Քիմիա

Դասարանական աշխատանք

Որ տարրի մոտ է ավելի ուժեղ արտահայտված մետաղական հատկություններ
Na թե Mg
Mg թե Ca

Na +11 2)8)1
Mg +12 2)8)2
Նատրիումը ավելի ակտիվ մետաղ է քան մագնեզիումը որովհետև Նատրիումը ավելի շուտ կկորցնի մեկ էլեկտրոն քան Մագնեզիումը երկու էլետրոն։

Պարբերություններում մետաղական հատկություննրը թուլանում են, ուժեղանում են ոչ մետաղականները։
Խմբերում մետաղական հատկություններում ուժեղանում են ոչ մետաղականները թուլանում։

Որ տարրի մոտ է ավելի ուծեղ արտահայտված ոչ մետաղական հատկությունները
N թե O
O թե S
N+7 2)5) +3
O+8 2)6 +2

O-Ն ավելի շուտ կձգի երկու էլեկտրոն, քան N-ը երեք էլեկտրոն։

O թե S
O+8 2)6) +2
S +16 2)8)6
O-ն ավելի շուտ կձգի ավելի երկու էլեկտրոն երկրորդ շերտից, քան s-ը երկու էլեկտրոն երրորդ շերտից։

Li թե Be
Li թե Na

Mg թե Al
Al թե Ga

Ոչ մետաղական

P թե S
P+15 2)8)5)+3
S+16 2)8)6)+2
P թե Al
P+15 2)8)5)
Al+13 2)8)3)
Sթե Cl
Cl թեBr