Урок 17

Домашняя работа:

Упражнение 1.
Вставьте согласную З или С в приставку, объясните.

Расписание, нисходить, безмолвный, раздружиться, беззвучный,
использовать, ниспадать, мировозрение, разжигать, исповедь,
нисходящий, беспомощный, чрезмерный, возвышаться, разжать,
бесчувственный, черезчур, изябнуть, бесправный, восстание,
бесмятежный, расстелить, рассмешить, взлететь, безжизненный,
нисвергнуть, воспаление, бесконечный, расчесать, расчёт, рассчитать, чересполосица.

Упражнение 2.
Существительные с предлогами замените прилагательными с
приставками.

Образец: жизнь без забот — беззаботная жизнь.
Речь без связи – бессвязная речь, пассажир без билета – безбилетник,
певец без голоса – безголосый певец, труд без контроля – бесконтрольный труд,
отпуск без срока – бессрочный отпуск, жизнь без просвета – беспросветная жизнь, работа без смены – бессменная работа, пространство без воздуха – безвоздушное пространство ,
крестьянин без земли – безземельный крестьянин, зима без снега – бесснежная зима

Упражненеи 3.
Образуйте слова с приставками:

без/бес
цена – бесценно
забота – беззаботно
страж – бесстрашный
мера – безмерно
цель – бесцельно
форма – бесформенный
совесть – бессовестно
защита – Беззащитный
радость – Безрадостно

Աշխարհագրություն

  1. Բնութագրեք Ադրբեջանի աշխարհագրական դիրքը:
  2. Ադրբեջանը լեռնային երկիր է Այդ լեռնային շրջաններում հաճախակի են երկրաշարժերը: Արդբեջանը ամբողջությամբ գտնվում է մերձարևադարձային գոտու հյուսիսային մասում: Աչքի է ընկնում արևոտ, չոր կլիմայով: Ադրբեջանի խոշոր գետեր են Կուրը և Արաքսը:  Նրանց ջրերը օգտագործվում են ոռոգման և էլեկտրաէներգիա ստանալու համար:
  3. Ի՞նչ դեր ունի Ադրբեջանը հվ-արմ Ասիայում:
  4. Որո՞նք են Ադրբեջանի զարգացման նախադրյալները:
  5. Ադրբեջանի ինդերքը հարուստ է օգտակար հանածոներով. հատկապես նավթով և բնական գազով: Ցամաքից բացի (Ապշերոնյան թերակղզի) ,դրանց շատ հարուստ պաշարներ հայտնաբերված են նաև Կասպից ծովի հատակում: Զգալի են նաև երկաթի հանքաքարի (Դաշքեսան) , այրումինի հումքի ալունիտի (Գյանջայի Նախիջևանի մոտ), մոլիբդենի, քարաղի (Նախիջան) պաշարները: