Հանրահաշիվ

1. 4+x=10

x=10-4

x=6

2. x+5=-3

x=-3-5

x=-8

3. 7+x=4

x=4-7

x=-3

4. (-6)+x=5

-6+x=5

x=5+6

x=11

5. x-8=2

x=8+2

x=10

6. (-1)+x=-5

-1+x=-5

x=-5+1

x=-4

7. (-3)+x=0

-3+x=0

x=3

8. -4-x=0

-x=4

x=-4

9. 18-x=6

-x=6-18

-x=-12

x=12

10. 20-x=-4

-x=-4-20

-x=-24

x=24

11. x+(-5)=13

x-5=13

x=13+5

x=18

12. x-(-8)=-4

x+8=-4

x=-4-8

x=-12

13. 3x=12

3x:3=13:3

x=4

14. 5x=45

5x:5=45:5

x=9

15. 4x=-20

4x:4=20:4

x=5

16. -2x=12

-2x:(-2)=12:(-2)

x=-6

17. -6x=-18

-6x:(-6)=-18:(-6)

x=3

18. 5x+3=28

5x=28-3

5x=25

x=5

19. 7y+5=26

7y=26-5

7y=21

y=3

20. 9x-5=31

9z=31+5

9z=36

z=4

21. 3a-2=-17

3a=-17+2

3a=-15

a=-5

22. 4b+3=-13

4b=-13-3

4b=-16

b=-4

23. 34-3x=-20

-3x=-20-34

-3x=-54

x=18

24. 7x-8=41

7x=41+8

7x=49

x=7

25. 28+3x=7x

3x-7x=-28

-4x=-28

x=7

26. 18+5x=8x

5x-8x=-18

-3x=-18

x=6

27. 42-5y=2y

-5y-2y=-42

-7y=-42

y=6

28. 3z+18=5z

3z-5z=-18

-2z=-18

z=9

29. 5x+18=3x+38

5x-3x=38-18

2x=20

x=10

30. 2y+45=6y+17

2y-6y=17-45

-4y=-28

y=7

31. 7z-5=3z+3

7z-3z=3+5

4z=8

z=2

32. 14z+23=15z-2

14z-15z=-2-23

-5z=-25

z=5

33. 5x+3x-10=14

8x-10=14

8x=14+10

8x=24

Ֆիզիկա

Ռոբերտ Հուկ 18 հուլիսի, 1635 թվական — 3 մարտի, 1703 թվական, անգլիացի բնախույզ, էնցիկլոպեդիստ, Լոնդոնի թագավորական ընկերության անդամ (1663 թվականից)։

Սովորել է Վեսթմինսթերյան դպրոցում, ուր ուսումնասիրել է լեզուներ, ինչպես նաև մաթեմատիկա, ֆիզիկա և մեխանիկա։ 1653 թվականին ընդունվել է Օքսֆորդի համալսարան, որտեղ հետագայում եղել է Ռոբերտ Բոյլի օգնականը։ 1665 թվականից եղել է Լոնդոնի համալսարանի պրոֆեսոր, 1677-1683 թվականներին՝ Լոնդոնի թագավորական ընկերության քարտուղար։