Աշխարհագրություն

  1. Նշել Գերմանիայի աշխարհագրական դիրքի առավելություններն ու թերությունները:

Աշխարհագրական դիրքի առավելությունները նրանում է, որ Գերմանիան ունի լիքը ջրային ավազաններ, հարեւաններ երկրները Եվրամիության անդամներ են, Գերմանիան գտնվում է Եվրոպայի կենտրոնում.  

2. Նշել Գերմանիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալները:

Գերմանիան ունի լավ կլիմայական պայմաններ և դրա շնորհիվ ունի բուսաբուծություն, անասնապահություն։ Գերմանիան գտնվում է Եվրոպայի կենտրոնում, և դրա շնորհիվ նա կարող է զարգացնել իր տնտեսությունը։ Ունի աշխատասեր և մեծ բնակչություն։ Արտահանում է ածուխ։ Նախադրյալներից է նաև ծովային ավազանները։

3.Ի՞նչ դեր ունի Գերմանիան ժամանակակից աշխարհում:

Գերմանիան շատ մեծ դեր ունի ժամանակակից աշխարհում։ Գերմանիայում զարգացած է սպասարկան ոլորտը, ունի նավահանգիստներ, արտահանում է մեքենաներ, քիմիական արտադրություն, ածուխ, հանդիսանում է ամենազարգացած երկրներից մեկը.

4. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Գերմանիայի հարևան պետությունները, ափերը ողողող ջրային ավազաները:

d4b3d5a5d680d5b4d5a1d5b6d5abd5a1.png

Հայոց լեզու

Նախագիծ

Давным-давно жил один китаец. Предсказали ему в детстве, что в 36 лет он станет очень богатым. Родители обрадовались, всем рассказали. Вся деревня радовалась, что у них такой богатый человек будет жить.

А происхождением этот человек был из рода Садовников. Ремеслу он учиться не стал. Зачем? И так богатым будет. Так и жил он, в ожидании, родители его кормили. Потом умерли родители, денег не стало. Продал он дом и сад. Стал жить в сарайчике на окраине деревни. Жители его кормят, вс-таки богатым будет!

Прошло время. Исполнилось ему 36 лет, а богатства как не было, так и нет. Соседи ропщут, кормить больше не хотят. Попллся он в лес, ягод поискать. Нет ягод. Пошл назад, и на обратном пути свалился в яму. Надо бы ему ступеньки выкопать, да лень. Сидел, сидел, пока его проходящие крестьяне не вытащили. Пришл он к себе в сарайчик, лг да и умер.

Շատ շուտ մի չինացի կար: Մանկուց նրան կանխատեսում էին, որ 36 տարեկանում նա շատ հարուստ կդառնա: Ծնողները հիացած էին, նրանք պատմեցին բոլորին: Ամբողջ գյուղը ուրախ էր, որ նման հարուստ մարդը կապրի նրանց հետ:

Եվ այս մարդու ծագումը Այգեգործների ընտանիքից էր: Արհեստ նա սովորել չեր էլ պատրաստվում: Ինչի՞ համար Եվ այսպես, նա հարուստ կլինի: Այսպիսով, նա ապրում էր, ակնկալելով, որ ծնողները կերակրում էին նրան: Հետո ծնողները մահացան, փող չկար: Նա վաճառեց տունն ու այգին: Նա սկսեց ապրել գյուղի ծայրամասում գտնվող տնակում: Բնակիչները կերակրում էին նրան, այնպես որ նա հարուստ կլինի:

Ժամանակն անցնում էր:Երբ նա դարձավ 36 տարեկան, ոչ եղել էր հարստություն, ոչ էլ կար: Հարևանները տրտնջում էին, այլևս չեն ուզում կերակրել: Նա նավարկեց անտառ ՝ հատապտուղներ փնտրելու: Հատապտուղներ չկաին:Նա հետ գնաց, իսկ հետդարձի ճանապարհին ընկավ փոսը: Նրան պետք էր աստիճաններ սարքել, բայց ծուլքնում էր: Նա նստեց, նստեց, մինչև նրա կողքով անցնող գյուղացիները նրան դուրս քաշեցին: Նա գնաց իր գոմը, պարկեց և մահացավ:

Հայոց լեզու

1. Տրված բաղադրյալ բառերից նոր բառեր կազմի՛ր` այլ արմատ կամ ածանց ավելացնելով:

Օրինակ`
ժառանգական — ժառանգականություն, տեխնիկական -գիտատեխնիկական:

Մարդկային-անմարդկային,
ծայրահեղ-ծայրահեղություն, 
ստամոքսային-ստամոքսագեղձ, 
գիտակցություն-անգիտակից, 
ակնաբույժ-ակնաբույժություն, 
մթնոլորտ-մթնոլորտային, 
որոշում-անորոշություն,
ընդհատ-անընդհատ, 
օրինաչափ-օրինաչափություն, 
ձեռնարկ-ձեռնարկություն, 
մանրէ-մանրէաբան, 
փոխանակություն-անփոփոխականություն:

 2. Գտի՛ր, թե բառաշարքերից յուրաքանչյուրն ինչ ընդհանրության հիման վրա է կազմված:
ա)Քննադատ, արտատեր, եռագույն, ղեկավար, ծովակալ, մանրախնդիր, աստղաշող, թուլակամ, երկփեղկ:
Բարդ բառեր են։
բ) Ջրաղացքար, դյուցազնակերպ, կիսաշրջանագիծ, կիսաշրջազգեստ, հեռագրատուն, հեռագրավար: 
Առաջին շարքում կան երկու արմատ ունեցող բառեր, իսկ բ-ում նաև երեք։

3.Շարքի բոլոր բառերը, բացի մեկից, նույն ձևով են կազմված: Գտի՛ր օրինաչափությանր չենթարկվող բառը:

ա) Փառապանծ, հենակմախք, հեռախոս, ռազմակոչ, կիսաշրջանաձև:
կիսաշրջանաձև-բառը երեք արմատից է կազմված։

բ) Մեղմաժպիտ, կարմրազգեստ, կարմրախայտ, խավարասեր, իսկույնևեթ:
իսկույնևեթ-բառը ա հոդակապով չէ, իսկ մնացածը ա հոդակապով են։

գ) Մանկություն, գրավիչ, հերարձակ, գրական, քննություն:
հերարձակ-բառը ածանցավոր չէ, իսկ մնացածը ածանցավոր են։