Հայոց լեզու

1. Գտե՛ք պարզ և բարդ նախադասությունները: 

Լեռներում ծնված ջրերը խեղդվում են օդում: պարզ

Երկնքում պտտվում են գորշ ամպեր, ու ձորով փախչում է գետը:բարդ

Երբ նա կռացավ ու ճակատս համբուրեց, ես նրա բարի աչքերում արցունքներ տեսա: բարդ

Ողջ գիշեր նրանք տարուբերվել էին անպարփակ ծովում: պարզ

Արևը բացվեց։

Մթնեց:

Գարունը եկավ, մարդիկ զարթնեցին։

Դասերին մենք չենք լռում ։
Տարիներն անցան մեկ ակնթարթում: