Գերմաներեն

Deutschland

Du (Du hast, du hast, du hast, du hast)
Hast viel geweint (Geweint, geweint, geweint, geweint)
Im Geist getrennt (Getrennt, getrennt, getrennt, getrennt)
Im Herz vereint (Vereint, vereint, vereint, vereint)
Wir (Wir sind, wir sind, wir sind, wir sind)
Sind schon sehr lang zusammen (Ihr seid, ihr seid, ihr seid, ihr seid)
Dein Atem kalt (So kalt, so kalt, so kalt, so kalt)
Das Herz in Flammen (So heiß, so heiß, so heiß, so heiß)
Du (Du kannst, du kannst, du kannst, du kannst)
Ich (Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß)
Wir (Wir sind, wir sind, wir sind, wir sind)
Ihr (Ihr bleibt, ihr bleibt, ihr bleibt, ihr bleibt)

(Deutschland!) Mein Herz in Flammen
Will dich lieben und verdammen
(Deutschland!) Dein Atem kalt
So jung und doch so alt
(Deutschland!)

Ich (Du hast, du hast, du hast, du hast)
Ich will dich nie verlassen (Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß)
Man kann dich lieben (Du liebst, du liebst, du liebst, du liebst)
Und will dich hassen (Du hast, du hast, du hast, du hast)
Überheblich, überlegen
Übernehmen, übergeben
Überraschen, überfallen
Deutschland, Deutschland über allen

(Deutschland!) Mein Herz in Flammen
Will dich lieben und verdammen
(Deutschland!) Dein Atem kalt
So jung und doch so alt
(Deutschland!) Deine Liebe ist Fluch und Segen
(Deutschland!) Meine Liebe kann ich dir nicht geben
(Deutschland!)

(Deutschland) mein Herz in Flammen
Will dich lieben und verdammen
(Deutschland) dein Atem kalt So jung, und doch so alt
(Deutschland) deine Liebe Ist Fluch und Segen
(Deutschland) meine Liebe Kann ich dir nicht geben
(Deutschland!)

Գերմանիա

Գերմանիա Դուք (ունեք, ունեք, ունեք, ունեք)
Շատ լացել էք (Լաց, լաց, լաց, լաց)
Հոգով բաժանված (առանձնացված, առանձնացված, առանձնացված, առանձնացված)
Միավորված սրտով (Միասնական, միասնական, միասնական, միասնական) Մենք (Մենք կանք, մենք կանք, մենք կանք, մենք ենք)
Երկար ժամանակ միասին ենք (դուք, կաս, կաս, կաս)
Ձեր շունչը սառն է(Այնքան սառը, այնքան սառը, այնքան սառը, այնքան սառը) Սիրտը կրակի վրա է (Այնքան տաք, այնքան տաք, այնքան տաք, այնքան տաք) Դուք (կարող եք, կարող եք, կարող եք, կարող եք)
Ես (գիտեմ, գիտեմ, գիտեմ, գիտեմ)
Մենք (Մենք կանք, մենք կանք, մենք կանք, մենք ենք)
Դուք (դուք կմնաք, կմնաք, կմնաք, կմնասք
(Գերմանիա!) Սիրտս վառվում է ուզում եմ սիրել և անիծել քեզ
(Գերմանիա!) Ձեր շունչը սառն է
Այնքան երիտասարդ և դեռ այնքան ծեր
(Գերմանիա!) Ես (դու ունես, ունես, ունես, ունես) Ես երբեք չեմ ուզում լքել քեզ (գիտեմ, գիտեմ, գիտեմ, գիտեմ) Ձեզ կարող են սիրել
(Դուք սիրում եք, սիրում եք, սիրում եք, սիրում եք)
Եվ ուզում եմ ատել քեզ
(Դուք ստացաք, ստացաք, ստացաք, ստացաք) Մեծամիտ, գերազանցիկ Վերցրեք, հանձնեք Անակնկալ, անակնկալ Գերմանիա, Գերմանիա՝ ամենից առաջ (Գերմանիա!) Սիրտս վառվում է ուզում եմ սիրել և անիծել քեզ (Գերմանիա!) Ձեր շունչը սառը Այնքան երիտասարդ և դեռ այնքան ծեր (Գերմանիա!) Ձեր սերը օրհնություն է և անեծք (Գերմանիա!) Ես չեմ կարող քեզ տալ իմ սերը (Գերմանիա!) (Գերմանիա) սիրտս վառվում է ուզում եմ սիրել և անիծել քեզ (Գերմանիա) քո շունչը սառը Այնքան երիտասարդ, բայց այնքան ծեր (Գերմանիա) ձեր սերը օրհնություն է և անեծք (Գերմանիա) իմ սերը, ես չեմ կարող քեզ տալ (Գերմանիա!)