Բնագիտություն

  1. Գտնել արագությունը, եթե հայտնի է, որ 8մ երկարությամբ ճանապարհը նա անցավ 64 վարկյանում:
    64:8=8
    V=T:S
  2. Հաշվել 5մ ճանապարհի վրա 20Ն ուժի կատարած աշխատանքը։
    20×5=100
    Ն x մ = ջ

Մաթեմատիկա

Դասարանական
579. ABCD քառանկյան մեջ տարված է BD անկյունագիծը (տե՛ս նկ. 67)։ Ստացված ABD և BDC եռանկյուններից յուրաքանչյուրի անկյունների գումարը 1800 է։ Որքա՞ն է ABCD քառանկյան անկյունների գումարը:
180×2=3600
661. Շրջանագծի շառավիղը 8 սմ է (տե՛ս նկ. 70)։ Որքա՞ն է քառակուսու անկյունագծերի երկարությունների գումարը։
8×4=32 սմ
663. Կոնգո գետն ունի 4320 կմ երկարություն։ Ի՞նչ երկարություն կունենա այդ գետի պատկերումը 1 ։ 25000000 մասշտաբով գծված քարտեզում։
432000000:25000000=432/25
Տնային
662. ABCD ուղղանկյան BD անկյունագծի երկարությունը 26 սմ է, ABD եռանկյան պարագիծը` 60 սմ (տե՛ս նկ. 71)։ Որքա՞ն է ABCD ուղղանկյան պարագիծը:
60+60=120
26+26=52
120-52=68 սմ
683. Գնացքը 3 ժամում անցավ 250 կմ։ Առաջին ժամում այն անցավ ճանապարհի 40 %-ը, երկրորդ ժամում՝ մնացածի 40 %-ը։ Քանի՞ կիլոմետր անցավ գնացքը երրորդ ժամում։
250×40%/100%=100 կմ
250-100=150
150×40%/100%=60 կմ
150-60=90 կմ

Պատ.՝90կմ
687. Գնել են երկու տեսակի կոնֆետներ` վճարելով ընդամենը 6500 դրամ: Առաջին տեսակի կոնֆետից, որի 1 կիլոգրամն արժե 2200 դրամ, գնել են 2 կգ:Մնացած գումարով գնել են երկրորդ տեսակի կոնֆետներ՝կգ_ն 700֏:Երկրորդ տեսակ քանի՞ կգ կոնֆետ են գնել:

Լուծում

1)2×2200=4400(֏)

2)6500-4400=2100(֏)

3)2100÷700=3(կգ)

Պատ.՝3կգ