Русский язык

1.Напишите, как правильно: УЧИТЬ, ВЫУЧИТЬ, НАУЧИТЬ, НАУЧИТЬСЯ, ИЗУЧАТЬ, ИЗУЧИТЬ, ЗАНИМАТЬСЯ?

Каждый человек должен заниматься спортом, если хочет быть здоровым.
Моя бабушка учит меня готовить пироги, а вот готовить салаты я научилась сама.
Мой брат – будущий переводчик. Он учится в университете. В университете он изучает иностранные языки, историю и литературу.
Каждый день я учусь 20 новых французских слов. Учитель говорит, если научится 1500 слов, можно уже понимать обычный разговор.
Я люблю учится в библиотеке, здесь всегда тихо и удобно.
На Байкале ученые ————————— проблемами экологии.
Когда мне было пять лет, я сам научился кататься на велосипеде.
2.НАПИШИТЕ ОБ ЭТИХ ДЕЙСТВИЯХ, ЕСЛИ ОНИ ПРОИСХОДИЛИ В ПРОШЛОМ.

Я встречу Марину около метро в 5 часов.
Я встретила Марину около метро в 5 часов.Мы надеемся, что вы не забудете о нашей просьбе.
Мы надеялись что вы не забудете о нашей просьбе.
Они много работают и добьются хороших результатов.
Они много работали и добились хороших результатов.
Друзья приедут и привезут книги, которые я дал им неделю назад.
Друзья приехали и привезли книги, которые я дал им неделю назад.
Нина начнет заниматься в 6 часов, а закончит в 9.
Нина начала заниматься в 6 часов, а закончила в 9
Я приеду и привезу продукты.
Я приехал и привез продукты

Կենսաբանություն

Ինչ է իմունային համակարգը

Իմունային համակարգը մեր մարմնի երկրորդ պաշտպանական մեխանիզմն է: Պաշտպանական մեխանիզմն ընդգրկում է մաշկը և լորձաթաղանթը: Լորձաթաղանթը ծածկում է մարսողական, շնչառական և վերարտադրողական համակարգերի ներսի պատերը: Երբ միկրոօրգանիզմները, ինչպիսին են, օրինակ, բակտերիաները և վիրուսները, առաջին պաշտպանական մեխանիզմով թափանցում են ներս, մեր իմունային համակարգը պայքարում է՝ դրանց ոչնչացնելու համար: Իմունային համակարգը պաշտպանում է մարդուն տարբեր բակտերիաների և վիրուսների հարձակումներից: Իմունային համակարգի կարևորագույն հատկանիշներից է նրա հիշողությունը: Իմունային համակարգի տարրերը, որոնք մեզ հեռու են պահում ինֆեկցիեներից, հիշում են նախկինում օրգանիզմ ներթափանցած բակտերիաներին և վիրուսներին և պատրաստվում են դրանք վերացնել: Իմունային համակարգը բաղկացած է արյան սպիտակ գնդիկներից, որոնք էլ գործում են՝ որպես պաշտպանության երկրորդ մեխանիզմ:

Ցածր իմունային համակարգի պատճառները

Գոյություն ունեն մի շարք արտաքին և ներքին գործոններ, որոնք նպաստում են դիմադրողականության անկմանը: Դրանցից են`