Տնային Աշխատանք

Ա շարքի բոլոր բառերը ունեն ա հոդակապ, բացի ծաղկեփունջ բառից և բոլոր բառերն էլ բարդ բառեր են։
Բ շարքի բոլոր բառերն ունեն ա հոդակապ, բացի քարհատ բառից և բոլոր բառերն էլ բարդ բառեր են։

ա խմբում երկրոդ նախադասությունում գալարվեց բառից հետո կա ստորակետ, որովհետև փոխվում է ենթական։
բ խմբում երկրորդ նախադասությունում խաղում էր բառից հետո կա ստորակետ, որովհետև փոխվում է ենթական։
գ խմբում երկրորդ նախադասությունում կղզին բառից հետո կա ստորակետ, որովհետև փոխվում է ենթական։

Ա․
Հետագիր-հեռագրեր
Արոտավայր-արոտավայրեր
լրագիր-լրագրեր
Ծառաբուն-ծառաբներ
Մրգաջուր-մրգաջրեր
մրջնաբույն-մրջնաբներ
ծաղկեփունջ-ծաղկեփնջեր
միջնապատ-միջապատեր
Բ․
մեծատուն-մեծատներ
Զինակիր-զինակիրներ
Ժամացույց-ժամացույցներ
Ժամանակացույց-ժամանակացույցներ
երգահան-երգահաններ
Քարհատ-քարհատներ
Պատմագիր-պատմագրեր
Քանդակագործ-քանդակագործներ