Ֆրանսերեն

1)Nous avons des problemes.
Մենք ունենք խնդիրներ
2)Tu es 25 ans?
Դու 25 տարեկան ես՞
3)Marie-France a les cheveux bruns
Մարիամ-Ֆրանսը ունի շագանակագույն մազեր
4)j’ai 19 ans.
Ես 19 տարեկան եմ
5)Georges at Yves ont trois cousins.
Գևորգը և Իվե ունեն երեք զարմիկներ.
6)On a faim!
Սոված են
7)Vouz avez une voiture.
Դուք ունեք մեկ մեքենա