Հայոց լեզու

Դասարանական աշխատանք

Տրված նախադասություններում ընդգծել ներգործող խնդիրները․

Ես անչափ հուզվել էի ծնողներիս անակնկալ այցից։

Երիտասարդ համազգեստը կարվել էր Թիֆլիսիսց հրավիրված դերձակի կողմից։

Երկինքը միանգամից ծածկվեց ամպերով։

Փողոցները փակվել էին մեքենաներով։

Նամակը բարձրաձայն կարդացվեց պապի կողմից։


2.       Նախադասությունները դարձրո՛ւ ներգործող անուղղակի խնդրով։

 

Սիմոնը արագ հինգ դիմում լրացրեց։

Հինգ դիմում լրացվեց Սիմոնի կողմից։

Քամին հալածում էր մառախուղի թանձր քուլաները։

Մառախուղի թանձր քուլանները հալածվում էին Քամու կողմից։

Զինվորները բերում էին Զոհրակին։ 

Զոհրակը բերվեց զինվորների կողմից։