Սովորողների ուսումնական գործունեության ամփոփում

 

 հաճախում-բացակայություն-բաց թողած պարապմունքների լրացում սահմանված կարգով. 3-4
 ուսումնական բլոգի վարում. բաժիններ, յուրաքանչյուրում նյութերի առկայություն,(նշել բաժինները) 6
 ուսումնական պարապմունքներին մասնակցություն սահմանված կարգով. ուշացումներ, 8-10
 մասնակցություն դասարանի, ընտրությամբ գործունեության խմբի ուսումնական ճամփորդություններին. 1 անգամ
ուսումնասիրություն
լուսաբանում(նշել ճամփորդությունները, որոնց մասնակցել եք, կցել պատումները)Արատես

 մասնակցություն ուսումնական նախագծերի
նախագծերի թվարկում (նշել նախագծեր, որոնց մասնակցլ եք)
անհատական աշխատանքը նախագծում: Չեմ մասնակցել
 մասնակցություն ուսումնական-հասարակական աշխատանքներին.(միջավայրի խնամք և այլն) 1 անգամ
 մասնակցություն հիգիենիկ միջվավայրի, գույքի խնամքի աշխատանքներին. 1անգամ
 մասնակցություն դասարանում, դպրոցում, կրթահամալիրում կազմակերպված տոնի, ծեսի, ստուգատեսի.(թվարկեք այն տոները, նախագծերը, որոնց մասնակցել եք, կցել պատումները): Չեմ մասնակցել
 մասնակցություն ցուցահանդեսի, համերգի, ներկայացման: Չեմ մասնակցել
 կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնների խախտում.(Եթե ունեք նկատողություն ՝նշեք )1 բանավոր 2-4 գրավոր
 անհատական ձեռքբերումները ուսումնական առաջին շրջանում. Չկան
 ուսումնական յուրաքանչյուր դասընթացներից (այդ թվում՝ ընտրությամբ) սովորողի առաջադիմության ինքնագնահատում.(յուրաքանչյուր առարկայից ինքներդ ձեզ գնահատեք ) Մաթեմ-7 Մայրենի-7 Անգլերեն-7 Բնագիտություն-7 Պատմություն-6 Ռուսերեն-7 Ֆիզկուլտ-7

 ուսումնական շրջանի կազմակերպման վերաբերյալ սովորողի հարցադրումները, առաջարկությունները. Չկա
 «Ուսումնական ձմեռ» նախագծով դեկտեմբերի 23-ից հունվարի 7-ը անելիքները՝
Ամանորի, Սուրբ Ծննդյան անհատական-ընտանեկան նախագիծ
ընթերցանություն
ուսումնասիրություն
ուսումնական այլ աշխատանքներ (նշել, որ նախագծին եք մասնակցելու ) Դեռ չգիտեմ
 ուսումնական երկրորդ շրջանում գործունեության նախագիծ՝ Չկա
 Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի ստուգատեսներին ներկայացվող նյութեր, 2-3 անգամ
 Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի, մարզական, ազգագրական ստուգատեսների կազմակերպման առաջարկներ.1-2
 Ձեր ընտրած ճամբարային ջոկատը։2րդ ջոկատ