Հայոց լեզու

1.Հարցական դերանունները փոխարինի՛ր ես, դու, նա, ինքը, մենք, դուք, նրանք անձնական դերանունների համապատասխան ձևերով:

Մոտենալ ո՞ւմ:
Մոտենալ ինձ:
Մոտենալ քեզ:
Մոտենալ նրան:
Մոտենալ իրեն:
Մոտենալ մեզ:
Մոտենալ ձեզ:
Մոտենալ նրանց:
Մոտենալ իրենց:

Հեռանալ ումի՞ց:
Հեռանալ ինձնից:
Հեռանալ քեզնից:
Հեռանալ նրանից:
Հեռանալ իրենից:
Հեռանալ մեզնից:
Հեռանալ ձեզնից:
Հեռանալ նրանցից:
Հեռանալ իրենցից:

Հիանալ ումո՞վ:
Հիանալ ինձնով:
Հիանալ քեզնով:
Հիանալ նրանով:
Հիանալ իրենով:
Հիանալ մեզնով:
Հիանալ ձեզնով:
Հիանալ նրանցով:
Հիանալ իրենցով:

2. Կետերը փոխարինի՛ր տրված դերանուններով: Ուշադրություն դարձրո՛ւ կետադրությանը:

Ով, ինչ, երբ, որտեղ, ինչքան:

Ինչքան է ջուր հավաքվում այս փոսում:

Ինձ հետաքրքրում է, թե ինչքան է ջուր հավաքվում այս փոսում:Ինչ պետք է անեն՝ տարածքի գեղեցկությունը պահպանելու համար:
Իրենք էլ չգիտեն, թե ինչ պետք է անեն տարածքի գեղեցկությունը պահպանելու համար:
Ով պետք է վերականգնի հատված անտառները:
Ձեզ հարց տվե՞լ եք, թե ով պետք է վերականգնի հատված անտառները:
Ինչքան Ժամանակ է պետք՝ ամեն ինչ վերականգնելու համար:
Ճարտարապետին հարցնում են, թե ինչքան ժամանակ է պետք ամեն ինչ վերականգնելու համար:
Որտեղ այդպես գրավեց քո ուշադրությունը:
Ցո՛ւյց տուր տեսնեմ , թե որտեղ .այդպես գրավեց քո ուշադրությունը:Երբ ես պատմելու քո վերջին ճամփորդության մասին:
Գոնե ասա՛, թե երբ ես պատմելու քո վերջին ճամփորդության մասին:

Երկրաչափություն

1.ABC եռանկյան մեջ <A= 20°, <B=15°: Ինչպիսի՞ն է ABC եռանկյունը:

<C = 180 — 20 + 15 = 145o

բութանկյուն եռանկյուն

2.ABС եռանկյան ձՆզ <A=30°, <B=70°. Ինչպիսի՞ն է ABC եռանկյունը:

<C = 180 — 30 + 70 = 80o

սուրանկյուն եռանկյուն

3.Հայտնի է, որ ABC սուրանկյուն եռանկյան A անկյունը 20° է: Կարո՞ղ է В անկյունը փոքր լինել 70°-ից:

ենթ․ <C = 89o

<B = 180 — 20 + 89 = 71o

ոչ

4.ABC եռանկյան մեջ <A=40°, <B=50°: Ինչպիսի՞ն է ABC եռանկյունը:

<C = 180 — 40 + 50 = 90o

ուղղանկյուն եռանկյուն

5.ABC եռանկյան մեջ <A=20°, <B=10°: Ինչպիսի՞ն է ABC եռանկյունը:

<C = 180 — 20 + 10 = 150o

բութանկյուն եռանկյուն

6.АВ-ն ABC եռանկյան ներքնաձիգն է: Ինչի՞ է հավասար C անկյունը:

<C = 90o

7.Ամեն մի եռանկյուն ունի՞ ներքնաձիգ:

ոչ, միայն ուղղանկյուն եռանկյունը

8.ABC եռանկյան մեջ <A=25°, <B=47°: Ինչպիսի՞ն է ABC եռանկյունը:

<C = 180 — 47 + 25 = 108o

9.ABC եռանկյան մեջ <A=56°, <B= 15°: Ինչպիսի՞ն է ABC եռանկյունը:

<C = 180 — 56 + 15 = 109o

բութանկյուն եռանկյուն

10.Հայտնի է, որ ABC բութանկյուն եռանկյան C անկյունը 36° է: Կարո՞ղ է A անկյունը մեծ լինել 54°-ից:

ենթ․ <B = 91o

<A =180 — 91 + 36 = 53o

ոչ

11.ABC եռանկյան մեջ <A=<B: Ինչպի՞ն է ABC եռանկյունը:

հավասարասրուն եռանկյուն

12.ABC եռանկյան մեջ <A=40°, <B= 100°: Ինչպիսի՞ն է ABC եռանկյունը:

<C = 180 — 100 + 40 = 40o

բութանկյուն եռանկյուն