Քիմիայի թեսթ

1.Պրոտոնների քանակին

2. Կարգաթիվ

3. 8

4. N տարրը

5.Էլեկտրոնների արտաքին էներգիական մակարդակում

6. +1

7. Տարր

8. Իզոտոպներ

9.Դրական և լիցք չունեցող