Քիմիա

1.Պատասխան՝ 4

2.Պատասխան՝ 3

3.Պատասխան՝ 2

4.Պատասխան՝ 3

5.Պատասխան՝ 3

6.Պատասխան՝ 3

MgSO²=24+96=120

CaSO=40+96=136

BaSO⁴=137+96=233

SrSO⁴=88+96=184

W(S)=32/120×100=27%

W(S)=32/136×100=24%

W(S)=32/233×100%=14%

W(S)=32/184×100%=17%

W(H)=1,38%

W(Se)=54,48%

W(o)=44,14%

x÷y÷z=1,38/1÷54,48/79÷44,14/16=1,38÷0,69÷2,76=2÷1÷4