Հայոց լեզու

1.Առանձնացրո՛ւ բառերի արմատներն ու ածանցները, նշի՛ր կազմությունը:

Անտուն, գրություն, խմորեղեն, մայրություն, օդային, նավավար, դասագիրք, տնտեսուհի:

.1. Նշի՛ր, թե յուրաքանչյուր բառն ինչ խոսքի մասի է պատկանում:

Համակարգիչ, շաքար, փայտյա, մաքուր, չորս, շիշ, ջրաման, երգել, հատակ, սրբել, հագնել, մարդ, ջուր, պայծառ, արևային, զգեստ, գրել, գիրք, կույտ, ջնջոց, մաքրազարդել, պատմություն, երազ, գրկել:

Գոյականհամակարգիչ, շաքար, չորս, շիշ, ջրաման, հատակ, մարդ, ջուր, զգեստ, գիրք, կույտ, ջնջոց, պատմություն, երազ:

Ածական-փայտյա, մաքուր, պայծառ, արևային:

Բայ-երգել, սրբել, հագնել, գրել, մաքրազարդել, գրկել:

2.Տրված բառերի տարբերությունը բացատրի՛ր:

Ուզում էր`հրի, դուրս հանի տղային, բայց ուժը չէր պատում:
Հրի լեզվակները մոտենում էին, իսկ հրշեջները դեռ չէին երևում:

1.Հրի-հրել

2.հրի-հուր

Ժամանակին Անի քաղաքում մի հզոր իշխան կար:

Ամեն ինչ որ ժամանակին անի, փորձն արդյունավետ կլինի:

Անի-անուն

անի-գործողթություն

3.Արմատները միացրո՛ւ և նոր բառեր ստացի՛ր:

Մաքուր մաքուր-մաքրամաքուր

Ջուր աման-ջրաման

Հող գունդ-հողագունդ

Դեղ տուն-դեղատուն

Ճոպան/պարան/ ուղի-ճոպանուղի

Միջին պատ-միջնապատ

Հանք հոր-հանքահոր