Բնագիտություն

1. Ո՞ր մարմիններն են փոխազդում.
1) դուռը հրելիս-մեխանիկական աշխատանք-փոխազդում է:
2) ծանրաձողը բարձրացնելիս-մեխանիկական աշխատանք-փոխազդում է:
3) քայլելիս-շփման ուժ-փոխազդում է:
2. Նշված դեպքերից որու՞մ է աշխատանք կատարվում
ձեռքից բաց թողնված մարմինը ընկնում է գետնին-աշխատանք կատարում է:
կշռաքարը դրված է գետնին-աշխատանք չի կատարում:
ապակու հարթ մակերևույթով գլորվում է գնդակ-աշխատանք կատարում է:
3. Բանավոր քննարկում.
Ջերմային և մագնիսական երևույթներ