Բնագիտություն

Ընտրե՛ք ճիշտ տարբերակները:

1. Ջերմաստիճանը որոշելուսանդղակներերը.

(ա) Ցելսիուսի (բ) Ֆարենհայտի (գ) Կելվինի դ) Ջոուլի

2. Ջերմային ընդարձակմանժամանակ մարմնի  զանգվածը՝

ա) մեծանում է բ) փոքրանում է (գ) չի փոխվում

3. Նյութի գազային վիճակիցհեղուկ վիճակի անցումը  կոչվում է.

ա) պնդացում (բ) խտացում գ) հալում

4.Էլեկտրաքարշը շարժվում է 90կմ/ժ արագությամբ:Ինչքան ճանապարհ կանցնի   40վ-ում:

Լուծում

60ր-90000մ

90կմ/ժ=1500մ/ր=25մ/վ

t=40վ

v=25մ/վ

s=v×t

S=25մ/վ×40վ=1000մ=1կմ

Պատ.՝1 կմ

Մայրենի

Цитата дня

Цель, и единственная цель, нашей жизни заключается в том, чтобы искоренить страсти и заменить их противоположными добродетелями.


Օրվա մեջբերում

Մեր կյանքի նպատակը և միակ նպատակը կրքերն արմատախիլ անելն ու դրանք հակառակ առաքինություններով փոխարինելն է: