Հայոց լեզու

Պարտավոր եմ, թե ուզում եմ

Բոլորի կյանքն էլ կազմված է պարտականություններից և իրավունքներից, երազանքներից և ցանկություններից:Բոլոր տարիքներում էլ մարդ ունի իր սեփական պարտականությունները:Սակայն աշխարհում կան այնպիսի մարդիկ, որոնք ուղղակիորեն չեն ցանկանում կատարել իրենց պարտականությունները, բայց դրա տեղը երազում են իրենց հրաշալի կյանքի մասին, բայց միևնույնն է նրանք իրենց բոլոր տրված առաջադրանքներին և պարտավորություններին անտարբեր են վերաբերվում:Եթե այսպիսի մարդիկ շատ լինեն, աշխարհը մի մեծ քայլ կկատարի դեպի ետ:Այո, լինում է այնպես, երբ պարտականությունը և ցանկությունը չեն համընկնում, բայց պետք չէ հուսախափ լինել, քանի որ դա միայն դաստիարակում է մարդուն:Այնպես որ, եթե ցանկանում ես հասնել քո նպատակին պետք է կատարես քո պարտականությունները:

Русский Язык

10.Мехоническая кукла-մեխանիկական տիկնիկ

Безполезные игрушки֊անպետք խաղալիքներ

Осуществить мечту֊կատարել երազանքը

На помощь пришла электроника֊օգնության եկավ էլեկտրոնիկան։

11.Однажды я видел как роботы помогали делать экраны цветных телевизоров.Пока изготавливался экран, они много раз переносили его с места на место, разворачивая, устанавливая.Раньше это выполняли люди, а теперь им помогают роботы

Քիմիա

Հարցեր և վարժություններ
1. Տվե՛ք հարաբերական ատոմային զանգվածի սահմանումը:

Տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը ցույց է տալիս, թե այդ տարրի
մեկ ատոմի զանգվածը (m0) քանի անգամ է գերազանցում զանգվածի ատոմային միավորը:

2. Պարզաբանե՛ք զանգվածի ատոմային միավոր հասկացությունը:

Զանգվածի ատոմային միավորը դա ածխածնի ատոմային զանգվածն է,որը համարվել է հիմնական ատոմային զանգվածի միավորը:
3. Մեկնաբանե՛ք Ar (ֆտոր) = 19 հավասարությունը` զ.ա.մ. գաղափարն օգտագործելով:

19 հատ զ.ա.մ
4. ա) Ar (բորը) = 11, բ) Ar (ցինկ) =65, գ) Ar (պղինձ) = 64: Հաշվե՛ք այդ երեք տարրերից
յուրաքանչյուրի ատոմի իրական զանգվածը՝ m0-ն:

11 x զ.ա.մ , 65 x զ.ա.մ , 64 x զ.ա.մ
5. Նեոնի ատոմի զանգվածը`
m0(Ne) = 3,32× 1023 գ է : Հաշվե՛ք նեոն տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը:

3,32 x 1023 գ / 10 -27 = Հարաբերական ատոմային զանգված
6. Հաստատե՛ք հետևյալ պնդումների ճշմարտացիությունը քիմիական տարրերի
հարաբերական ատոմային զանգվածների վերաբերյալ.
ա) ցույց է տալիս, թե տվյալ տարրի ատոմի զանգվածը քանի անգամ է մեծ ածխածնի ատոմի զանգվածից,
բ) չափողականություն չունեցող մեծություն է,
գ) արտահայտվում է զանգվածի ատոմային միավորով,

դ) ցույց է տալիս, թե տվյալ տարրի ատոմի զանգվածը քանի անգամ է մեծ ածխածնի ատոմի զանգվածի 1/12 մասից,
ե) ճիշտ արժեքները տրված են պարբերական համակարգում,
զ) պարբերական համակարգում տրված են մինչև ամբողջ թիվ կլորացված արժեքները: