բերել օրինակներ
Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ նոր նյութեր չեն առաջանում, այլ փոխվում են նյութի ագրեգատային վիճակը, ձևը և չափսերը:

Քիմիական երևույթներ են նրանք, որոնց ժամանակ առաջանում են նոր նյութեր՝ ռեակցաներ:
Սահմանել մոլեկուլ,ատոմ հասկացողությունները,ատոմի բաղադրությունը
Մոլեկուլը մեջ կա ատոմ, ատոմի մեկ միջուկ, միջուկի մեջ կա պրոտոն, նետրոն իսկ միջուկի շուրջը պտտվում է էլեկտրոնը։
Ինչ ատոմամոլեկուլային տեսության կետեր գիտեք
Հարաբերական ատոմային,մոլեկուլային զանդված
Հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը ցույց է տալիս, թե քանի անգամ է մեկ մոլեկուլի զանգվածը մեծ զ.ա.մ.-ից
Տարրերի առաջին դասակարգումը,ինչպես է ստեղծվել պարբերական համակարգը
Մենդելեևը ստեղծեց այդ աղյուսակը, համարակալեց բոլոր տարրերը և դասակարգեց: Բոլոր մետաղներից առանձնացրեց և հավաքեց ակտիվ մետաղները,որոնք կոչվեցին ալկալիական մետաղներ :Ամենակտիվ ,ոչմետաղները կոչվեցին հալոգեններ:Երրորդ խումբը կոչվեց ազնիվ գազեր։
Պարբերություններ,ինչ է ցույց տալիս պարբերության համարը
Պարբերությունը՝տարերրի հորիզոնական շարքեր են։
Կարգաթիվ,ինչ է ցույց տալիս տարրի կարգաթիվը
Կարգաթիվը ցույց է տալիս պրոտոնի և էլեկտրոնի քանակը միջուկում:
Խմբեր,ենթաղմբեր,ինչ է ցույց տալիս խմբի համարը
Ցույց է տալիս էլեկտրոնի քանակը նյութի շերտում։

1.Տարրի բնութագրումը`                                                                             1) քիմիական  տարրի  նշանը P
2) կարգաթիվը 15, միջուկի  լիցքը +16, 
3) հարաբերական  ատոմային  զանգվածը 31
4)մեկ  ատոմի  զանգվածը (գ) 31×1,66×10-24=51,46×10-24=5,146×10-23
5) Դիրքը պարբերականհամակարգում«ո՞ր  պարբերության տարր  է,խումբը V,ենթախումբըԳլխավոր
6)  Ատոմի  բաղադրությունը՝    P=15, N=16, E=15                                                                       7)էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը


8)ինչպիսի՞ տարր է` մետաղ  է, թե՞ ոչմետաղ Ոչ մետաղ
9) Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ=0, -3
10)իզոտոպներ
Իզոտոպները որևէ քիմիական տարրի ատոմների (և միջուկների) տարատեսակներ, որոնց կարգաթիվը նույնն է, իսկ զանգվածային թիվը տարբեր։ Անվանումը պայմանավորված է նրանով, որ ատոմի բոլոր իզոտոպերը Մենդելեևի աղյուսակում զբաղեցնում են նույն տեղը (նույն վանդակը)։ Ատոմի քիմիական հատկությունները կախված են ատոմի էլեկտրոնային թաղանթի կառուցվածքից, որը իր հերթին հիմնականում պայմանավորված է միջուկի Z լիցքով (այսինքն միջուկում պրոտոնների թվով) և գրեթե կախված չէ A զանգվածային թվից (այսինքն պրոտոնների Z և նեյտրոնների N գումարային թիվ)։
11)հավաքել տեղեկություններ այդ տարրի մասին՝տարածվածությունը,հատկությունները,որ նյութերի բաղադրության մեջ է մտնում այդ տարրը,այդ նյութերի կիրառումը:2.Տարրի պարզ  նյութ առաջացած ֆիզիկական հատկությունները,
3.Տարրի հայտնագործումը և անվանակարգը
4.Տարրի տարածվածությունը
5.Ինչ նյութերի կազմի մեջ է մտնում, գրեք առնվազն երեք նյութ`                         Գրեք այդ նյութերի  բանաձևերը:,անվանումըները
Այդ նյութերի ֆիզիկական հատկությունները

Հաշվել  այդ նյութերի մոլեկուլներում ատոմների գումարը: 
Գրեք այդ նյութերի  մոլեկուլներում ՝ատոմների կառուցվածքը և բաղադրությունը: 
Հաշվել այդ նյութերի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը,տարրերի զանգվածային բաժինները,տարրերի  զանգվածային հարաբերությունը: 
 Պատրաստեք  փոքրիկ ֆիլմ(կիրառոման,   հայտնագործման,,հատկությունների վերաբերյալ)՝ 
6.Տարրի և նրա միացությունների կիրառումը
7.Թարգմանություն կամ այլ տեղեկություն նրա մասինՆախագիծ մեկ տարի պատմություն-ֆոսֆոր (P)

H2SO4 -Ծծմբական թթու

H2SO4 -H, S, O

1Մոլեկուլում կա՝ 2H, 1S, 4O:

Mr(H)x2+Mr(S)+Mr(o)x4=1×2+32+16×4=2+32+64=98
M(H):(S):(O4)=2:32:64
w(H)=2/98×100=2%
w(S)=32/98×100=33%
w(O)=64/98×100=65%